начало

ВКС решава може ли да бъдат атакувани безсрочно договорите, сключени от незапретени психичноболни ВКС решава може ли да бъдат атакувани безсрочно договорите, сключени от незапретени психичноболни

Връщане на регулацията върху имотните граници

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Връщане на регулацията върху имотните граници

Мнениеот tmcdos » 10 Мар 2020, 10:51

Привет.
Планирам покупка на празен парцел в София с цел строеж на къща. Насочил съм се към 2 парцела през 1 къща, но и двата имат разминаване между регулацията и имотните граници - https://postimg.cc/8sKtL1cN
Имотите не са обявени за продан и все още издирвам собствениците, така че нямам никаква документация.
Според уеб сайта на ГИС-София, от имот 668 са (или е трябвало да бъдат) придавани около 100 кв.м към имот 669 - само че имотната граница не е променена. А пък за имот 666 е дадено, че от юг е ограничен от улична реулация (и пак се отрязват около 98 кв.м) - обаче улицата реално минава южно от имот 665 и също така с решение 170 по протокол 59/27.03.2014 на СОС (нямам достъп до този документ и не зная какво пише там) изглежда е била заличена предишната улица и е "преместена" (по план, не физически) южно от парцел 665 (където си е реално).
Това, което ме вълнува е кой от 2-та имота ще бъде по-малко проблемен с оглед евентуална покупка и бъдещ строеж на къща - или и двата са таралеж в гащите и не си струва изобщо да се хвърлям ?
tmcdos
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 10 Мар 2020, 10:22

Re: Връщане на регулацията върху имотните граници

Мнениеот tmcdos » 10 Мар 2020, 11:22

Каква точно е процедурата за връщането на регулационните линии върху имотните граници ? Съседите могат ли да прекъснат тази процедура за неопределено време ?
tmcdos
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 10 Мар 2020, 10:22

Re: Връщане на регулацията върху имотните граници

Мнениеот jhoro » 10 Мар 2020, 20:15

Здравейте!
Хайде първо да уточним понятията!
Говорите за парцел, който е в София. Най-вероятно - в регулация. Ако е така - значи става дума за УПИ (урегулиран поземлен имот). Съгласно ЗУТ
Чл. 14. (1) С подробните устройствени планове се урегулират улици, както и квартали и поземлени имоти за застрояване и за други нужди без застрояване.
(3) Поземлените имоти се урегулират със:
1. улични регулационни линии, които определят границата с прилежащата улица (лице на имота);
2. вътрешни регулационни линии, които определят границите със съседните имоти (странични и към дъното на имота), при условията на чл. 16 или 17.
Чл. 15. (1) С подробен устройствен план по чл. 16 или по чл. 17 се урегулират само поземлени имоти, които не са били урегулирани с предишен подробен устройствен план. Урегулираните веднъж поземлени имоти не подлежат на последващо урегулиране освен в предвидените в този закон случаи.
(2) С последващ подробен устройствен план могат да се урегулират само улици и квартали, без да се променят границите между поземлените имоти.
(3) Границите на урегулирани поземлени имоти могат да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им, изразено със заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи.

Така, че - за „връщане“ не може да се говори. Границите на имота са съгласно приложения ПУП-ПРЗ
§ 22. (1) Подробният устройствен план се счита за приложен:
1. по отношение на регулацията:
а) с влизането в сила на административния акт за одобряване на подробен устройствен план по чл. 16;
б) със сключването на окончателни договори за прехвърляне право на собственост, когато такива се предвиждат;
в) с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства;

Освен това
Чл. 134. (1) Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато:
1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите или устройствените условия, при които е бил съставен планът;
2. възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества или отпадне необходимостта от изграждане на такива обекти;
3. възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
4. отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната;
5. се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана.
6. се налага предвижданията му да бъдат съобразени с одобрен парцеларен план, разрешен на основание чл. 124а, ал. 9;
(2) Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 1, и когато:
1. в съответния срок по чл. 208 не е започнала процедурата за отчуждаване;
2. при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните или е установена непълнота или грешка в кадастралната карта, използвана като основа за изработване на подробен устройствен план;
3. планът не осигурява възможност за застрояване по действащите устройствени правила и нормативи вследствие на установени геоложки и хидрогеоложки условия и за запазване на разкрити археологически, исторически и културни ценности;
4. планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания;
5. планът е одобрен при съществени закононарушения; на това основание не могат да се изменят планове, за които има влязло в сила решение на съд или когато планът е приложен;
6. има съгласие на всички собственици на имоти по чл. 131, ал. 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях и на концесионерите;
7. има предложение на съда по дела за делба на урегулирани поземлени имоти;
8. планът е одобрен без план-схеми по чл. 108, ал. 2.


tmcdos написа:Според уеб сайта на ГИС-София, от имот 668 са (или е трябвало да бъдат) придавани около 100 кв.м към имот 669 - само че имотната граница не е променена. А пък за имот 666 е дадено, че от юг е ограничен от улична реулация (и пак се отрязват около 98 кв.м) - обаче улицата реално минава южно от имот 665 и също така с решение 170 по протокол 59/27.03.2014 на СОС (нямам достъп до този документ и не зная какво пише там) изглежда е била заличена предишната улица и е "преместена" (по план, не физически) южно от парцел 665 (където си е реално).

Първо - нямате достъп, защото не сте потърсили правилно. Ето го въпросното Решение № 170 по т. 12, обявено на 03.04.2014. В него е записано, че
Новоодобрената улица осигурява лице (изход) към новообразуван УПИ XLV-689.
Записани са и имената на собствениците - Емилия Жан Костова и Надежда Петева Петрова.
Имотните граници (юридически) са променени. Това, че физически - оградите не са преместени е подробност.
Обърнете внимание на текста
Въз основа на одобрения план за застрояване не може да се издава виза за проектиране, да се одобрява или съгласува инвестиционен проект и да се издава разрешение за строеж с допускане на намалени разстояния към съседни имоти и/или сгради, включително през улица.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 1122
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Връщане на регулацията върху имотните граници

Мнениеот teogeo » 11 Мар 2020, 17:18

Да, границите на имота са по приложения регулационен план, а дали е приложен - има ли гаранция?
Така че е възможно "връщане", т.е. връщане лентата назад към първия приложен регулационен план или кадастралната основа (ако се окаже, че и първият план не е).
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1521
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28

Re: Връщане на регулацията върху имотните граници

Мнениеот swenstyle » 12 Мар 2020, 18:45

Не разбирам защо пишете в този форум, трябва ви архитект, не адвокат. Намерете си и той ще ви направи ПУП и ПР за частично изменение, трябват съгласията на преките съседи от страната на промяната, между 6 месеца и година ще ви отнеме, и около 1000 лева, след това можете да проектирате и къщата.
swenstyle
Младши потребител
 
Мнения: 75
Регистриран на: 20 Окт 2015, 14:46


Назад към Строителство и регулация


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron