Страница 1 от 1

Преизчисляване на ид. ч. след продажби на мазета и тавани

МнениеПубликувано на: 07 Юни 2014, 08:00
от klawyer
Имаме следния казус: След строителство от ЖСК е учредена етажна собственост през 1964г., при което по стойности на имотите е направено разпределение на ид. ч. от общите части на сградата, за отстъпеното право на строеж и за земята. В периода 2005г. - 2009г. са извършени множество сделки с мазета и тавани както между етажните собственици, така и едно от частните мазета е престроено в търговски обект, закупен от външно лице, което в последствие купува и други мазета. Мнозинството от етажните собственици, които не са страна по тези сделки не желаят да приемат за целите на ЗУЕС нови ид. ч. по чл. 17, ал. 4 ЗУЕС, а ако се преизчислят само за имотите, участвали в сделките ще е некоректно и общия сбор няма да даде 100 %, поради което се налага преизчисляване на ид. ч. по реда на чл. 40 ЗС само за имотите, засегнати от разпоредителните сделки.
Въпроса е: По кой нормативен акт (Наредба, Тарифа и прочие) са изчислени стойностите на ид. ч. към 1964г. и как би следвало да се преизчислят понастоящем?

Re: Преизчисляване на ид. ч. след продажби на мазета и таван

МнениеПубликувано на: 11 Юни 2014, 00:19
от wladi
ЗУЕС -чл.17 (6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Определените идеални части по реда на ал. 4 и 5 се одобряват с решение на общото събрание с мнозинство не по-малко от две трети от самостоятелните обекти в сградата или входа. Общото събрание може да откаже да одобри определените идеални части само ако е допусната грешка в пресмятането.

1. През 60-години се е определял на база цена на имотите (наредбата за ценообразуването), а не на база площи. Нормата се е намирала в Закона за жилищните кооперации.

2. Това че някои не са съгласни не е проблем, ако повече от 2/3 са съгласни.(чл.17 ал.6)

Re: Преизчисляване на ид. ч. след продажби на мазета и таван

МнениеПубликувано на: 11 Юни 2014, 07:33
от lakavitsa
В тази връзка бих добавил и още нещо. 2/3 може да са съгласни, но ако има разпоредителни действия, понякога тайни, без знанието на ОС, това дялово участие на собствениците в общите части може да е променено, и въпроса който съм поставял и преди е: Как може да се установи същото, ако собственикът не желае да го декларира това процентно дялово участие в Книгата на собствениците, нехае за всякакви участия в общи събрания, отчетни или учредителни, но е собственик въпреки всичко. Районна/общинска администрация също нехае под предлог, че това са "лични данни"...Как може да се установи? По законов ред.

Re: Преизчисляване на ид. ч. след продажби на мазета и таван

МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2014, 09:56
от klawyer
Общинската администрация е длъжна да предоставя на управителя на ЕС (председателя на ЕС) известните й данни досежно ид. ч. на собствениците в ЕС, а съгласно решение на КЗЛД управителите (председателите на УС) на ЕС се считат за администратори на личните данни на собствениците, ползвателите и обитателите в ЕС, които следва да се отразяват в книгата на ЕС и имат право да ги ползват без да се регистрират в КЗЛД.
Другия вариант е свързан с плащане на ДТ към АВ за да се проследяват вероятните разпоредителни сделки на етажните собственици.

Re: Преизчисляване на ид. ч. след продажби на мазета и таван

МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2014, 15:22
от lakavitsa
Благодарности за усилието, от кога е все пак това решение на КЗЛД? След приемане на ЗУЕС?

Re: Преизчисляване на ид. ч. след продажби на мазета и таван

МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2014, 15:28
от lakavitsa
Намерих го решението по жалба на Управител на ЕС до КЗЛД по повод на създаване на сайт на ЕС в една от сградите в режим на ЕС. Още веднъж благодарности за усилието.