начало

Правната комисия извади наяве спорните промени в закона за извънредното положение Правната комисия извади наяве спорните промени в закона за извънредното положение

Загуба на ПУП и предназначение

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Загуба на ПУП и предназначение

Мнениеот mitkovvladi » 18 Апр 2017, 13:07

Здравейте,
Искам да попитам възможно ли е да загубя ПУП-а на парцела ми и предназначението на земята във връзка с измененията на Закона за опазване на земеделските земи от 2011г. Земята е закупена като частен имот, била е земеделска земя - нива, а около 2006-2007 година е сменено нейното предназначение. ПУП-а е за строеж на жилищна сграда с магазини и школа за изучаване на чужди езици. Става въпрос за измененията в чл. 35, по смисъла на т.4.

ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

Глава седма.
ОТМЯНА И ИЗМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) Решението за промяна на предназначението на земята се отменя или изменя, когато:
1. размерът на земята надхвърля нуждите, за които е предоставена;
2. нуждите от земята са отпаднали;
3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) в тригодишен срок от влизане на решението в сила не е започнала процедурата за отчуждаване на земята за държавни и общински нужди;
4. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта за държавни и общински нужди не е започнало;
5. (отм. - ДВ, бр. 28 от 2001 г.)
6. (нова - ДВ, бр. 39 от 2011 г.) в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а за обекти за държавни и общински нужди не е заплатена таксата по чл. 30.

Благодаря предварително!
mitkovvladi
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 18 Апр 2017, 12:58

Re: Загуба на ПУП и предназначение

Мнениеот bird_of_paradise » 20 Апр 2017, 13:56

mitkovvladi написа:възможно ли е да загубя ПУП-а на парцела ми
- не
mitkovvladi написа:предназначението на земята
- това, за жалост да, но има изход- просто ще изтанцувате отново всички стъпки, които са направени до момента за промяна в предназначението и ще платите отново всички такси.

Цялата въртележка се направи от "интелигентните ни избраници" не "за да се опазят зем. земи и да се преустанови намалението на поземления фонд", каквито мотиви обявиха, а за да може да се вземат от собственици, инвеститори и всякакви други, втори път същите такси. При това процедурата за нова промяна е малко по-усложнена откъм условия ( колко общини имат ОУП?).
Казвам ви го от личен опит ( съпруга на обущаря оказал се бос :) ) - като се сборуват сроковете за всички документи няма начин да имате влязло в сила разрешение за строеж + документите по чл. 157 ЗУТ. до 24.05.2017г., ако стартирате нещата едва сега.
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: Загуба на ПУП и предназначение

Мнениеот mitkovvladi » 25 Апр 2017, 11:52

Благодаря за изчерпателният отговор!
mitkovvladi
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 18 Апр 2017, 12:58

Re: Загуба на ПУП и предназначение

Мнениеот bird_of_paradise » 14 Май 2017, 13:00

Мисля следващото представлява интерес за вас:

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66594
http://www.parliament.bg/bills/44/754-01-3.pdf

ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г.

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 май 2017 г., на което обсъди законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и гр. н. п. на 10 май 2017 г.
Към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието в съответствие с чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
В работата на комисията взеха участие - от Министерството на земеделието, храните и горите - Стилиян Митев – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация”, Стоил Дудулов – началник отдел в същата дирекция и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“. Присъстваха и представители на широк кръг неправителствени и браншови организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от н.п. Йордан Апостолов.
Със законопроекта се предлага удължаване от 6 на 9 години на срока, след изтичането на който, ако изграждането на обекта не е започнало, решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие. Предлага се аналогична разпоредба и за случаите, когато изграждането на обекта е за държавни и общински нужди.
Прави се съответната промяна в преходните и заключителни разпоредби.
Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта, като прави бележки за синхронизиране на разглежданите разпоредби с разпоредбите на чл. 153, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 40, ал. 1 от Закона за държавната собственост.
В последвалата дискусия изказалите се народни представители заявиха подкрепа за законопроекта и се съгласиха, че предвид изтичащия срок той следва да бъде бързо разгледан.
От парламентарната група на БСП за България също подкрепиха законопроекта, като отбелязаха, че между първо и второ четене ще предложат преразглеждане на текста на чл. 14 по отношение на отнемането на хумусния пласт от терените, предвид опасността след възстановяване на земеделския им статут, тези земи да са загубили своите земеделски качества. Освен това подчертаха, че следва да бъде предвидена някаква инвестиционна активност в през 9-годишния период.
В заключение от всички парламентарни групи изразиха готовност да подкрепят бързото приемане на законопроекта и да направят съответните предложения между първо и второ четене.

В заключение, след проведеното гласуване, Комисията по земеделието и храните с 19 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и гр. н. п. на 10 май 2017 г.


Накратко: законопроекта е внесен набързо и цели промяна в чл. 24, ал.5 т.3 и чл. 35 т.4 ( което ви беше важно) и §27, ал.2 т 3 от ПЗР на ЗОЗЗ, като думите "6 годишен" се заменят с "9 годишен".

Ако не сте се отказали от устройствения статут на имота- действайте :) !
"Човек е дълго изречение, написано с много любов и вдъхновение, ала пълно с правописни грешки.”
bird_of_paradise
Активен потребител
 
Мнения: 2668
Регистриран на: 25 Яну 2013, 15:27

Re: Загуба на ПУП и предназначение

Мнениеот aeclubwoi » 15 Май 2017, 12:30

bird_of_paradise написа:Мисля следващото представлява интерес за вас:

http://www.parliament.bg/bg/bills/ID/66594
http://www.parliament.bg/bills/44/754-01-3.pdf

ОТНОСНО: Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г.

Комисията по земеделието и храните проведе заседание на 11 май 2017 г., на което обсъди законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и гр. н. п. на 10 май 2017 г.
Към законопроекта е приложена предварителна оценка на въздействието в съответствие с чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
В работата на комисията взеха участие - от Министерството на земеделието, храните и горите - Стилиян Митев – директор на дирекция „Поземлени отношения и комасация”, Стоил Дудулов – началник отдел в същата дирекция и Диана Филева – главен юрисконсулт в дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“. Присъстваха и представители на широк кръг неправителствени и браншови организации.
Законопроектът и мотивите към него бяха представени от н.п. Йордан Апостолов.
Със законопроекта се предлага удължаване от 6 на 9 години на срока, след изтичането на който, ако изграждането на обекта не е започнало, решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие. Предлага се аналогична разпоредба и за случаите, когато изграждането на обекта е за държавни и общински нужди.
Прави се съответната промяна в преходните и заключителни разпоредби.
Министерството на земеделието, храните и горите подкрепя законопроекта, като прави бележки за синхронизиране на разглежданите разпоредби с разпоредбите на чл. 153, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 40, ал. 1 от Закона за държавната собственост.
В последвалата дискусия изказалите се народни представители заявиха подкрепа за законопроекта и се съгласиха, че предвид изтичащия срок той следва да бъде бързо разгледан.
От парламентарната група на БСП за България също подкрепиха законопроекта, като отбелязаха, че между първо и второ четене ще предложат преразглеждане на текста на чл. 14 по отношение на отнемането на хумусния пласт от терените, предвид опасността след възстановяване на земеделския им статут, тези земи да са загубили своите земеделски качества. Освен това подчертаха, че следва да бъде предвидена някаква инвестиционна активност в през 9-годишния период.
В заключение от всички парламентарни групи изразиха готовност да подкрепят бързото приемане на законопроекта и да направят съответните предложения между първо и второ четене.

В заключение, след проведеното гласуване, Комисията по земеделието и храните с 19 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и гр. н. п. на 10 май 2017 г.


Накратко: законопроекта е внесен набързо и цели промяна в чл. 24, ал.5 т.3 и чл. 35 т.4 ( което ви беше важно) и §27, ал.2 т 3 от ПЗР на ЗОЗЗ, като думите "6 годишен" се заменят с "9 годишен".

Ако не сте се отказали от устройствения статут на имота- действайте :) !


Thank for PDF. Good answer and i support you.

gclub royal1688
aeclubwoi
Младши потребител
 
Мнения: 17
Регистриран на: 28 Мар 2017, 07:57


Назад към Строителство и регулация


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта


cron