Страница 1 от 1

Въпрос относно закон за строеж на нови блокове в София

МнениеПубликувано на: 09 Фев 2019, 03:03
от dream1984
Здравейте,

Интересува ме дали има закон, който регулира това дали задължително новите блокове по кварталите трябва да имат подземни паркинги? Някъде бях чел, че по закон всеки новостроящ се блок трябва задължително да има подземен паркинг.
Питам защото в квартала ни ще започват да строят блок в който не видях подземен паркинг, има партерен етаж с няколко гаража и доста магазини, но не видях подземен....

Re: Въпрос относно закон за строеж на нови блокове в София

МнениеПубликувано на: 09 Фев 2019, 07:31
от dream1984
Дали това е актуално? Взех го директно от сайта на МРРБ:

Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Раздел V.
Паркиране и гариране

Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 70 от 2016 г., в сила от 10.10.2016 г.) Необходимият брой на местата за паркиране и гариране на МПС се определя в зависимост от функционалното предназначение на обекта съгласно таблица 4а. Минималният брой велосипедни паркоместа се определя в зависимост от функционалното предназначение на обекта и вида на велосипедните паркинги съгласно таблица 4б.

Жилищни сгради и жилищни сгради със смесено предназначение:
а) жилища, апартаменти -------------1 бр. на жилище

б) ателиета за индивидуална творческа дейност----------1 бр. на ателие

Re: Въпрос относно закон за строеж на нови блокове в София

МнениеПубликувано на: 09 Фев 2019, 08:30
от ivanov_p
Паркоместата може да са разположени навсякъде, не е задължително да са в подземен паркинг. Проблемът е, че те се предвиждат в проекта, а след това или отпадат, като най-често се използва хватката с високи подпочвени води, или никой не ги купува и тези над земята стават магазини, а другите са толкова неудобни, че колите така или иначе паркират на улицата. Така паркоместата стават недостатъчни, дори там, където са били в изобилие. Достатъчен е един нов блок на десет стари и проблемите с паркирането започват.