Страница 1 от 1

Корекция регулация / разминаване кадастрална карта и граници

МнениеПубликувано на: 06 Дек 2018, 18:07
от sonia88
Здравейте,

Наследих парцел от баба си, на който искам да построя къща. Имота е от 50те години а последния регулационен план е от 2010г. Оказва се че има разминаване между регулацията, кадастралната карта и реалните граници със съседите. Това беше причина за отказ за издаване на виза за проектиране.

Направих геоложки снимки и се оказва че нотариалните актове (кв.м), кадастралната карта и реалните граници на оградите на имота направени преди 50г съвпадат но има разминаване от около 2метра с регулацията.

Регулацията е просто разместена и ме пратиха да я коригирам защото не бих могла после да взема разрешенията.

Въпроса ми е дали това е точната процедура и на базата на какво да стъпя за да поискам корекция и къде. Трябва ли да взема съгласие от съседите или процедурата е чисто административна тъй като ми се струва че някой не си е свършил работата по изработка на регулационния план. За информация, плана е объркан в цялата местност и няма една къща или двор при който да съвпаднат границите.

Ако има нужда от повече информация, питайте е съм благодарна за всеки отговор.

Поздрави.

Re: Корекция регулация / разминаване кадастрална карта и гра

МнениеПубликувано на: 09 Дек 2018, 20:13
от sonia88
Никой ли не знае как се местят сините регулационни линии за да се покрият с черните (кадастър) и зелените (съществуващи граници) които пък си съответстват ?

Re: Корекция регулация / разминаване кадастрална карта и гра

МнениеПубликувано на: 13 Дек 2018, 12:13
от kalahan2008
От въпроса Ви не става ясно дали грешката е в регулацията или кадастъра или и двете. Не става ясно каква е причината за грешката.
Следва да искате изменение на ПУП по реда на чл. 134, ал. 2, т. 2 или т. 4 от ЗУТ или чл. 134а ЗУТ:
Влезлите в сила подробни устройствени планове могат да се изменят, освен на основание по ал. 1, и когато:
....
2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) при изменение на кадастрален план или при одобряване или изменение на кадастрална карта в урегулирана територия имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните или е установена непълнота или грешка в кадастралната карта, използвана като основа за изработване на подробен устройствен план;
...
4. планът съдържа явна фактическа грешка, която има значение за неговите предвиждания;

Чл. 134а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2017 г.) (1) При установяване на непълнота или грешка в кадастралната карта, послужила като основа за изработване на подробен устройствен план, заинтересуваните лица могат да правят искания за изменението му при условията и по реда на чл. 135 след влизане в сила на заповедите по чл. 54, ал. 4 и 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър или след изменението на кадастралната карта, извършено на основание влязло в сила съдебно решение по чл. 54, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Няма нужда от съгласие на съседите, но те могат да оспорят изменението на плана, защото са заинтересовани страни.
Обърнете се към общината, там би следвало Ви обяснят процедурата по изменение на ПУП.

Re: Корекция регулация / разминаване кадастрална карта и гра

МнениеПубликувано на: 13 Дек 2018, 12:49
от stozashto
Промените се извършват с процедура по одобряване на ПИПУП-ПРЗ (Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за съответния УПИ и съседите му, изготвен от правоспособни проектанти. В случай че в този проект не са вписани като възложители всички собственици на засегнатите от промяната ПИ и УПИ, представянето на нотариално заверено съгласие от тях е задължително условие за провеждането на устройствената процедура.

Re: Корекция регулация / разминаване кадастрална карта и гра

МнениеПубликувано на: 13 Дек 2018, 15:49
от kalahan2008
stozashto написа:В случай че в този проект не са вписани като възложители всички собственици на засегнатите от промяната ПИ и УПИ, представянето на нотариално заверено съгласие от тях е задължително условие за провеждането на устройствената процедура.

В това няма никаква логика, излиза, че без съгласие на съседите не може да се поправят фактически грешки в регулационния план.
Това, за което Вие говорите, е отделно основание за изменение на ПУП - чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.

Re: Корекция регулация / разминаване кадастрална карта и гра

МнениеПубликувано на: 13 Дек 2018, 21:22
от ivan_lawyer
Аз действам малко на едро, малко касапски един вид, малко така уж наивно, но.
Ето го и но-то един вид, ето какво правя в такива случаи.

Молба до общината, молба и до кадастъра, за издаване на разрешение - до общината, до кадастъра запитване.
Чакам.
Липсата на отговор се отнася до съответният административен съд по район - таксата Ви е 10 лева.
Там ги задължават - с изрични указания да издадат разрешение, съответно да отговорят на запитването.

Да, знам, че не е директен подход, но е болезнено за администрацията - налагат се глоби и то доста солени.
Вече това ще ги накара да направят нещо. Знаете ли, ако сега сте задължени - ако Ви започнат преследване примерно за дългове и се докопат до информация за имота - ще Ви го запорират (точният термин е възбрана).
Непрекъснато се случват такива неща, сега - работата е малко закуцукала - но има частни геодезически фирми - частни фирми, не адвокати - не съд, нищо такова. Просто една експертиза правят и дори - узаконяват.

Тоест - работата не е за адвокат един вид, а и ние сме алчни и мързеливи, не всички, но мнозинството сме.

Re: Корекция регулация / разминаване кадастрална карта и гра

МнениеПубликувано на: 18 Дек 2018, 22:05
от stozashto
kalahan2008 написа:
stozashto написа:В случай че в този проект не са вписани като възложители всички собственици на засегнатите от промяната ПИ и УПИ, представянето на нотариално заверено съгласие от тях е задължително условие за провеждането на устройствената процедура.

В това няма никаква логика, излиза, че без съгласие на съседите не може да се поправят фактически грешки в регулационния план.
Това, за което Вие говорите, е отделно основание за изменение на ПУП - чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ.

Без сериозно изследване на всички данни за ПИ и УПИ не се наемам да твърдя, че разминаването между имотни граници и регулационни линии е "фактическа грешка". Ако не намирате логика от гледната точка на собственика на ПИ и УПИ, инициатор на изменението на границите, погледнете казуса от гледната точка на съседите на същия този собственик. Все едно е дали границите ще се изместят навътре или навън с проекта за изменение - винаги са засегнати и двете страни от двете страни на линийката, изобразяваща имотна или регулационна граница, затова и съседните имоти също са предмет на плана за изменение. Не ми е известно да има "ничия земя", та извън границата на нашето все е чуждо в три варианта - частно, общинско или държавно. Между другото в мнението Ви (през едно по-горе) сте написали същото, но с други думи и с леко противоречие между началото и края на първото изречение (...не е нужно съгласие от съседите, но те могат да оспорят, защото са заинтересувана страна...) :)
П.П. Всеки отделен имот е с индивидуални особености, явява се конкретен казус и да коментираме "по принцип", без представени документи и без графични данни, не мисля че е ефективно. Затова дадох най-общо насочващо мнение. Но добре би било, ако sonia88 осведоми форума за резултатите от проучванията си "на живо" в администрацията и какво са отговорили оттам. :)

Re: Корекция регулация / разминаване кадастрална карта и гра

МнениеПубликувано на: 19 Дек 2018, 03:02
от kalahan2008
Съгласен съм, че без преглед на документите няма как да се даде коректен отговор. Моят отговор се базираше на твърдението на питащата, че "планът в цялата местност е объркан". От тук направих извод, че се касае за фактическа грешка, по-точно - грешка при нанасяне на границите в регулационния план, изразяващо се в разместване на границите. Дали това е така, не мога да знам, а и не ми е работа. На погрешно зададен въпрос отговорът най-вероятно ще е грешен. Но отговорността за това е изцяло върху питащата. В крайна сметка идеята на този форум е да се дадат някакви общи насоки, без да се навлиза твърде много в конкретиката, тъй като през интернет това не е възможно, а и не е коректно.
Не мисля, че е налице логическо противоречие в твърдението ми, че не се изисква съгласието на съседите, но те могат да оспорят. Те могат да оспорят в качеството си на "заинтересовани страни" по чл. 131 ЗУТ, но инициативата за започване на производството по изменение на ПУП може да започне и без тяхното задължително участие. Ако смятате, че това не е така, моля изложете по-подробно и ясно мотивите си. Ясно е, че границата винаги е между два имота и засяга интересите минимум на двата съседни имота. И в това няма спор. Въпросът е дали ако има противоречие между тях, единият може да инициира процедурата сам, без съгласието на другия. И тук аз не виждам житейска логика при наличие на конфликт със съседа да се изисква неговото съгласие, тъй като такова очевидно няма да бъде дадено. Това според мен е житейската логика, а и не намирам никаква нормативна основа да тълкувам нормите по друг начин.

Re: Корекция регулация / разминаване кадастрална карта и гра

МнениеПубликувано на: 24 Дек 2018, 18:19
от tochotocho
По-скоро е питане, въпрос! Закупил съм УПИ по съответни документи, скица от общината, Нот.акт на продавача , разделителен протокол и пр. и при определени граници съгласно скицата от общината от 2001 година , когато съм купил имота. И сета напр. 2008 г. са минали фирмаджий , после чиновници са разчертали НОВИ граници, при което границите по които съм купил имота са отместени в моя вреда. Съседът е продал съседния имот и новия собственик ,без предизвестие , и по новата скица навлиза в имота ми, разрушава граничната ограда, руши стълбище и още доста порации. На жалбата до Полицията, ми отговориха устно, че той е в правото си. От Прокуратурато вече 1,5 години пълен пас. А това си е чисто САМОУПРОВСТВО. Аз съм собственик по скица и нот.акт. при преначертани гранични линии.
По тая логика имам имот с наемател ,вече 8 месеца не плаща наема и не освобождава имота.И аз като съседа да разбия вратата и изхвърля багажа на наематела. Би трябвало по предишната логика да ме подкрепи. Полициятя, Прокуратурата , но УВИ. Аз съм собственика!