Страница 1 от 1

Накърнена запазена част

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2004, 16:37
от Сънаследник
Налице ли е накърнена запазена част, ако наследодателят е прехвърлил имот срещу издръжка и гледане, ако някой от законните наследници не получават полагщия им се дял само от този конкретен имот, но иначе получават полагащия им се дял от цялото останало наследствено имущество на наследотателя?
И може ли договора за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане да бъде развален от наследниците, които не са получили дял от конкретния недвижим имот?

Re: Накърнена запазена част

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2004, 17:04
от donna2
на тия основания които сте посочили не може

но ако лицето поело задължение за издръжка и гледане не дава нужната издръжка ,тогава може да се иска разваляне на договора ,това може да стане приживе от лицето прехвърлило имота срущу издръжка и гледане , може и след неговата смърт от наследниците

Re: Накърнена запазена част

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2004, 18:57
от Сънаследник
Какво се има в предвид под "нужната издръжка" ?

Относно запазената част, ще трансформирам малко въпроса: Ако прехвърлянето не е чрез договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане, а чрез дарение , ще се счита ли че е накърнена запазената част , ако законните наследници не получат дял само от конкретния имот, но получат съответно полагащия им се дял от цялото останало наследствено имущвство? И ще могат ли на основание накърнена запазена част да искат отмяна на дарението?

Re: Накърнена запазена част

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2004, 19:05
от donna
при договора за дарение дарителят не трябва да накърни запазената част ,може да дарява само разполагаемата ,ако това се случи наследниците имат право на иск срещу лицето в полза на когото е направено дарението ,могат да искат да им се възстанови това което им се полага по закон .

нужната издръжка се извлича от съответния конкретен случай акопримерно лицето което е прехвърлило имота срещу задължение за издръжка и гледане има нужда от средства за отопление,храна лекарства те трябва да му се подсигурят ,издръжката и гледането не вкл. само забъркване на манджа и пране на дрехи

Re: Накърнена запазена част

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2004, 20:12
от hariman
Запазената част е дял от цялото имущество на наследодателя, а не запазена част от всеки конкретен имот. Така че ако дадения имот е по-малък или равен по стойност на разполагаемата част от имуществото на наследодателя, наследниците не могат да оспорват дарението на това основание, но могат да оспорват самия договор за дарение ако има пороци още повече ако той е една привидна сделка, с която се прикрива друг реален договор, но основанието вече е друго а не накърнена запазена част.

Re: Накърнена запазена част

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2004, 20:50
от Сънаследник
Но ако конкретния имот е къща в центъра на града, а останалите имоти са ниви и порутени сгради на село?

Re: Накърнена запазена част

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2004, 22:07
от jiji22
Смятам, че може да се иска от съда възстановяване на запазената част от наследството, чрез връщането в масата на наследството на имота прехвърлен слещу издръжка и гледане и да се заведе дело и за развалянето на договора за издръжка и гледане ако не е осъществявано гледането и издръжката. Практиката на Върховния съд показва, че този договор общо взето много лесно се разваля - има даже решения според, които даващият издръжка едва ли не е длъжен да живее съвместно с кредитора по този договор и дори един ден да не е бил с него - имало неизпълнение ... Има много куриозни решения, но човек може да намери и много близо до своя казус. Ако съдът развали договора, то тогава имота става наследствен и следва да се дели между наследниците по правилата на ЗН.

Re: Накърнена запазена част

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2004, 23:14
от hariman
Както бях писал не зависи къде е имота а неговата стойност каква част от общото имущество като стойност е този имот, ако стойността му не превишава запазената част , то тогава неговото дарение не накърнява запазената част. А пък ако става въпрос за договор за гледане и издръжка то този договор е възмезден еквивалентен на договор за продажба и в никакъв случай не може да става дума за разваляне поради накърнена запазена част, тъй като тя може да се накърни само от безвъзмездни сделки. Тогава може да се търси разваляне от наследниците ако наследодателят е починал на основание неизпълнение, т.е. че не е давана издръжка или че не са полагани грижи.

Re: Накърнена запазена част

МнениеПубликувано на: 13 Фев 2004, 23:16
от hariman
Извинявай допуснал съм грешка стойността му не превишава разполагаемата част от имуществото на наследодателя