Страница 1 от 1

Задължения към ЕС при публична продан на жилището.

МнениеПубликувано на: 18 Мар 2013, 11:04
от svetlasv
Здравейте!
Ето за какво става въпрос. Решение на СРС от 02.05.2011 и Определение за недопускане до Касационно обжалване на ВКС от 24.10.2012 отсъди изнасяне на публична продан на семейно жилище и заплащане на наем от мен на бившия ми съпруг заедно с лихвите. ЕС на общо събрание реши да се ремонтират общите части във входа. Аз се разписах, че съм уведомена за събранието и присъствах. Уведомих и другия собственик /бившият ми съпруг/, но засега искат пари само от мен, тъй като аз обитавам апартамента. Да уточня, че той живее в същия блок, но друг вход и личния контакт с него е напълно осъществим. Нито той се е поинтересувал, нито управата на етажната собственост го е потърсила. Как се постъпва при такава ситуация и къде мога да се консултирам, да получа, ако е възможно писмено обяснение. Заплашват ме от принудително вземане на определената за жилището сума за ремонт. Смятам, че ще хвърля грешни пари. Вече има делба, има оценка, не знам докога ще съм в това жилище. За капак съм и без работа от година.Имам копие от протокола от събранието. Не ми се вижда изряден, но трябва специалист за го види. Моля, за вашето мнение, съвет, информация. Помогнете ми!

Re: Задължения към ЕС при публична продан на жилището.

МнениеПубликувано на: 18 Мар 2013, 12:20
от pilmal
Има обект принадлежащ на двама собственици. Разходи за ремонт се заплащат от собствениците, без оглед на това дали същите обитават или не ЕС. Вие сте съсобственик на апартамент. Заплащате единствено вашия процент от таксата (ако сте собственик на 50% от жилището, заплащате 50% от вноската за ремонт). Попитайте как е определена тази сума, на база на какво - между всички собственици - и споделете тук.

Re: Задължения към ЕС при публична продан на жилището.

МнениеПубликувано на: 19 Мар 2013, 21:10
от svetlasv
Благодаря за отговора!
Черно на бяло няма как е пресметнат дяла. На събранието чух, че гарсониерите един дял, двустайните дял и половина, а тристайните два дяла.

Re: Задължения към ЕС при публична продан на жилището.

МнениеПубликувано на: 19 Мар 2013, 22:39
от pilmal
Няма такива глупости. Дял, Два, Три и прочие. Законодателят е казал ясно и точно:
(2) Средствата във фонда се набират от:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната.
2. други източници.

Поискайте да ви обяснят как е формирана Вашата индивидуална вноска. Ако тя съвпада с гореспоменатия цитат от ЗУЕС - платете своята вноска.