Страница 1 от 1

Разваляне на договор за издръжка и гледане

МнениеПубликувано на: 01 Мар 2013, 21:34
от nikitaf
имам следния казус и моля за съдействие,

С обжалваното решение, с което се отменя частично решение от 10.02.2000 г. по гр.д. №1540/99 на Пл.районен съд, въззивният съд е уважил предявения иск с правно основание чл.87, ал.3 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) до размер на ½ идеални части от договора, сключен с нотариален акт №110/94 г. ( нотариус при Пл.районен съд). По силата на процесния договор от 13.08.1994 г. И.З. е продал на сина си В. З. 4/6 ид.ч. от дворно място, намиращо се в с.К., ведно с идеални части от сградите в него, срещу поето от последния задължение да го издържа и гледа, като си е запазил правото на ползване върху жилищната сграда.
Жалбоподателят е придобил имота по време на брака си с втора жалбоподателка, поради което и тя е конституирана като страна по делото.
Ответникът по жалбата, като наследник на прехвърлителя е поискал след неговата смърт да се развали договора, тъй като не е бил изпълняван от жалбоподателите. Установено е от доказателствата по делото, че жалбоподателите са живеели на село съвместно с прехвърлителя епизодично през лятото, а през зимата са живеели в града. Прехвърлителят е живеел сам на село, бил е възрастен и болен човек и се е нуждаел от ежедневни грижи. Договорът въобще не е бил изпълняван от жалбоподателите в периода след ноември 1998 г. до смъртта му – март 1999 г..
Въпросът ми е : какво може да отсъди съда като се има в предвид чл.63, чл. 79 и 87 ал.3 от ЗЗД.
Благодаря предварително !