Страница 1 от 1

ПУП-ПП по чл. 16 от ЗУТ

МнениеПубликувано на: 10 Юли 2018, 10:29
от anito1
Порових се из форума, но не открих подобен казус, та затова пускам тази тема.
Изготвен е ПП за подпорна стена, укрепваща улица. За населеното място няма налични План за регулация и Застроителен план. Има влязла в сила Кадастрална карта. Част от подпорната стена и сервитутната линия навлизат в ПИ частна собственост (засегнати 230 кв.м от 9000 кв.м), вид територия – урбанизирана, НТП – ниско застрояване. Собственикът дава вещно право за строителство.
Въпросите ми са:
Приложим ли е в случая чл. 16 от ЗУТ, т.е. ПП е изготвен законосъобразно?
ПП променя ли по някакъв начин границите на имота, при положение че няма изготвен План за регулация?
Предварително благодаря на всички, които желаят да дадат разяснение по въпросите!

Re: ПУП-ПП по чл. 16 от ЗУТ

МнениеПубликувано на: 11 Юли 2018, 16:44
от anito1
Правя уточнение към горния си пост, с молба за мнение.
Дядото (собственикът) е останал с впечатление, че тази квадратура ще му се заплати. Попитах в Общината и там бяха любезни да ми обяснят, че не му дължат нищо, поради фактите, които вече изложих. Прегледах ЗУТ и според мен, територията, определена с парцеларния план би трябвало да стане общинска собственост. Мисля, че за това трябва да има план за регулация и би трябвало да се компенсира?
Та с една дума нищо не разбрах и съвсем се обърках. Има ли смисъл дядото да предявява някакви претенции или хората от Общината са прави?
Благодаря!

Re: ПУП-ПП по чл. 16 от ЗУТ

МнениеПубликувано на: 11 Юли 2018, 22:37
от teogeo
anito1 написа:Порових се из форума, но не открих подобен казус, та затова пускам тази тема.
Изготвен е ПП за подпорна стена, укрепваща улица. За населеното място няма налични План за регулация и Застроителен план. Има влязла в сила Кадастрална карта. Част от подпорната стена и сервитутната линия навлизат в ПИ частна собственост (засегнати 230 кв.м от 9000 кв.м), вид територия – урбанизирана, НТП – ниско застрояване. Собственикът дава вещно право за строителство.
Въпросите ми са:
Приложим ли е в случая чл. 16 от ЗУТ, т.е. ПП е изготвен законосъобразно?
ПП променя ли по някакъв начин границите на имота, при положение че няма изготвен План за регулация?
Предварително благодаря на всички, които желаят да дадат разяснение по въпросите!


Парцеларен план? За урбанизирана територия? Коя е тази новаторска община?

Re: ПУП-ПП по чл. 16 от ЗУТ

МнениеПубликувано на: 11 Юли 2018, 22:46
от teogeo
Иначе, ако оставим настрана свободните съчинения с парцеларния план в урбанизирана територия... най-вероятно (абе, със сигурност) става въпрос за изготвяне на ПР. В такъв случай на дядото няма да бъде обезщетен за отнетата земя. Защото той "дава" на общината неурегулиран поземлен имот с Х кв.м. , а получава равностоен (че и по-скъп такъв) УПИ площ от Х - Y кв.м. (Y <= Х / 4), т.е. получава вече урегулиран поземлен имот - с достъп до улица, което го оскъпява. Това е, простичко казано. Това му е "обезщетението".

Re: ПУП-ПП по чл. 16 от ЗУТ

МнениеПубликувано на: 12 Юли 2018, 21:27
от probcho
Може би следва да има обезщетение.