Страница 1 от 1

Премахване на незаконен строеж

МнениеПубликувано на: 24 Май 2007, 14:12
от tifani
Имаме заповед на ДНСК за премахване на незаконен строеж - преустройство на стара сграда без утвърден проект. Водихме дело за частична отмяна на заповедта, но ВАС потвърди заповедта на ДНСК.
В заповедта на ДНСК и в Решението на ВАС е казано премахването да стане по одобрен проект от правоспособен инженер-конструктор и имаме покана за доброволно премахване.
Инженер с пълна проектанска правоспособност направи проекта, предвиждащ частично премахване, тъй като при пълно премахване сградата може да се срути, което е подробно обосновано в проекта. Надзорна фирма направи доклад за съответствие до гл.архитект и проекта е утвърден от Общината.
Представили сме проекта в РДНСК и ДНСК със заявление, че ще премахнем незаконния строеж доброволно.
Премахнахме частта от незаконния строеж предвидена в проекта и представихме в ДНСК протокол от инженер-конструктора и надзорната фирма, че проекта е стриктно изпълнен.
РДНСК направи проверка не по проекта, а по заповедтта и изпрати в ДНСК протокол, в който не е цитиран нито проекта, нито предвидените в него мероприятия, като в този протокол е записано, че не е направено цялостно премахване на незаконния строеж, както е описано в заповедта за премахване.

Въпросът ми е: При това положение възможно ли е ДНСК да отхвърли утвърдения по законоустановения ред проект на правоспособния конструктор и да приложи реда по Наредба № 13 за принудително премахване на целия незаконнен строеж, независимо че това може да доведе до срутване на сградата?

Моля за консултация!

МнениеПубликувано на: 25 Май 2007, 11:34
от tifani
Поставения въпрос не е само правен, а по скоро има технически аспект, т.е. възможно ли е с утвърден проект на правоспособен инженер-конструктор да бъде изменено предписаното със влязла в сила заповед, тъй като ако заповедта се изпълни сградата може да се срути и да се дадат жертви.
Имам предвид съществува ли правна и техническа възможност да се премине от цялостно премахване съгласно заповедта към частично премахване въз основа на проекта.
Интересува ме има ли практика по подобни случаи и можете ли да ме насочите къде да прочета нещо по въпроса или ако имате опит да го споделите.

МнениеПубликувано на: 03 Юни 2007, 09:42
от tifani
Аз съм юрист и ми е ясно, че това е форум за юристи, а не за безплатни консултации на граждани. Въпросът е доста спорен и няма практика по него. Поисках мнението на колегите във форума, като помолих, който знае да ми помогне като посочи литература или конкретна практика по въпроса. Очаквам компетентни отговори.