Страница 1 от 1

неуредени регулационни сметки

МнениеПубликувано на: 20 Май 2017, 12:50
от erfvcd
Два парцела за който не е приложена регулацията като единият парцел участва с 100 кв в съседният каквъв е редът тези 100кв да бъдат платени .По какъв начин може да се уредят неуредени регулационни сметки като съседа владе е тези 100 кв . и не желае да заплати или да дъде достъп .

Re: неуредени регулационни сметки

МнениеПубликувано на: 25 Май 2017, 21:04
от kalahan2008
Със скицата идете при адвокат. Трябва да се види дали не се касае за неприложена до 30.09.2001 г. регулация, която се счита за прекратена на основание § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ.
Съгласно чл. 134, ал. 2 от ЗТСУ /отм./ за недвижими имоти, придадени по дворищнорегулационния план към парцели на други физически или юридически лица, и за частите в мястото на образуван по регулация общ парцел, нотариусът издава нотариален акт, след като условията за заемане на имота са изпълнени.
Съгласно § 6, ал. 2 от ПЗР на ЗУТ действащите към деня на влизане в сила на ЗУТ дворищнорегулационни планове могат да бъдат приложени по стария ред по ЗТСУ (отм.) в 6-месечен срок от деня на влизането в сила на закона, т.е. до 31.09.2001 г.
Съгласно § 22, т. 1 от ПЗР на ЗУТ подробният устройствен план се счита за приложен по отношение на регулацията:
а) с влизането в сила на административния акт за одобряване на подробен устройствен план по чл. 16;
б) със сключването на окончателни договори за прехвърляне право на собственост, когато такива се предвиждат;
в) с изплащането на обезщетенията по отчуждителните производства.
Съгласно § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ след изтичане на срока по § 6, ал. 2 от ЗУТ отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от поземлени имоти се прекратява.
С изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал. 1 от ПР на ЗУТ, отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях се прекратява автоматично, без да е необходимо провеждането на административна процедура по § 8, ал. 1, изр. 2 от ПР на ЗУТ /сега § 8, ал. 2 от ПР на ЗУТ/ за изменение на неприложения дворищнорегулационен план /Тълкувателно решение № 3 от 28.03.2011 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2010 г., ОСГК/.
http://www.vks.bg/Dela/2010-03-%D0%93%D ... %D0%B5.pdf

Re: неуредени регулационни сметки

МнениеПубликувано на: 25 Май 2017, 22:54
от Melly
Историята/казусът на вЪпросителя датира от 2009. Сега сме 2017 :idea: А историята като хронология на фактите е още от миналия век.
Та, Калахан, правилно си го напътил да се обърне към адвокат, но!!! мисля, че времето за адекватни реакции отдавна е проспано. В останалата част относно напътствията, които си дал, са правилни по принцип, но съпоставени към казуса са неотносими, тъй като при евентуален спор за собственост, времето си е дало отражение, и то не в негова полза съгласно принципът за действие на нормите по време, място и спрямо лицата.

П.П. Сагата продължава: viewtopic.php?f=7&t=63729#p586418