Страница 1 от 1

Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 23 Мар 2016, 23:04
от max_magi
Здравейте,
Не намерих във форума подобна тема и затова пускам нова. Предварително се извинявам ако има такава или подобна.
Случаят е следния: в блок с черити входа цял вход (7 етажа, 33 апартамента) е собственост на семейство от самото му построяване през 2009 г., както и земята, на която е построен блока. През 2011 г. са продадени два апартамента. До 2016 г. са продадени общо 12 апартамента, два от които са на собственици, живущи в чужбина. Четири апартамента се дават под наем от собствениците на входа. Останалите им 17 апартамента са необитаеми. Самите собственици на входа също не живеят във входа. До сега не е провеждано общо събрание, на което да се избере управителен съвет с управител и членове и съответно няма кой да се занимава със сметките и решаването на общите проблеми на входа.
Въпросите ми са следните: след като собствениците на входа притежават 64 % от имотите и 100 % на земята и не е проведено общо събрание по надлежния ред кой в момента трябва да изпълнява функциите на управител и касиер, кой трябва да организира провеждането на общо събрание и след като собствениците на входа в момента притежават 64 % от имотите не се ли опорочават решенията на събранието?
Предварително благодаря за отговорите.

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 24 Мар 2016, 00:12
от lunohoda
Вземете оферти от фирма-домоуправител. Изберете с комшиите, която е най-сериозна и не си губете времето.

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 24 Мар 2016, 00:58
от max_magi
И кой да го направи това, след като няма УС и кой в качествата си на какъв от Ет. С, ще попише договора с фирмата?

П.П. Собствениците на входа не искат въобще да се занимават с каквото и да е и най-лошо е че не искат да плащат за абсолютно нищо с претекста, че не живеят във входа.

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 24 Мар 2016, 10:57
от thebeast
Трябва да свикате общо събрание и най-напред да вземете властта, а именно да изберете органи за управление измежду собствениците - за това не са Ви необходими повече от 50 % мнозинство, но са необходими три събирания, предварително обявени с фиксирани дати и часове съгласно чл. 15 от ЗУЕС. Избраният управителен съвет или управител да се погрижи за набирането на всички данни за книгата на собствениците, особено уточняването на притежаването на идеалните части на всеки собственик в общите части. Едва след това да се опитате да придумате мажоритарните собственици да се явят на следващо общо събрание с цел да бъдат възложени всички правомощия на управителния съвет (управителя) по реда на чл. 19, ал. 8 от ЗУЕС.

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 24 Мар 2016, 11:21
от lunohoda
ЗУЕС. Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква най-малко един път годишно от:
1. управителния съвет (управителя);
2. контролния съвет (контрольора).
(2) Общото събрание може да се свика и по писмено искане на собственици, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части на сградата.
(3) Искането по ал. 2 се отправя до управителния съвет (управителя), който свиква общото събрание в 10-дневен срок от получаването му.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато управителният съвет (управителят) не свика общото събрание в срока по ал. 3, общото събрание се свиква от собствениците по ал. 2 по реда, предвиден в този закон.
(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общо събрание може да бъде свикано от всеки собственик или ползвател в неотложни случаи или когато е изминала повече от една година от последното проведено общо събрание.
(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) При нововъзникнала етажна собственост първото общо събрание се свиква в 6-месечен срок от възникването й от собственици на самостоятелни обекти, които имат най-малко 20 на сто идеални части от общите части. Когато общото събрание не е свикано в посочения срок, то може да се свика от всеки собственик или ползвател.

Работата на професионалния домоуправител е да ви помогне с организацията на бъдещото ОС.

ЗИДЗУЕС мина второ четене миналата седмица. След влизане в сила Общото събрание ще трябва упълномощи собственик, който да подпише договора за възлагане на правомощия.

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 24 Мар 2016, 18:00
от max_magi
Благодаря за отговорите.

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 24 Мар 2016, 22:23
от teogeo
ЗУЕС е едно голямо недоразумение. Писан е от хора, за които имам основателни съмнения дали някога са живели в етажна собственост. С годините се забелязва "увиране на главите" и подобрение на уредбата, но все още е вкиснала чорба.

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 25 Мар 2016, 12:59
от kdkrastev1234
Всъщност съдебната практика до голяма степен изчисти недоразуменията. Няма значение дали общото събрание е свикано законно или не, няма значение дали е имало кворум, няма значение дали са спазени законовите процедури. Решенията му, вкл. и нищожните, ако не бъдат обжалвани, влизат в сила и са валидни.
Малко вероятно е някой да ги обжалва, така че проведете си общото събрание както намерите за добре и си приемете нужните решения. Изгответе съобщение по чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС, лепнете го на таблото на входа и ако никой не обжалва решението, след 30 дена то влиза в сила и е напълно валидно.
Успех!

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 25 Мар 2016, 20:51
от teogeo
kdkrastev1234 написа:Всъщност съдебната практика до голяма степен изчисти недоразуменията. Няма значение дали общото събрание е свикано законно или не, няма значение дали е имало кворум, няма значение дали са спазени законовите процедури. Решенията му, вкл. и нищожните, ако не бъдат обжалвани, влизат в сила и са валидни.
Малко вероятно е някой да ги обжалва, така че проведете си общото събрание както намерите за добре и си приемете нужните решения. Изгответе съобщение по чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС, лепнете го на таблото на входа и ако никой не обжалва решението, след 30 дена то влиза в сила и е напълно валидно.
Успех!


Колко добре щеше да е ако преди Сульо и Пульо пишеха нормативни актове, Сульо и Пульо се допитваха до тези, които ще им ги тълкуват и прилагат. Но, уви - се ля ви.

Решение № 39 от 19.02.2013г по гр.д. № 657 / 2012г на ВКС, I. г.о.

„за разлика от нищожността на сделките, на която може да се позове всяка страна и заинтересовано лице безсрочно, контролът за законосъобразност на решенията на етажната собственост е съдебен, ограничен е със срок за предявяване на иска, който като процесуален е преклузивен и тече от узнаването на решението“

И пак там:

„Затова извън определения от закона срок не може да се иска отмяна нито на нищожните, нито на незаконосъобразните решения. Тук е неприложим принципът, че нищожност може да се установява без срок. В случаите, когато изобщо не е взето решение, ще се установи липсата на възникнало правоотношение между етажната собственост и етажните собственици чрез установителен иск“

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 26 Мар 2016, 21:48
от max_magi
kdkrastev1234 написа:Всъщност съдебната практика до голяма степен изчисти недоразуменията. Няма значение дали общото събрание е свикано законно или не, няма значение дали е имало кворум, няма значение дали са спазени законовите процедури. Решенията му, вкл. и нищожните, ако не бъдат обжалвани, влизат в сила и са валидни.
Малко вероятно е някой да ги обжалва, така че проведете си общото събрание както намерите за добре и си приемете нужните решения. Изгответе съобщение по чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС, лепнете го на таблото на входа и ако никой не обжалва решението, след 30 дена то влиза в сила и е напълно валидно.
Успех!


При нас проблема е, че нямаме Председател на управителния съвет (управител), както е посочено в чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС.

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 27 Мар 2016, 00:52
от possitiv3
kdkrastev1234 написа:Всъщност съдебната практика до голяма степен изчисти недоразуменията. Няма значение дали общото събрание е свикано законно или не, няма значение дали е имало кворум, няма значение дали са спазени законовите процедури. Решенията му, вкл. и нищожните, ако не бъдат обжалвани, влизат в сила и са валидни.
Малко вероятно е някой да ги обжалва, така че проведете си общото събрание както намерите за добре и си приемете нужните решения. Изгответе съобщение по чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС, лепнете го на таблото на входа и ако никой не обжалва решението, след 30 дена то влиза в сила и е напълно валидно.
Успех!


Не е вярно ! Задължителната практика на ВКС е в посока, че дори и необжалвани, решенията на ЗУЕС могат да бъдат отменени при направено възражение от ответника, че са взети без изискуемия по закон кворум, като при направено от ответника възражение в тежест на ищеца е да докаже, че е бил налице нужният кворум за вземане на процесното решение на ОСЕС.

Вземете ги прочетете най-после тези решения, престанете да давате на хората неверни информации, защото някой път наистина ще преебете някой човек с пари и ще ви тежи на вашата съвест !

До питащия темата - отивай при адвокат, увери се, че може да смята, да преобразува и да изчислява идеални части и той да ти предвижи нещата.... ако се окаже, че тея дето искате да вземете решения, дори и след преобразуването на процентите идеални части нямате изискуемия по закон кворум нищо не можете да направите ....

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 27 Мар 2016, 00:54
от possitiv3
max_magi написа:
kdkrastev1234 написа:Всъщност съдебната практика до голяма степен изчисти недоразуменията. Няма значение дали общото събрание е свикано законно или не, няма значение дали е имало кворум, няма значение дали са спазени законовите процедури. Решенията му, вкл. и нищожните, ако не бъдат обжалвани, влизат в сила и са валидни.
Малко вероятно е някой да ги обжалва, така че проведете си общото събрание както намерите за добре и си приемете нужните решения. Изгответе съобщение по чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС, лепнете го на таблото на входа и ако никой не обжалва решението, след 30 дена то влиза в сила и е напълно валидно.
Успех!


При нас проблема е, че нямаме Председател на управителния съвет (управител), както е посочено в чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС.


След като няма сформирана етажна собственост, ОСЕС може да се свика от всеки етажен собственик при спазване на реда и процедурата в ЗУЕС. На това събрание ще се вземе решение кой да е управител или член на УС, а на събранието на последното ще се избере кой да е председателят на УС на ЕС.

За останалото - вижте предходния ми пост.
Успех.

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 27 Мар 2016, 12:14
от teogeo
possitiv3 написа:
kdkrastev1234 написа:Всъщност съдебната практика до голяма степен изчисти недоразуменията. Няма значение дали общото събрание е свикано законно или не, няма значение дали е имало кворум, няма значение дали са спазени законовите процедури. Решенията му, вкл. и нищожните, ако не бъдат обжалвани, влизат в сила и са валидни.
Малко вероятно е някой да ги обжалва, така че проведете си общото събрание както намерите за добре и си приемете нужните решения. Изгответе съобщение по чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС, лепнете го на таблото на входа и ако никой не обжалва решението, след 30 дена то влиза в сила и е напълно валидно.
Успех!


Не е вярно ! Задължителната практика на ВКС е в посока, че дори и необжалвани, решенията на ЗУЕС могат да бъдат отменени при направено възражение от ответника, че са взети без изискуемия по закон кворум, като при направено от ответника възражение в тежест на ищеца е да докаже, че е бил налице нужният кворум за вземане на процесното решение на ОСЕС.

Вземете ги прочетете най-после тези решения, престанете да давате на хората неверни информации, защото някой път наистина ще преебете някой човек с пари и ще ви тежи на вашата съвест !

До питащия темата - отивай при адвокат, увери се, че може да смята, да преобразува и да изчислява идеални части и той да ти предвижи нещата.... ако се окаже, че тея дето искате да вземете решения, дори и след преобразуването на процентите идеални части нямате изискуемия по закон кворум нищо не можете да направите ....


Сега... Виж аз как съм цитирал съдебната практика. Вместо да се пенявиш на голо, да беше добавил към пяната и ти едно такова...

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 27 Мар 2016, 18:49
от possitiv3
teogeo написа:
possitiv3 написа:
kdkrastev1234 написа:Всъщност съдебната практика до голяма степен изчисти недоразуменията. Няма значение дали общото събрание е свикано законно или не, няма значение дали е имало кворум, няма значение дали са спазени законовите процедури. Решенията му, вкл. и нищожните, ако не бъдат обжалвани, влизат в сила и са валидни.
Малко вероятно е някой да ги обжалва, така че проведете си общото събрание както намерите за добре и си приемете нужните решения. Изгответе съобщение по чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС, лепнете го на таблото на входа и ако никой не обжалва решението, след 30 дена то влиза в сила и е напълно валидно.
Успех!


Не е вярно ! Задължителната практика на ВКС е в посока, че дори и необжалвани, решенията на ЗУЕС могат да бъдат отменени при направено възражение от ответника, че са взети без изискуемия по закон кворум, като при направено от ответника възражение в тежест на ищеца е да докаже, че е бил налице нужният кворум за вземане на процесното решение на ОСЕС.

Вземете ги прочетете най-после тези решения, престанете да давате на хората неверни информации, защото някой път наистина ще преебете някой човек с пари и ще ви тежи на вашата съвест !

До питащия темата - отивай при адвокат, увери се, че може да смята, да преобразува и да изчислява идеални части и той да ти предвижи нещата.... ако се окаже, че тея дето искате да вземете решения, дори и след преобразуването на процентите идеални части нямате изискуемия по закон кворум нищо не можете да направите ....


Сега... Виж аз как съм цитирал съдебната практика. Вместо да се пенявиш на голо, да беше добавил към пяната и ти едно такова...


Ти даваш едно изключително невярно становище на питащия да напляка едни решения, после едни тъпи протоколи и да чака 30 дни и видиш ли после ставал цар, а аз съм се пенявил на голо ?!?!!?! Осъзнай се, отивай си намери практиката, защото не съм ти някой даскал да те уча за 200 лв. семестъра на Masterchef и пак ела и съветвай по форумите :)

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 27 Мар 2016, 19:29
от teogeo
possitiv3 написа:Ти даваш едно изключително невярно становище на питащия да напляка едни решения, после едни тъпи протоколи и да чака 30 дни и видиш ли после ставал цар, а аз съм се пенявил на голо ?!?!!?! Осъзнай се, отивай си намери практиката, защото не съм ти някой даскал да те уча за 200 лв. семестъра на Masterchef и пак ела и съветвай по форумите :)


Майка ти... баща ти... къде са? (знаеш ли го този филм?)

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 27 Мар 2016, 21:37
от kdkrastev1234
possitiv3 написа:.....
Ти даваш едно изключително невярно становище на питащия да напляка едни решения, после едни тъпи протоколи и да чака 30 дни и видиш ли после ставал цар, а аз съм се пенявил на голо ?!?!!?! Осъзнай се, отивай си намери практиката, защото не съм ти някой даскал да те уча за 200 лв. семестъра на Masterchef и пак ела и съветвай по форумите :)

Поредния лаладжия - дървен философ. Чул - недочул нещо по пазарите и се прави на специалист. Заради такива като тебе хората губят спечелени дела.
Само не разбрах що се хвана с колегата. Това за 30-те дена го написах аз.

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 27 Мар 2016, 21:48
от ivanov_p
Любимият спорт на адвокати, пропуснали теорията - замеряне с решения на ВКС!
Кое да е нищожно? Решение за смяна на изолацията на покрива? Като е извършена трябва да я махнем поради нищожност на решението?
А ще се санира ли нищожното решение, което забранява ползването на асансьора от тези на 16-тия етаж, защото жените им не пуснали на кварталния?
Абе на вас, адвокатите, Господ за какво ви е дал кратуните, да мислите или цитирате ВКС? Ако хвана едно осем годишно дете за 3 месеца ще го обуча да цитира ВКС!
Родителите ви по едно прасе да бяха отгледали по щяха да са на кяр от това, че сте станали адвокати!

Re: Избор на Управителен съвет в 43% населен вход

МнениеПубликувано на: 27 Мар 2016, 21:56
от teogeo
ivanov_p написа:Любимият спорт на адвокати, пропуснали теорията - замеряне с решения на ВКС!
Кое да е нищожно? Решение за смяна на изолацията на покрива? Като е извършена трябва да я махнем поради нищожност на решението?
А ще се санира ли нищожното решение, което забранява ползването на асансьора от тези на 16-тия етаж, защото жените им не пуснали на кварталния?
Абе на вас, адвокатите, Господ за какво ви е дал кратуните, да мислите или цитирате ВКС? Ако хвана едно осем годишно дете за 3 месеца ще го обуча да цитира ВКС!
Родителите ви по едно прасе да бяха отгледали по щяха да са на кяр от това, че сте станали адвокати!


Маааааамицата им адвокатска мръсна!!!