начало

Съдът отмени отнемането на лиценза на „Еврофутбол“ Съдът отмени отнемането на лиценза на „Еврофутбол“

Липса на управител на ЕС

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Липса на управител на ЕС

Мнениеот bobi1963 » 27 Дек 2014, 12:30

Здравейте,

имам следния проблем - собственик съм на имот, представляващ самостоятелен обект със самостятелен вход, находящ се на партерен етаж на сграда. Статутът му е на офис и никога не е бил/имал вход/преминаване през сградата. В тази връзка и не съм бил канен на ОС, нито пък съм включен в събирането на средства за разходите по поддръжката на общите части в сградата. През последните месеци имах няколко ангажимента с местните власти, включително и изготвяне на технически паспорт, откъдето ми потърсиха потвърждение от Управителя на ЕС на сградата. Тук срещнах сериозен проблем, понеже такъв изобщо не е избиран досега. Собствениците на имотите ги ползват предимно като втори/почивни или са чужденци. Никога не са събирали на ОС, като повечето даже не са плащали входни такси от години. Ситуацията започва да създава някои проблеми около функционирането на офиса.

Въпросът ми е, има ли възможност за предприемане на някакви законови действия, които да принудят съседите да изберат УЕС? Свързан с това втори въпрос - поради стагнация на бизнеса, един от офисите ще бъде продаден. Най-вероятно ще е горепосоченият. Дали моментната липса на технически паспорт на сградата, липса на УЕС (макар и на площи, към които нямам пряко касателство), биха попречили на това?

Благодаря предварително

Боби
bobi1963
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 27 Дек 2014, 12:01

Re: Липса на управител на ЕС

Мнениеот georgiev_sfbg » 30 Дек 2014, 01:36

bobi1963 написа:Здравейте,

имам следния проблем - собственик съм на имот, представляващ самостоятелен обект със самостятелен вход, находящ се на партерен етаж на сграда. Статутът му е на офис и никога не е бил/имал вход/преминаване през сградата. В тази връзка и не съм бил канен на ОС, нито пък съм включен в събирането на средства за разходите по поддръжката на общите части в сградата. През последните месеци имах няколко ангажимента с местните власти, включително и изготвяне на технически паспорт, откъдето ми потърсиха потвърждение от Управителя на ЕС на сградата. Тук срещнах сериозен проблем, понеже такъв изобщо не е избиран досега. Собствениците на имотите ги ползват предимно като втори/почивни или са чужденци. Никога не са събирали на ОС, като повечето даже не са плащали входни такси от години. Ситуацията започва да създава някои проблеми около функционирането на офиса.

Въпросът ми е, има ли възможност за предприемане на някакви законови действия, които да принудят съседите да изберат УЕС? Свързан с това втори въпрос - поради стагнация на бизнеса, един от офисите ще бъде продаден. Най-вероятно ще е горепосоченият. Дали моментната липса на технически паспорт на сградата, липса на УЕС (макар и на площи, към които нямам пряко касателство), биха попречили на това?

Благодаря предварително

Боби


:idea: :arrow: Най-общо казано и на кратко:


ЗУЕС - § 2. Когато в етажна собственост не е провеждано общо събрание повече от една година, свикването на такова събрание и вписването в книгата за собствениците се извършва в срок 6 месеца от влизането в сила на закона.

ЗУЕС - § 3. Кметът на общината или района в тримесечен срок от изтичането на срока по § 2 организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, където не са свикани такива събрания и не са избрани такива органи поради липса на инициатива на собствениците и обитателите на съответната етажна собственост.

ЗУЕС - § 13. Законът влиза в сила от 1 май 2009 г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преходни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2010 Г.)


§ 4. Свикването на общо събрание в етажната собственост, вписването в книгата за собствениците и подаването на заявление за вписване в регистъра по чл. 44 се извършва в срок до 30 юни 2010 г.

§ 5. Кметът на общината или района в 6-месечен срок от изтичането на срока по § 4 организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свикани такива събрания.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2011 Г.)


§ 54. В сграда или вход в режим на етажна собственост, в които до влизането в сила на този закон се е водила книга на собствениците, може да не се създава нова книга на етажната собственост.

§ 55. Подаването на уведомленията по чл. 46б се извършва в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон. Не се подават уведомления, когато сградите или отделните входове в режим на етажна собственост са вписани в регистъра по чл. 44.

§ 56. (1) Кметът на общината или района или оправомощеното длъжностно лице в едногодишен срок от влизането в сила на този закон организира провеждането на общи събрания и избор на управителни органи в сградите в режим на етажна собственост, когато не са свикани такива събрания и не са избрани органи.
(2) Кметът или оправомощеното от него длъжностно лице свиква общото събрание по ал. 1 чрез покана, която се поставя на видно и общодостъпно място на входа на сградата в етажната собственост и се публикува на електронната страница на общината или района.
(3) Ако събранието не може да се проведе поради липса на необходимия кворум по чл. 15, ал. 2, кметът на общината или района или оправомощено от него длъжностно лице определя в 14-дневен срок управител и касиер от списъка на собствениците или ползвателите, обитаващи етажната собственост.
(4) При неизпълнение на разпоредбите по ал. 1 - 3 кметът на общината или района се наказва с глоба в размер от 50 до 500 лв.
(5) Актовете за установяване на нарушенията по ал. 4 се съставят от длъжностни лица от съответната областна администрация, определени от областния управител, а наказателните постановления се издават от областния управител или от оправомощено от него длъжностно лице.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технически паспорт
ЗУЕС - Чл. 52. (1) За всяка сграда в режим на етажна собственост се издава технически паспорт при условията и по реда на Закона за устройство на територията.
(2) Председателят на управителния съвет (управителят) е длъжен да съхранява безсрочно техническия паспорт.
(3) Технически паспорт се съставя за:
1. завършени нови сгради - преди въвеждането им в експлоатация.
2. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)
3. (отм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.)

Изпълнение на мерките и указанията в техническия паспорт
ЗУЕС - Чл. 53. (1) Мерките и указанията в техническия паспорт са задължителни за собствениците на самостоятелните обекти.
(2) В тримесечен срок от издаването на техническия паспорт общото събрание на собствениците или на сдружението приема решения относно изпълнението на предписаните мерки и указания.
(3) С решенията по ал. 2 се определят и размерът на необходимите средства, разпределението им между собствениците и срокът за събирането им.

Контрол върху изпълнението на мерките в техническия паспорт
ЗУЕС - Чл. 54. Кметът на общината или района упражнява текущ контрол за етапното изпълнение на мерките, предвидени в техническия паспорт.
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Липса на управител на ЕС

Мнениеот lakavitsa » 30 Дек 2014, 09:04

:D Първо ще се засмея и после ще зачакам за другите форумци да се произнесат. Колко от кметовете неспазили зуес са глобени в БГ...По преходните и заключителни разпоредби на зуес.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 671
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Липса на управител на ЕС

Мнениеот bobi1963 » 02 Яну 2015, 12:18

Честита Нова Година и благодаря много на отзовалите се! Ще копирам горепосочените разпоредби, но малко ме съмнява да повлияят съседите. Те не са го направили в продължение на десетилетие, а и повечето са почти неоткриваеми, особено чужденците. С кмета е почти "кауза пердута".
bobi1963
Нов потребител
 
Мнения: 2
Регистриран на: 27 Дек 2014, 12:01

Re: Липса на управител на ЕС

Мнениеот lakavitsa » 02 Яну 2015, 12:59

ЧНГ, живи и здрави да сме. Иначе покрай санирането с "милиардите" от Евр.С, колкото и бомбастично да звучи, ще си проличи колко неподготвен и трудно приспособим е бг народ, особено в такива сгради ЕС. Особено ако не искат и да чуят за Ет.собственот /ЕС/. В Пловдив имаше един осъдил и санкционирал общинска администрация преди 1-2 години. Не по линия на ЕС естествено. Но все пак е някакъв успех. Заради дупка по улиците, повредила колата му..."Времената се менят и ние с тях...".
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 671
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00


Назад към Етажна собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron