начало

1000 лв. глоба за кандидат за младши съдия, представил фалшиви препоръки от юристи пред ВСС 1000 лв. глоба за кандидат за младши съдия, представил фалшиви препоръки от юристи пред ВСС

Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата ни

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата ни

Мнениеот catcat » 06 Яну 2014, 14:57

Здравейте!
От много години имаме проблеми със съседите от етажа над нас - редовно си тупат мръсните килими, китеници и други и при всяко тупане нашата тераса е зарината в мръсотии. Многократно сме им правили забележки, но ефект - никакъв. Не се сещат дори да погледнат дали има пране на нашата тераса. Започнаха да си изхвърлят и топки от коса, когато се подстригват у тях.
На партера на блока имаме закачен Правилник за вътрешния ред в етажната собственост. Там за тупането е записано следното:
Чл.25.(1)Изтупването на килими, дрехи и спално бельо се извършва само на определените за тази
цел места.
(2) Когато няма определено място за тупане, то не може да става от балконите и прозорците на
лицевата страна на сградата.

В нашия блок няма отделни тераси за тупане.
Всъщност какво означава "лицева страна на сградата"? И от четирите страни на блока на първия етаж има магазини, фризьорски ателиета, складови помешения. Улиците са асвалтирани, има тротоари.
Моля, посъветвайте ме какво да предприемем!
catcat
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 27 Дек 2010, 08:49

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот lakavitsa » 06 Яну 2014, 18:33

Първо уведомете ги писмено кратко и любезно, че са в нарушение на Правилника на вътрешния ред, закачен едик къде си на видно място, като следващия ход ще Ви бъде Уведомление на местното РПУ, пак кратко, и в следващия ви ход, да ги помолите РПУ, ако нарушителите не разбират от дума, да им бъде съставен Предупредителен протокол. На първото Общо събрание, на собственици или Сдружение, ако имате такова, а би трябвало да има, споменете, че някои от ползвателите или собствениците, без да споменавате имена, ако присъстват там, нарушават/не спазват Вътрешния ред. Ако същите редовно не присъстват на тези Общи събрания, помолете да се запише в Протокола на събранието за това тяхно нарушение, след като твърдите, че постоянно го правят тупането, със замърсяване на балкона Ви. С това последното става фактически документарното оформяне на тяхното "злодеяние" или нарушение. Следващите Ви ходове могат да бъдат съгласно Закона за ет. собственост. Но това по-нататък. Напомнете им, че има и прахосмукачки.

Не съм юристка, имам практика като член на Упр. съвет в ЕС и в тези случаи, макар и трудно е имало успех. Има хора, които по-трудно разбират, че грешат, било поради недостатъчно възпитание, било поради характер, било по наследство, било поради ментални/психически отклонения.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 675
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот georgiev_sfbg » 07 Яну 2014, 10:40

catcat написа:Здравейте!
От много години имаме проблеми със съседите от етажа над нас - редовно си тупат мръсните килими, китеници и други и при всяко тупане нашата тераса е зарината в мръсотии. Многократно сме им правили забележки, но ефект - никакъв. Не се сещат дори да погледнат дали има пране на нашата тераса. Започнаха да си изхвърлят и топки от коса, когато се подстригват у тях.
На партера на блока имаме закачен Правилник за вътрешния ред в етажната собственост. Там за тупането е записано следното:
Чл.25.(1)Изтупването на килими, дрехи и спално бельо се извършва само на определените за тази
цел места.
(2) Когато няма определено място за тупане, то не може да става от балконите и прозорците на
лицевата страна на сградата.

В нашия блок няма отделни тераси за тупане.
Всъщност какво означава "лицева страна на сградата"? И от четирите страни на блока на първия етаж има магазини, фризьорски ателиета, складови помешения. Улиците са асвалтирани, има тротоари.
Моля, посъветвайте ме какво да предприемем!

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, СЪГЛ. ЗУЕС

Чл. 55. (2) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици и/или ползватели и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.
Чл. 57. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение.
(3) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

:idea: :arrow: http://www.vratza.bg/?category=30&sub=212
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот catcat » 07 Яну 2014, 10:53

Много благодаря за отговорите!
Ще поискаме да се свика общо събрание на входа, а междувременно ще ги предупредим писмено чрез писмо с обратна разписка, че нарушават Правилника за вътрешния ред и че съгласно ЗУЕС подлежат на глоба.
Дано да постигнем резултат! Благодаря!
catcat
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 27 Дек 2010, 08:49

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот georgiev_sfbg » 07 Яну 2014, 11:32

catcat написа:Много благодаря за отговорите!
Ще поискаме да се свика общо събрание на входа, а междувременно ще ги предупредим писмено чрез писмо с обратна разписка, че нарушават Правилника за вътрешния ред и че съгласно ЗУЕС подлежат на глоба.
Дано да постигнем резултат! Благодаря!

1. Излишно и безпредметно е, да искате свикване на ОС по случая! :D
2. Не сте длъжни и да ги предупреждавате (!), камо ли с писмо - с обратна разписка! :D

:!: :idea: :arrow: Писмо (пощенски плик), изпратено с обратна разписка, не доказва с нищо, сама по себе си, какво е било съдържанието на писмото (пощенския плик)! ...Кαταλαβαίνετε? :wink:
Последна промяна georgiev_sfbg на 07 Яну 2014, 11:44, променена общо 1 път
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот catcat » 07 Яну 2014, 11:43

А как ще се установи нарушението? Само с устно уведомяване на управителния съвет, без събрание?
catcat
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 27 Дек 2010, 08:49

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот georgiev_sfbg » 07 Яну 2014, 11:45

catcat написа:А как ще се установи нарушението? Само с устно уведомяване на управителния съвет, без събрание?

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, СЪГЛ. ЗУЕС

Чл. 55. (2) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик, ползвател или обитател в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който наруши правилата за вътрешния ред в етажната собственост и създаде безпокойство, по-голямо от обичайното, за другите собственици и/или ползватели и обитатели, се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или с имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице.
Чл. 57. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията се описва в протокол, съставен от управителния съвет. Когато в етажната собственост няма избран управителен съвет, протоколът се съставя от управителя и двама собственици и/или ползватели. Констативният протокол съдържа данни за лицето, извършило нарушението, описание, време и дата на извършеното нарушение.
(3) Констативният протокол се съставя в три еднообразни екземпляра, по един за председателя на управителния съвет (управителя), нарушителя и общинската или районната администрация. След съставянето на протокола председателят на управителния съвет (управителят) незабавно го предоставя на общинската или районната администрация.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Актът за установяване на нарушението се съставя от общинската или районната администрация, а наказателното постановление се издава от кмета на общината или района или от оправомощено от него длъжностно лице.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

:idea: :arrow: http://www.vratza.bg/?category=30&sub=212

:idea: :arrow: ...С двама собственици и/или ползватели, имащи качеството на свидетели! (примерно!)
Последна промяна georgiev_sfbg на 07 Яну 2014, 11:55, променена общо 1 път
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот catcat » 07 Яну 2014, 11:55

Това означава, че трябва да изчакаме следващото тупане на килими и да извикаме управителя и двама свидетели, които да видят, че се тупа и да установят нарушението?
catcat
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 27 Дек 2010, 08:49

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот georgiev_sfbg » 07 Яну 2014, 11:58

catcat написа:Това означава, че трябва да изчакаме следващото тупане на килими и да извикаме управителя и двама свидетели, които да видят, че се тупа и да установят нарушението?

Управителят на ЕС, няма нужда да викате. Той, ще бъде само съставител на Протокола, в качеството му на Управител на ЕС.
Единият свидетел - това сте Вие.
Вторият свидетел - някой Ваш съсед, който в това време, е видял случилото се (бил е на балкона или пред блока).
Елементарно! :wink:

:idea: :arrow: А ако имате избран УС, тогава просто ги уведомете за случая (подробно - с дата, час и т.н.) и изискайте, да се състави Констативен протокол, който със Заявление, Председателят на УС да изпрати в Столична община.

Виж и прочети :!: :idea: :arrow: http://www.vratza.bg/?category=30&sub=212
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот catcat » 07 Яну 2014, 12:21

Разбрах, и много Ви благодаря! Всъщност, като им отправяхме поредната забележка преди 2 дни, те си признават, че тупат и заявиха, че и занапред ще продължават, защото нямало как иначе да си чистят и че не се интересуват от никакви правилници и никаква етика.
catcat
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 27 Дек 2010, 08:49

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот georgiev_sfbg » 07 Яну 2014, 12:23

catcat написа:Разбрах, и много Ви благодаря! Всъщност, като им отправяхме поредната забележка преди 2 дни, те си признават, че тупат и заявиха, че и занапред ще продължават, защото нямало как иначе да си чистят и че не се интересуват от никакви правилници и никаква етика.

:idea: :arrow: Действайте тогава! ...Няма какво да ги "бавите"! :wink:

:idea: :arrow: Ако от УС, се притесняват за нещо, относно Протокола :arrow: - не е проблем, в него да Ви впишат и Вас - като свидетел на случая.
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот catcat » 07 Яну 2014, 12:29

Благодаря Ви още веднъж!
catcat
Нов потребител
 
Мнения: 9
Регистриран на: 27 Дек 2010, 08:49

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот lakavitsa » 07 Яну 2014, 21:55

Управителят на ЕС, няма нужда да викате. Той, ще бъде само съставител на Протокола, в качеството му на Управител на ЕС.
Единият свидетел - това сте Вие.
Вторият свидетел - някой Ваш съсед, който в това време, е видял случилото се (бил е на балкона или пред блока).

Много зависи от отношенията във входа, защото ако Управителят не иска да си хаби хатъра или ако е в приятелски или други подобни отношения с "нарушителите" на същия правилник, ще бъде наистина трудно с Протокола от началството и двама свидетели, между които и Вие. Не бива да се забравя, че след "наказанието" нарушителите, както са показали с поведението си не са от най-сговорчивите и като нищо ще "възмездят" без да ги забележите и да имате доказателства за това. Какви ли не случаи познават ет. собствености...Кой от РУП ще се занимава с Вашия случай впоследствие.
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 675
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот georgiev_sfbg » 07 Яну 2014, 22:10

lakavitsa написа:Управителят на ЕС, няма нужда да викате. Той, ще бъде само съставител на Протокола, в качеството му на Управител на ЕС.
Единият свидетел - това сте Вие.
Вторият свидетел - някой Ваш съсед, който в това време, е видял случилото се (бил е на балкона или пред блока).

Много зависи от отношенията във входа, защото ако Управителят не иска да си хаби хатъра или ако е в приятелски или други подобни отношения с "нарушителите" на същия правилник, ще бъде наистина трудно с Протокола от началството и двама свидетели, между които и Вие. Не бива да се забравя, че след "наказанието" нарушителите, както са показали с поведението си не са от най-сговорчивите и като нищо ще "възмездят" без да ги забележите и да имате доказателства за това. Какви ли не случаи познават ет. собствености...Кой от РУП ще се занимава с Вашия случай впоследствие.


:!: :idea: :arrow: Съгласно Чл.19, ал.(6) от ЗУЕС, мандатът на член на управителния съвет (управителя), може да се прекрати предсрочно, при неизпълнение на задълженията му - с решение на общото събрание. ...И такива случаи има - при това не един и два.
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот lakavitsa » 07 Яну 2014, 22:25

Да, ама има нужда и от квалифицирано мнозинство, пък ако управителят си гледа другата работа и това със спречкванията между отделните ет. собственици да му е най-малката грижа, трудно може да го плашат подобни развития...
lakavitsa
Потребител
 
Мнения: 675
Регистриран на: 26 Май 2010, 14:00

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот georgiev_sfbg » 07 Яну 2014, 22:33

lakavitsa написа:Да, ама има нужда и от квалифицирано мнозинство, пък ако управителят си гледа другата работа и това със спречкванията между отделните ет. собственици да му е най-малката грижа, трудно може да го плашат подобни развития...

Не е задължително! :wink:

:idea: :arrow:
ЗУЕС - Чл.17, ал.(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части МОЖЕ да реши следните решения да се приемат с мнозинство повече от половината от броя на самостоятелните обекти:
2. избиране и освобождаване членовете на управителния съвет (управителя) и касиера;

...Anlıyor musun? :D
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот alzheimer » 02 Юни 2017, 10:55

Отговорите са трогателно неприложими - видно е, че има някакви закачени във входа формални правила за вътрешния ред, които нито определят коя е лицевата фасада на сградата, нито посочват алтернативно място за изтупване.
При това положение няма как да се забрани използването на балконите. Препоръчително е да промените правилника, да отпадне тоталната забрана и да посочите удобно за всички място за изтупване. Може да се направи разделение - изтупване на чаршафи, покривки, дрехи и изтупване на килими - съгласете се, смешно е да определите изнупването на чаршафите да става на стойките на двора (око изобщо има такива).

Трогателно е предложението да се жалвате до полицейското управление, което да напишело предупредителен протокол - за какво ще е това предупреждение? И на какво основание РПУ ще предупреждава съседите Ви, че не спазват Правилника за вътрешен ред.

Също така смешно е напомнянето, че имало прахосмукачки, надявам се това предложение да е направено от мъж, а не от жена.
alzheimer
Нов потребител
 
Мнения: 1
Регистриран на: 02 Юни 2017, 10:48

Re: Съседите от горния етаж тупат мръсни килими над терасата

Мнениеот tochotocho » 11 Юли 2017, 17:02

Много мнения и последното е най-точно!Вземете предпазни предпазни мерки! Напр. остъкляване на балкона1 терасата.ИЛИ Направете си простор ,тръбна конструкция с изнесени напред тръби на ниво под балкона на тупащите. Може да сложите бодлива тел. Грозно, но ефективно! Или пък намазване с черно отработено масло, грес! Може да спрат да тупат, но ще ви затрупват с отпадъци. Викате свидетел и Управителя- констативен протокол! Може и - тези боклуци НЕ СА МОЙ, и надолу по етапния ред! И търсете нещо,което да доказва ,че са от тупащите.
tochotocho
Потребител
 
Мнения: 414
Регистриран на: 16 Юни 2013, 22:34


Назад към Етажна собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта


cron