Страница 1 от 1

Протокол от общо събрание на ЕС

МнениеПубликувано на: 19 Сеп 2018, 11:26
от dimitrina10
Законосъобразно ли е общото събрание на ЕС при учредяването му да определи санкции в двоен размер ако не се заплати в срок месечната такса за поддръжка.

"Решение номер 4 - приема се обща месечна такса на всеки собственик в сградата в размер на 12лв, от които 6лв. такса поддръжка на общите части, 4лв фонд ремонт, 2лв за консумативи.Сумата се заплаща от всеки собственик най-късно до пето число на текущия месец, в брой на управителя или по банкова сметка.
В СЛУЧАЙ , ЧЕ СОБСТВЕНИК ИЗПАДНЕ В ЗАБАВА С ПОВЕЧЕ ОТ 30 ДНИ, СЪЩИЯТ ДЪЛЖИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТНИЯ МЕСЕЦ, КОЙТО Е РАВЕН НА ДЪЛЖИМАТА МЕСЕЧНА ТАКСА В ДВОЕН РАЗМЕР"

Да допълня че 18 месеца след това общо събрание няма открита банкова сметка.

Re: Протокол от общо събрание на ЕС

МнениеПубликувано на: 08 Яну 2019, 17:39
от dinotm
Не е законосъобразно, защото не произтича от никой закон, но може да е целесъобразно, според вижданията на мнозинството в етажаната собственост. Щом е прието (с други думи, договорено) и не е отменено от съда, значи решението е в сила и сумата става дължима.
Все пак, ако вземането се търси по съдебен ред, много зависи и от съдията - той може да реши, че сумата "по главница" е онази, която се дължи при плащане в срок, а обещетението за забава да се преизчисли по общото правило на чл.86, ЗЗД.