начало

Боян Магдалинчев: Процедурата за избор на нов главен прокурор трябва да бъде открита възможно най-рано Боян Магдалинчев: Процедурата за избор на нов главен прокурор трябва да бъде открита възможно най-рано

Промените в ЗУЕС (ДВ бр.43/2016) и ЗС

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Промените в ЗУЕС (ДВ бр.43/2016) и ЗС

Мнениеот sergymarkov » 11 Юни 2016, 20:29

Здравейте,
Уважаеми юристи, моля за разяснение.
Не съм юрист, но се занимавам с етажни собствености от години. Моля за разяснение на противоречието от публикуваните в този уважаван сайт текстове на Закона за управление на етажната собственост и Закона за собствеността. Чета ги днес и намирам, че цитираните в ЗУЕС промени в ЗС касаят отменени или несъответстващи членове. Публикувам извадки от двата закона, свалени днес от сайта:

http://lex.bg/en/laws/ldoc/2135614516
ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
.............., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г.
...........
Преходни и Заключителни разпоредби
........
§ 6. В Закона за собствеността (обн., ДВ, бр. 92 от 1951 г.; изм..........., бр. 54 и 109 от 2008 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 42 думите "или управителен съвет" се заличават.
2. В чл. 43, ал. 1 думите "три четвърти" се заменят с "половината".
3. В чл. 45, ал. 1 в текста преди буква "а" след думата "събрание" се добавя "за срок до три години".
4. В чл. 46, ал. 1 думите "правилника по чл. 49" се заменят с "отделен закон".
5. В чл. 47 в ал. 1 и 2 думите "или председателят на управителния съвет" се заличават.
6. Член 49 се отменя.
© Lex.bg | права за ползване | за нас | реклама
Tyxo.bg counter

http://www.lex.bg/laws/ldoc/2122102787
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА
Отразена деноминацията от 05.07.1999 г.
Обн. ДВ. бр.92 от 16 Ноември 1951г.,.........., изм. и доп. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г.
.........
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Собственикът на етаж или на част от етаж се изважда от сградата по решение на общото събрание за срок до три години:
а) ако използува или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди, и
б) (изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г.) ако систематически нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави.
Общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и ако и след това предупреждение не е прекратил нарушението.
Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.) Собственикът може да иска от районния съд отмяна на решението на общото събрание за изваждането по реда, установен в отделен закон.
Въз основа на влязлото в сила решение на общото събрание по чл. 45 управителят или председателят на управителния съвет може да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.)
Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 55 от 1978 г.)
Чл. 49. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 90 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 6 от 2009 г., в сила от 01.05.2009 г.)
.............
§ 2. Законът влиза в сила от 31 декември 2014 г.
© Lex.bg | права за ползване | за нас | реклама
Tyxo.bg counter

Серги
sergymarkov
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 22 Авг 2009, 07:50

Re: Промените в ЗУЕС (ДВ бр.43/2016) и ЗС

Мнениеот jhoro » 11 Юни 2016, 21:58

sergymarkov написа:Здравейте,
Уважаеми юристи, моля за разяснение.
Не съм юрист, но се занимавам с етажни собствености от години. Моля за разяснение на противоречието от публикуваните в този уважаван сайт текстове на Закона за управление на етажната собственост и Закона за собствеността. Чета ги днес и намирам, че цитираните в ЗУЕС промени в ЗС касаят отменени или несъответстващи членове. Публикувам извадки от двата закона, свалени днес от сайта:

Здравей Серги.
Тези "Преходни и Заключителни разпоредби" на ЗУЕС са от първоначалната редакция на закона. Виж кога е обнародван - ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г. Затова, цитирания в $6 ЗС е с последна корекция от 2008 г.
Основните "Преходни и Заключителни разпоредби" на всеки закон важат към момента на обнародването. Затова по-надолу има други, с по-нова дата.
jhoro
Потребител
 
Мнения: 758
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Промените в ЗУЕС (ДВ бр.43/2016) и ЗС

Мнениеот ivan_lawyer » 12 Юни 2016, 04:50

Аз не мога да разбера какво питате - законът за етажната собственост, макар според мен да е излишен, но урежда материята за етажната собственост. Законът за собствеността си урежда също такива правила. Сега като са направили миш-маш - ще го хапваме - това е съдбата на юристите. Апваме миш - маша и си мислим за нещо приятно - за релакс. Не мисля да са толкова объркани нещата - но просто - за да оправдават заплати непрекъснато правят наредби, параграфи, допълнителни разпоредби. Малко е като чалга, ама какво да се прави - ще търпим, - всякакви еклектики има. Закон за собствеността и Закон за управление на етажната собственост. Това е сбъркано отвсякъде - имаше Правилник навремето към Закона за собствеността за етажната собственост.

Граждански процесуален кодекс и Селски процесуален кодекс. Закон за движение по пътищата и Закон за движение по пътеките. Закон за правилно сядане на пейка в парка (ЗПСПП). Можеше да си оставят стария Закон за собствеността - не да ми изплюват нов закон. Но - явно това е някаква индустрия - да се бълват нови и нови закони, нови и нови промени, нови и нови параграфи.
ivan_lawyer
Активен потребител
 
Мнения: 4652
Регистриран на: 25 Мар 2008, 17:46

Re: Промените в ЗУЕС (ДВ бр.43/2016) и ЗС

Мнениеот teogeo » 12 Юни 2016, 11:57

Измененията на ЗУЕС от 2016 (и двете) вкарват такава "бюрокращина и бумащина", на която никой нормален управител на ЕС не би издържал (може би идеята е да се отвори ниша за "професионални домоуправители").
Подписи на всички участници в ОС, па копия от протокола "вярно с ор'гинала", па туй, па онуй... Абе, я...
Аватар
teogeo
Активен потребител
 
Мнения: 1409
Регистриран на: 15 Юли 2009, 22:28
Местоположение: Lovech,Ruse,Sevlievo

Re: Промените в ЗУЕС (ДВ бр.43/2016) и ЗС

Мнениеот jhoro » 12 Юни 2016, 14:33

ivan_lawyer написа: ...

teogeo написа:...

До голяма степен (ай, да не казвам 100%) съм съгласен с разсъжденията Ви.
Но въпроса на питащия е толкова лаишки, че чак не можете да го възприемете. Нещо като "Ама как можа да се питат такива неща?"
И се отнася за начина на изготвяне на един нормативен акт - не само за конкретния случай.

Към питащия. В даден момент от времето се приема един закон, който засяга друг, съществуващ. Затова се пишат тези "Преходни разпоредби" и в тях се казва " ...чл. еди-кой си от закон еди кой си се променя ...". Това е еднократно действие. В следващ момент - другия закон се променя и изменения член е отменен. Нормално. Това не променя нищо по отношение на първия.
Има значение само при ретроспекция - какво е повелявал закона към определен момент от миналото.

Надявам се, че е разбираемо.
jhoro
Потребител
 
Мнения: 758
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Промените в ЗУЕС (ДВ бр.43/2016) и ЗС

Мнениеот sergymarkov » 13 Юни 2016, 09:29

Благодаря за отговорите. Моля за извинение за питането.
Та да питам последно по повод на несъобразните неща в ЗУЕС '16. Например, мога да бъда оповестен по е-поща и на адрес за насрочено ОС при мое отсъствие, но не мога по е-пощата да упълномощя лице, което да ме представлява. Можем ли в Правилника на ЕС да опишем по-проста и логична процедура и тя ще важи ли при съдебен спор? Въобще доколко нещата от Правилника може да важат в съда, след като той е "поднормативен акт", май. В един закон (ЗЮЛНЦ) пишеше .."ако в Устава не е упоменато друго". Това ще важи ли за ЕС?
И моля, не ми се присмивайте. Плащам си редовно на адвокат за водене на делата си, но искам да знам какво да му поискам. Може би не си струва да се завежда дело за загубена кауза. А и съм срещал ваши колеги, които без да са огледали материалите даже, казват да заведем дело и ще го спечелим.
sergymarkov
Младши потребител
 
Мнения: 19
Регистриран на: 22 Авг 2009, 07:50

Re: Промените в ЗУЕС (ДВ бр.43/2016) и ЗС

Мнениеот jhoro » 13 Юни 2016, 19:54

Няма нужда да се извинявате - питайте си спокойно. Затова са питанията - човек да научи нещо, което не знае. Няма глупави въпроси - има глупави (или не на място) отговори.

Питате за
Чл. 14. (1) Собственик или ползвател, който не може да участва в общото събрание, може да упълномощи пълнолетен член на домакинството си, който е вписан в книгата на етажната собственост, или друг собственик, който да го представлява. Упълномощаването може да бъде направено устно на същото или на предходно заседание на общото събрание, което се отразява в протокола на събранието, или в писмена форма.
Не можете да упълномощите някого по е-поща, телефон, факс .. защото упълномощаването трябва да бъде категорично доказуемо. Нещо, което не може да стане по нито един от описаните начини. Точно затова е записано - "устно ... или в писмена форма". Има предвид, че за да е устно - упълномощителя трябва да е физически там.

Колкото до адвокатите, които "печелят" дела преди да са ги завели ...
Те са от категорията "Майсторе, викам ти "майсторе", че не ти знам името. Ама като ти гледам майсторлъка ... "
jhoro
Потребител
 
Мнения: 758
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58


Назад към Етажна собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron