Страница 1 от 1

Присъединяване на подпокривно пространство към тавани

МнениеПубликувано на: 31 Окт 2018, 00:51
от barabarabara
В жилищна кооперация има тавански помещения, някои от които са преустроени в ателиета. Покривът е скатен и над таванските помещения остава подпокривно пространство, високо при билото 2.50м и скосяващо се оттам нататък. Собствениците на ателиетата искат да усвоят подпокривното пространство, т.е. да присъединят части от него към своите ателиета. Достъпът ще бъде от ателиетата чрез стълби през покривния гредоред, които и сега съществуват частично. Сделката е взамяна да ремонтират покрива, за който останалите нямат желание да дават пари, а е в аварийно състояние. Как да стане това?

а) Решение на ОС за прехвърляне на собствеността? Но дали как ще се преизчисляват после идеалните части на всички собственици?
б) Право на безвъзмездно ползване с решение на ОС? Но дали един ден хората биха могли да продават таваните заедно с присвоените части? И какво мнозинство е нужно за безвъзмездното ползване?
в) Продажба на общите части? Но как, нали общите части не се продват и как би изглеждал този договор за покупко-продажба?

Re: Присъединяване на подпокривно пространство към тавани

МнениеПубликувано на: 01 Ное 2018, 01:43
от barabarabara
Прочетох чл. 185, ал. 3 ЗУТ. Мога ли да сключа договор за прехвърляне на собственост (на общите части) със всички съседи още преди да съм подкарал преустройството? Т.е. заплювам си нужните ми общи части, за да имам правната сигурност, че там ще мога да строя. И как на практика ще изглежда такъв договор за прехвърляне на собственост по чл. 185, ал. 3? Как ще се опишат общи части, част от подпокривно пространство, които не са самостоятелен обект?

Re: Присъединяване на подпокривно пространство към тавани

МнениеПубликувано на: 01 Ное 2018, 10:42
от Melly
Покривът е скатен и над таванските помещения остава подпокривно пространство, високо при билото 2.50м и скосяващо се оттам нататък.
.... Мога ли да сключа договор за прехвърляне на собственост (на общите части) със всички съседи още преди да съм подкарал преустройството?

Забравете!
Съществува забрана - чл.38 ЗС.
ХУБАВО ПРОЧЕТЕТЕ РАЗПОРЕДБАТА! Колкото до "моженето", т.е до фактическото изпълнение, да - възможно е да бъде извършено, но няма да породи търсеният ефект да придобиете вещни права върху общи части от сградата.

Re: Присъединяване на подпокривно пространство към тавани

МнениеПубликувано на: 01 Ное 2018, 22:40
от vili_spasova
Да взема леко отношение по случая.
Цитирам: "Когато с проекта за преустройство се предвижда създаване на самостоятелен обект от обща част на сграда - етажна собственост, се сключва договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма с останалите собственици в етажната собственост. Въз основа на одобрения проект и на договора се издава разрешение за строеж. /чл.185, ал.3 ЗУТ/ Преустройството по ал. 3 се отбелязва в кадастъра, а договорите по ал. 3 и 4 се вписват в имотния регистър."
Да притуря от мене си: - Да, всички 100 % от собствениците трябвада прехвърлят замесените в самостоятелния обект ид.ч., като преди този красив акт /натуралния, пърдон нотариалния/е много приятно да вземат едно решение какво ще предприемат като действия на кой ще прехвърлят и защо. Също така при изготвянето на проекта ще трябва да се изчислят точно квадратурите и как точно ще стане изчисляването на идеални към реални кв.м. После следва красив момент с преизчисляване на ид.ч. на всички собственици на обекти в сградата, тъй като се е появил нов обект, който също си има негови си ид.ч. и така нататък и така нататък.
С две -три думи, ангажирайте колега, който има идея какво и как трябва да се случи.