Страница 1 от 1

процедура по промяна на собственост на ос чл.29а от зтсу

МнениеПубликувано на: 07 Фев 2008, 15:53
от snejle1
Моля за помощ при решаване на проблем свързан с прилагането на чл.
21а от ЗТСУ. Съгласно влязъл в сила регулационен план, имота ми
граничи с улица и тупик, за които ми се отнемат към СО 143 кв.м. По
силата на кой закон прокарването улица тупик е за сметка
на имота, който обслужва? След като собственика на обслужваният от
тупика имот нотариално е придобил чрез сделка площта , която се
отнема от моя имот за този тупик и плана се счита за приложен, от кой
момент се сменя титулярът на собствеността между собственика и об-
щината и има ли необходимост от специялна процедура за изнършване
на тази промяна. От решаването на този казус зависи дали имота ми
граничи с частен имот или улица - публична общинста собственост.
Предваритерно благодаря!

МнениеПубликувано на: 09 Фев 2008, 21:18
от todorst
като ги чета тези работи имам чу2ството, че живеем в анархистична или корумпирана държава, може и да е република.
има частично или друго измене3ние3 на регулационниа план. вие сте уведомени за това. имате право на възражения и т.н. съдебна процедура ипр. според вашите писания няма нищо такова. вие сте изненадани. взеЛ, дал. от КОЯ дата. яВНО ОТ ДАТАТА НА ЗАПОВЕДТА
иМАЕ УРЕЖДАНЕ НА СМЕТКИ ПО РЕГУЛАЦИЯ И КАКВО ЛИ ОЩЕ НЕ. МАТЕРИЯТА Е ДОСТА СЛОЖНА, ПЪК И ОБЪРКАНА! нЕОБХОДИМ ВИ Е СПЕЦИАЛИСТ И ПОСЛЕ И ЕДНОВРЕМЕННО АДВОКАТ!

МнениеПубликувано на: 11 Фев 2008, 12:46
от snejle1
Вече се консултирах и казуса ми не есвързан с нищо заплетено, но все още е в ръцете на администрацията! Разбира се, че касае влязъл в
сила регулационен план и то по първа регурация,при което общината придобива отстъпените й площи за изграждане на уличната
мрежа в ?т.ч. и улица -тупик на основание чл. 21а от ЗТСУ .Заповедта
не е обжалвана, сметките по регулация са уредени и плана приложен.На какво основание се иска и дотустимо ли е тази улица да
се присъедини в кадастъра като абсолютна лична собственост и да се вкара в имотните граници на обслужвания парцел? Кой е длъжен да
впише придобитите по чл.21а от ЗТСУ имоти пубрична общинска собственост в съответните регистри ?

МнениеПубликувано на: 12 Фев 2008, 16:28
от snejle1
Благодарност за проявеното внимание. Съвета Ви се оказа неоценим!
Без хонорар- толкова, нали? Аз не съм от реститутките нито от селските
тарикати, както в този форум някои участници назовават позволилите
си да помолят за правна ориентация, до колко е възможно да бъдат
защитени интересите им и разбира се, ако има за какво да наемат адвокатска защита. Вкючих се във форума, за да добия поне минимална правна култуура, за да познавам поне от части правата си.ЯВНА ГРЕШКА!