начало

Съдът отказа да разпусне партия „Възраждане“ Съдът отказа да разпусне партия „Възраждане“

Отстъпено право на строеж от общината

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Отстъпено право на строеж от общината

Мнениеот estela_r » 11 Май 2020, 23:23

Здравейте, питането ми е свързано с отстъпено право на строеж върху общински имот, а именно:
Възможно ли е 18-годишен младеж, несемеен и без деца, да получи от общината дворно място чрез отстъпено право на строеж? Допълнение е, че родителите му притежават имот, построен в общинско дворно място, отново с отстъпено право на строеж. Благодаря предварително!
estela_r
Младши потребител
 
Мнения: 15
Регистриран на: 04 Авг 2018, 21:35

Re: Отстъпено право на строеж от общината

Мнениеот katerinakuch » 12 Май 2020, 11:53

Да
katerinakuch
Активен потребител
 
Мнения: 1146
Регистриран на: 28 Юни 2007, 12:27

Re: Отстъпено право на строеж от общината

Мнениеот vili_spasova » 12 Май 2020, 13:58

estela_r написа:Здравейте, питането ми е свързано с отстъпено право на строеж върху общински имот, а именно:
Възможно ли е 18-годишен младеж, несемеен и без деца, да получи от общината дворно място чрез отстъпено право на строеж? Допълнение е, че родителите му притежават имот, построен в общинско дворно място, отново с отстъпено право на строеж. Благодаря предварително!Може, но се запасете със здрави нерви и неограничено време:

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) Право на строеж върху имот - частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.) С решението по ал. 1 общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.
(3) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.
(4) Правото на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2, на:
1. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2008 г.)
2. юридически лица на бюджетна издръжка;
3. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
4. други лица, когато това е предвидено в закон.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2012 г.) Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците.
(6) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 91 от 2012 г.) Безвъзмездно право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2, на:
1. юридически лица на бюджетна издръжка;
2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
3. други лица, когато това е предвидено в закон.
(7) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно - на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (1) Право на строеж върху имоти - частна общинска собственост, отредени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, при условия и по ред, определени в наредбата по чл. 45а, ал. 1. Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет.
(2) Правото на строеж по ал. 1 не може да се прехвърля на трети лица.
(3) Жилищата, придобити по реда на ал. 1, не могат да се отдават под наем или да бъдат обект на разпореждане за срок 15 години.
(4) Нарушаването на забраните по ал. 2 и 3 е основание за разваляне на договора за правото на строеж.
(5) При разваляне на договора лицата, нарушили забраните по ал. 2 и 3, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.


Отделно общините си имат Наредби за общинската собственост.
За СО можете да я видите тук:
https://sofia.obshtini.bg/doc/474693
http://www.audibg.com

Не си въобразявай!
vili_spasova
Потребител
 
Мнения: 785
Регистриран на: 05 Дек 2007, 16:16
Местоположение: София

Re: Отстъпено право на строеж от общината

Мнениеот jhoro » 14 Май 2020, 19:25

estela_r написа:Здравейте, питането ми е свързано с отстъпено право на строеж върху общински имот, а именно:

Здравейте!
vili_spasova Ви е отговорила и това е административната страна.
Искам само да Ви обърна внимание върху два нюанса. Едва ли ще ги намерите разписани в прав текст, но може да ги усетите.
1. „Правото на строеж представлява ограничено вещно право върху чужд недвижим имот, по силата на което притежаващото го лице може да построи определена постройка в този имот и да стане неин собственик.“
Тоест - собственика на сградата няма да стане автоматично собственик на земята. И не може да огради и ползва еднолично имота.
2. В зависимост от характера на застрояване в конкретния район (ниско, средно или високо застрояване) може да поискат поне проектиране на сграда със съответната етажност. В квартал със средно застрояване, с височина до 15 м, не може да остане едноетажна постройка.
При това положение Общината може да разреши надстрояване - да „продаде въздуха“!
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 2185
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58


Назад към Строителство и регулация


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron