начало

Съдът потвърди уволнението на военен следовател-букмейкър Съдът потвърди уволнението на военен следовател-букмейкър

Запор на МПСЗапор на МПС

Мнениеот Giuseppe » 12 Май 2011, 10:00

Здравейте,

Бих искал да Ви попитам как е възможно да получа информация дали има наложен запор върху определен автомобил с русенска регистрация в София?

Благодаря!
Giuseppe
Младши потребител
 
Мнения: 14
Регистриран на: 12 Сеп 2007, 08:10

Re: Запор на МПС

Мнениеот kalahan2008 » 12 Май 2011, 10:35

Запорът се налага в тази ОД на МВР, където е регистрирано МПС, т.е. не може да бъде наложен запор на МПС в СДВР, ако също е с русенска регистрация - запорът ще се наложи в КАТ-Русе.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3607
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Запор на МПС

Мнениеот Ralinko » 12 Май 2011, 22:25

Само срещу 3 лв. за изготвяне на справката :)
Ralinko
Младши потребител
 
Мнения: 84
Регистриран на: 16 Авг 2008, 17:44

Re: Запор на МПС

Мнениеот vasilmarinov » 12 Май 2011, 23:03

Е, хубаво е да се спомене, че запор по смисъла на ГПК се налага с опис на движимата вещ или със запорно съобщение (чл.450 от ГПК), а т. нар. „запор”, който се налага в информационната система на КАТ (по Наредба № І-45) няма никакво гражданскоправно действие. Действието на катаджийския „запор” се състои в това, че ако автомобила е продаден КАТ ще откаже да промени регистрацията. Но ако няма връчено запорно съобщение на длъжника (или не е извършен опис на автомобила) запор няма и автомобила може да се продава, независимо какво пише в регистрите на КАТ и независимо, че ще откажат промяна в регистрацията. Новия собственик има механизми да премахне запора от информационната система на КАТ- но не чрез обжалване на отказа за промяна на регистрацията.
Именно пълната липса на доказателства сочи, че обвиняемият е опасен и коварен престъпник, който много добре прикрива следите си, поради което заслужава най-тежко наказание!
vasilmarinov
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 05 Апр 2011, 23:09

Re: Запор на МПС

Мнениеот Pause » 13 Май 2011, 08:21

Зависи как ще се договорят субектите например с предварителен договор,и че ще се сключи окончателен договор след пререгистрацията в КАТ.Би могло да избегне риска от покупка на запориран автомобил.
Аватар
Pause
Активен потребител
 
Мнения: 1615
Регистриран на: 29 Авг 2008, 16:14

Re: Запор на МПС

Мнениеот kalahan2008 » 13 Май 2011, 10:05

vasilmarinov написа:Е, хубаво е да се спомене, че запор по смисъла на ГПК се налага с опис на движимата вещ или със запорно съобщение (чл.450 от ГПК), а т. нар. „запор”, който се налага в информационната система на КАТ (по Наредба № І-45) няма никакво гражданскоправно действие. Действието на катаджийския „запор” се състои в това, че ако автомобила е продаден КАТ ще откаже да промени регистрацията. Но ако няма връчено запорно съобщение на длъжника (или не е извършен опис на автомобила) запор няма и автомобила може да се продава, независимо какво пише в регистрите на КАТ и независимо, че ще откажат промяна в регистрацията. Новия собственик има механизми да премахне запора от информационната система на КАТ- но не чрез обжалване на отказа за промяна на регистрацията.

Хубаво е също така да се спомене, че това се отнася само за запорите, налагани по реда на ГПК, но не и по ДОПК :wink:
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3607
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Запор на МПС

Мнениеот vasilmarinov » 13 Май 2011, 23:32

Не съм съгласен, че написаното в предния пост се отнася само до запорите по ГПК, но не и за тези по ДОПК. –
чл. 201 от ДОПК- (1) При запор на движима вещ публичният изпълнител извършва опис, оценка и предаване на вещта за пазене на длъжника или на трето лице или изземва и съхранява вещите, като върху вещта може да се поставя запорен знак (стикер).
....
(3) В случаите, когато запорът се налага върху моторно превозно средство, съобщение за наложения запор се изпраща до органите на Министерството на вътрешните работи. Не се допуска промяна на регистрацията преди вдигането на запора.
В ДОПК е включено изрично, че съобщение за запора се изпраща на КАТ, но и тук единствената последица от това е, че не се допуска промяна в регистрацията преди вдигането на запора. А чл. 206 ал.1 ДОПК въобще препраща към десетина члена от ГПК по въпросите за действието на запора и възбраната.
Мисля, че както по ГПК, така и по ДОПК вписването на запора в информационната система на КАТ само по себе си не води до непротивопоставимост на последващите разпореждания. За да стане това е необходимо да бъде наложен запор чрез опис или връчване на запорно съобщение на длъжника (ГПК) или чрез опис, оценка и предаване на вещта за пазене (ДОПК)
Та, като цяло ми се струва че уредбата на запорите по ГПК и ДОПК е доста сходна. (с уговорката, че ДОПК ми е доста далечен закон).
Именно пълната липса на доказателства сочи, че обвиняемият е опасен и коварен престъпник, който много добре прикрива следите си, поради което заслужава най-тежко наказание!
vasilmarinov
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 05 Апр 2011, 23:09

Re: Запор на МПС

Мнениеот kalahan2008 » 14 Май 2011, 09:33

Ами не е така, има разлика между уредбата по ГПК и ДОПК. Чл. 201, ал. 3 ДОПК (запор на МПС) е специална по отношение на ал. 1 (запор на движими вещи).
Никъде в ал. 1 не се посочва, че запор на движими вещи се налага с опис и оценка на вещите. Пише, че при запор на движими вещи се извършва опис и т.н. Има разлика. Нещо повече, запор на движими вещи по ГПК се налага и с получаване от длъжника на съобщение за наложения запор, а не само с опис. В ДОПК такъв текст липса.
Препращането от ДОПК към ГПК касае само действието на запора и възбраната, но не и начинът на налагане (чл. 206 ДОПК).
Причината е проста - по ДОПК запорите се налагат не с изпращане и получаване на запорното съобщение, а с влизане в сила на постановлението за налагане на запор (чл. 200 ДОПК). Запорното съобщение има само уведомителен характер, с оглед непротивопоставимост, за разлика от ГПК.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3607
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Запор на МПС

Мнениеот vasilmarinov » 14 Май 2011, 23:55

Стана ми интересно. Към кой момент се счита за наложен запорът по ДОПК върху МПС (и съответно след този момент разпорежданията с МПС са непротивопоствими на взискателя)? От чл. 200- 206 от ДОПК могат да се аргументират три различни момента:
1. От момента на влизане в сила на постановлението за обезпечение- чл. 200 ДОПК.
2. От момента на изпращането на съобщението за запора до МВР- чл. 201 ал.3 ДОПК
3. От момента на извършването на опис, оценка и предаване на вещта за пазене- чл. 201 ал.1.
По вариант 1: Постановлението за обезпечение подлежи на обжалване- чл. 266 ал.1 от ДОПК- и следоватлно се съобщава на длъжника. Ако ще чакаме да влезе в сила постановлението за да произведе действие запора, значи, че държавата е в много по-лоша позиция от който и да е взискател по ГПК, където запорът поражда действие незабавно със връчването на запорното съобщение или извършване на описа. При такова тълкуване длъжника подавайки жалба срещу постановлението за обезпечение, може спокойно да се разпореди с вещта, защото постановлението не е влязло в сила- следователно запорът не е наложен. Е, няма да оставим държавата чак толкова безпомощна!
Не мога да приема и че запорът се счита за наложен в момента на издаването на постановлението защото това отваря широко вратата за антидатиране на постановления за запор и застрашава сериозно сигурността в правния оборот.
Аз разбирам, че изложените доводи са в насока защо „това не може да бъде”, но тези доводи могат да получат и правно значение през призмата на чл. 46 от ЗНА, че тълкуване на нормативните актове се прави „ в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България”
По вариант 2: В ал.4 и ал.5 на чл. 201 ДОПК е вписано изрично, че след получаване на запорното съобщение от съответните регистри ( на самолетите и на земеделската и горска техника) разпореждането с вещта е непротивопоставимо на публичния взискател. В ал.3 няма такава разпоредба по отношение на МПС и от това може да се направи извода, че съобщението до МВР не поставя начало на непротивопоставимост на сделките. Дори и чисто граматически да погледнем ал.3 на чл. 201- „...съобщение за наложения запор...” се вижда, че съобщението се изпраща за вече наложен запор, а не се налага запора със самото съобщение. Последицата от съобщението до МВР си е ясно казана в ал.3- след това съобщение не се допуска промяна в регистрацията на МПС-то
И като че ли си остава най-логичен вариант 3- запора се налага с опис, оценка и предаване на вещта за пазене, което е сходно с положението по ГПК. Това дава сигурност на правния оборот и съответства на правни принципи с няколкостотин годишни традиции.
Интересно ми е, каква е съдебната практика по този въпрос?
Именно пълната липса на доказателства сочи, че обвиняемият е опасен и коварен престъпник, който много добре прикрива следите си, поради което заслужава най-тежко наказание!
vasilmarinov
Младши потребител
 
Мнения: 26
Регистриран на: 05 Апр 2011, 23:09

Re: Запор на МПС

Мнениеот kalahan2008 » 15 Май 2011, 10:31

vasilmarinov написа:И като че ли си остава най-логичен вариант 3- запора се налага с опис, оценка и предаване на вещта за пазене, което е сходно с положението по ГПК.

Това е само единият начин за налагане на запор - чл. 450, ал. 1 ГПК. Но има и още един начин за налагане на запор - с получаване на съобщението за запора (чл. 450, ал. 2, вр. чл. 428, ал. 4 ГПК).
Кой е моментът на налагане на запора по ГПК? Зависи по отношение на кого. По отношение на всяко трето лице - от получаване на запорното съобщение в КАТ. По отношение на длъжника - от влизане в сила на постановлението за запор, което означава, че първо същото трябва да се връчи и след това да е изтекъл срокът за обжалване по чл. 197 ДОПК. Същото важи и за възбраните - възбраната е наложена по отношение на третите лица с вписване в Служба по вписванията, но по отношение на длъжника - едва след влизане в сила. И това важи и за запорите и възбраните по ГПК.
Така че по отношение на длъжника запорът няма да е наложен, но това не го топли, защото пак няма да може да си прехвърли МПС-то. По ГПК запорът на МПС не попада в обхвата на чл. 435 ГПК (МПС не е несеквестируемо) и не може да се обжалва и затова запорът влиза в сила веднага след съобщаването на длъжника. Но когато става въпрос за възбрана по ГПК, следва да се изчака да влезе в сила актът, с който същата е наложена, преди да се пристъпи към публична продан. Тов между другото важи и за запора на движими вещи, доколкото същите може да са несеквестиуеми, затова и не се допуска насрочване на публична продан, преди да е изтекла една седмица от описа на вещите (чл. 481, ал. 1 ГПК).
И да, защитата на длъжника по ДОПК е доста по-засилена от тази по ГПК.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3607
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Запор на МПС

Мнениеот iva_sh » 15 Май 2011, 10:54

чл. 143 (9) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) от Закона за движение по пътищата:
Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.

Този текст предполага че вписаният запор е редовно наложен и ако се окаже че не е така, всеки който има правен интерес може да иска от съдебния или публичен изпълнител да изпрати писмено уведомление в КАТ по местоотчет, от което да е ясно че към момента на извършване на разпоредителната сделка с МПС, заявена за вписване в КАТ, не е имало редовно наложен запор. При отказ - да се оспорва по съответния ред, тъй като получаването на такъв документ в КАТ се изисква от чл. 143, ал. 9 от ЗДвП.

Любопитна тема е ако става дума за особен залог върху МПС, вписан по реда на ЗОЗ, кой точно трябва да уведоми КАТ по реда на чл. 143, ал. 9 от ЗДвП, тъй като тук няма орган /съдебен или публичен изпълнител/. При това са възможни разпоредителни сделки до пристъпване към изпълнение от кредитора.

Още по-любопитно е какво става с различните форми на преобразуване на търговски дружество по ТЗ, при които старият титуляр се заличава, а имуществото му преминава към новия субект. ЗДвП си мисли че има само една форма за прехвърляне на право на собственост върху МПС - продажба, при което изобщо не урежда процедурата за промяна на регистрация при преобразуване на дружество, където няма договор за продажба който да се носи в КАТ по местоотчет. Малко по-лесно е при прехвърляне на дял или при продажба на предприятие. Ами ако в някои от тези хипотези е имало запор върху МПС? Излиза че по ТЗ имаме пълно правоприемство, но в КАТ МПС ще продължи да се води на името на един несъществуващ правен субект?
iva_sh
Потребител
 
Мнения: 510
Регистриран на: 07 Ное 2008, 01:07

Re: Запор на МПС

Мнениеот kalahan2008 » 15 Май 2011, 11:31

iva_sh написа:Любопитна тема е ако става дума за особен залог върху МПС, вписан по реда на ЗОЗ, кой точно трябва да уведоми КАТ по реда на чл. 143, ал. 9 от ЗДвП, тъй като тук няма орган /съдебен или публичен изпълнител/. При това са възможни разпоредителни сделки до пристъпване към изпълнение от кредитора.

Няма нищо неясно - изпраща се съобщение до КАТ от заложния кредитор - чл. 34, т. 3 ЗОЗ. Ако е упълномощен депозитарят, може и той да извърши това уведомяване.
iva_sh написа:Още по-любопитно е какво става с различните форми на преобразуване на търговски дружество по ТЗ, при които старият титуляр се заличава, а имуществото му преминава към новия субект. ЗДвП си мисли че има само една форма за прехвърляне на право на собственост върху МПС - продажба, при което изобщо не урежда процедурата за промяна на регистрация при преобразуване на дружество, където няма договор за продажба който да се носи в КАТ по местоотчет. Малко по-лесно е при прехвърляне на дял или при продажба на предприятие. Ами ако в някои от тези хипотези е имало запор върху МПС? Излиза че по ТЗ имаме пълно правоприемство, но в КАТ МПС ще продължи да се води на името на един несъществуващ правен субект?

Преобразуваното ТД представя в КАТ доказателства за преобразуването и КАТ нанасят съответните промени в регистрите си. Не виждам нищо трудно или странно.
Длъжникът може да иска от съдебния или публичния изпълнител да изпрати съобщение до КАТ за отмяна на запора, но:
1. Публичният изпълнител може да го направи само ако запорът е обжалван по реда на чл. 197 ДОПК и отменен или
2. Налице са предпоставките на чл. 208 ДОПК;

Съдебният изпълнител няма такова задължение и единствено може да му се търси отговорност по чл. 441 ГПК и е длъжен само ако са налице предпоставките на чл. 433, ал. 2 ГПК или запорът е наложен погрешно. Само трето лице може да обжалва налагането на запора (чл. 435, ал. 4 ГПК).

Искам само да допълня предишния си пост, че не се допуска насрочване на публ. продан по ГПК и на недвижима вещ, преди да е изтекъл срокът за обжалване (чл. 487, ал. 1 ГПК). Искам само да покажа, че нормите си имат логика и са взаимосвързани.
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3607
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Запор на МПС

Мнениеот jjf » 14 Сеп 2011, 23:25

Здравейте. Искам да ви попитам дали е възможно да се извърши опис на МПС, без преди това да е запорирано и без да имаме справка от КАТ дали е собственост на длъжника? В случая се знае, че определено МПС е собственост на длъжника, но няма време да се чакат справки от КАТ. Доколкото видях запор на движима вещ може да се извърши и при самия опис- чл. 450 ГПК. Това правило приложимо ли е и когато сме се насочили към МПС?
jjf
Младши потребител
 
Мнения: 48
Регистриран на: 15 Май 2006, 16:31

Re: Запор на МПС

Мнениеот kalahan2008 » 15 Сеп 2011, 12:56

Запор на МПС може да се наложи и със самия опис, така че не е задължително преди това да се вписва такъв запор в КАТ, но пък ако не е вписан, още на следващия ден длъжникът ще отиде и ще го прехвърли на трето лице, после кредиторът да гони Михаля, най-много да пусне до прокуратурата сигнал по 277, ал. 2 НК, но това е съвсем отделно нещо...
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3607
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Запор на МПС

Мнениеот iva_sh » 15 Сеп 2011, 21:20

дори да е вписан запора в регистрите на КАТ сделката - продажба на МПС, може да се осъществи, тъй като е достатъчно да бъде подписан писмен договор с нотариална заверка на подписите. Тази сделка обаче ще е относително недействителна - спрямо взискателя по чието искане е наложен запора. Друга негативна последица е че ако запорът е вписан в регистрите на КАТ преди сделката, купувачът няма да може да регистрира МПС на свое име. Длъжникът по изпълнението /бившият собственик/ би носил отговорност за извършената продажба само ако е бил уведомен за наложения запор от съдебния изпълнител или от публичния изпълнител. Възможно е и по случайност да е разбрал за вписването в регистъра на КАТ, но органите на сектор ПП нямат задължението да уведомяват собственика. Достъпът до регистрите на КАТ не е напълно свободен - за да може трето лице да получи информация за чуждо МПС му трябва съдебно удостоверение.
iva_sh
Потребител
 
Мнения: 510
Регистриран на: 07 Ное 2008, 01:07

Re: Запор на МПС

Мнениеот Pause » 16 Сеп 2011, 08:51

jjf написа:Здравейте. Искам да ви попитам дали е възможно да се извърши опис на МПС, без преди това да е запорирано и без да имаме справка от КАТ дали е собственост на длъжника? В случая се знае, че определено МПС е собственост на длъжника, но няма време да се чакат справки от КАТ. Доколкото видях запор на движима вещ може да се извърши и при самия опис- чл. 450 ГПК. Това правило приложимо ли е и когато сме се насочили към МПС?


Правилното прилагане на закона е Чл.450ал.2ГПК, понеже разполагате с информация за МПС което следва от буквалното тълкуване.
Аватар
Pause
Активен потребител
 
Мнения: 1615
Регистриран на: 29 Авг 2008, 16:14

Re: Запор на МПС

Мнениеот kalahan2008 » 16 Сеп 2011, 12:18

iva_sh написа:Длъжникът по изпълнението /бившият собственик/ би носил отговорност за извършената продажба само ако е бил уведомен за наложения запор от съдебния изпълнител или от публичния изпълнител.

А за да се наложи запор чрез извършване на опис, длъжникът трябва да бъде уведомен за насрочения опис :wink:
Това уведомление обаче е различно от "онова" уведомление, с което се налага запор на движимата вещ по л. 45о ГПК
Ползването на адвокат не е задължително, но е препоръчително.
kalahan2008
Активен потребител
 
Мнения: 3607
Регистриран на: 12 Фев 2008, 10:53

Re: Запор на МПС

Мнениеот dice85 » 28 Мар 2016, 11:21

Здравейте,
съжалявам,че изравям толкова стара тема, но искам да попитам нещо по въпроса: Към кого в КАТ трябва да се обърна за повече информация по наложен запор от КАТ в/у моя кола, за която имам прокурорско постановление, че не се издирва и всичко е наред, още от 2006г. За запорът научих през 2013г, когато исках да я продам на друг човек. Самият купувач отишъл и чрез някакви връзки в КАТ я е проверил и ми каза, че има запор.
Запорът е наложен от КАТ, не от данъчни и т.н. Изобщо може ли някога да се премахне, за да се продаде, или ще се наложи да я продам на части, което никак не ми се иска, тъй като, въпреки че е стара, все още има висока стойност и е в прекрасно състояние?
dice85
Нов потребител
 
Мнения: 6
Регистриран на: 07 Дек 2010, 15:56

Re: Запор на МПС

Мнениеот icerock » 30 Авг 2019, 22:15

dice85 написа:Здравейте,
съжалявам,че изравям толкова стара тема, но искам да попитам нещо по въпроса: Към кого в КАТ трябва да се обърна за повече информация по наложен запор от КАТ в/у моя кола, за която имам прокурорско постановление, че не се издирва и всичко е наред, още от 2006г. За запорът научих през 2013г, когато исках да я продам на друг човек. Самият купувач отишъл и чрез някакви връзки в КАТ я е проверил и ми каза, че има запор.
Запорът е наложен от КАТ, не от данъчни и т.н. Изобщо може ли някога да се премахне, за да се продаде, или ще се наложи да я продам на части, което никак не ми се иска, тъй като, въпреки че е стара, все още има висока стойност и е в прекрасно състояние?

Имам същия случай сега...как се постъпва, не видях мнения по въпроса.Благодаря.
icerock
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 30 Авг 2019, 22:01

Re: Запор на МПС

Мнениеот bliznaci1986 » 25 Окт 2019, 10:00

dice85 написа:Здравейте,
съжалявам,че изравям толкова стара тема, но искам да попитам нещо по въпроса: Към кого в КАТ трябва да се обърна за повече информация по наложен запор от КАТ в/у моя кола, за която имам прокурорско постановление, че не се издирва и всичко е наред, още от 2006г. За запорът научих през 2013г, когато исках да я продам на друг човек. Самият купувач отишъл и чрез някакви връзки в КАТ я е проверил и ми каза, че има запор.
Запорът е наложен от КАТ, не от данъчни и т.н. Изобщо може ли някога да се премахне, за да се продаде, или ще се наложи да я продам на части, което никак не ми се иска, тъй като, въпреки че е стара, все още има висока стойност и е в прекрасно състояние?

-------------------------------------------------------------------------------
Може ли малко повече инфо, относно запорът е наложен от КАТ.... От кога КАТ налагат запор и на какво основание?
bliznaci1986
Младши потребител
 
Мнения: 58
Регистриран на: 05 Сеп 2016, 21:49


Назад към Изпълнително и обезпечително производство


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта


cron