Страница 1 от 1

Изваждане на Изпълнителен лист срещу Етажна собственос

МнениеПубликувано на: 09 Мар 2013, 14:16
от sergymarkov
Здравейте,

Като собственик в ЕС заведох дело за отмяна на решенията на ОС, тъй като е проведено при нарушена процедура. Излезе решение в моя полза:
"......Отменя.....

Осъжда етажните собственици ...., представлявани от управителя ....., да заплатят на ... сумата ...... лева - разноски за производството."

Връчих срещу подпис решението и молба от присъдената сума да се приспаднат дължимите от мен пари за текущи разходи, а останалите да ми се приспадат от месечните такси. На последвалото събрание се реши да не ми се плаща, а ми се приписаха задължения към ЕС от към 2006 г. + горните пари за текущи разходи, реални".

Въпросът ми е:
Мога ли да извадя изпълнителен лист за присъдената сума и той срещу кого ще бъде - срещу управителя или срещу собствениците, над 40 на брой? На практика от кого ще се търсят парите по процедура.

ЕС се явява юридическо лице май, но някак виртуално. Например всички застрахователи отказват да застраховат общи части - тавани и мазета. А през трийсетте години са застраховали, но нещо се е променило.

Re: Изваждане на Изпълнителен лист срещу Етажна собственос

МнениеПубликувано на: 09 Мар 2013, 14:58
от bird_of_paradise
sergymarkov написа:Връчих срещу подпис решението и молба от присъдената сума да се приспаднат дължимите от мен пари за текущи разходи, а останалите да ми се приспадат от месечните такси.

:roll: Горното звучи, като материално правно изявление за прихващане, навярно направено не по правилата, а и пропускате същината - ликвидност и изискуемост на насрещните вземания.

Можете да се снабдите с ИЛ, съгласно постановеното решение.
Можете да събирате принудително дължимите суми. До тук сте от можещата страна, но ще спра, че съм и управител на ЕС, а след като вече има осъдителни решения... не знам кой чете този форум( пазя си спокойствието, че последните години всеки чете наготово и събира плодове от чужд труд).

sergymarkov написа:а ми се приписаха задължения към ЕС от към 2006 г. .......

И, те`я са сладури, пропускащи в бързината важни неща ( не само заради срока...) :) .

Пълна лудница е това с ЕС според мен, но не съм законотворец и "никога няма да бъда", а последните много години онези 12 дузини все нескопосано твори и гласува.

Re: Изваждане на Изпълнителен лист срещу Етажна собственос

МнениеПубликувано на: 15 Мар 2013, 10:19
от georgiev_sfbg
sergymarkov написа:Здравейте,

Като собственик в ЕС заведох дело за отмяна на решенията на ОС, тъй като е проведено при нарушена процедура. Излезе решение в моя полза:
"......Отменя.....

Осъжда етажните собственици ...., представлявани от управителя ....., да заплатят на ... сумата ...... лева - разноски за производството."

Връчих срещу подпис решението и молба от присъдената сума да се приспаднат дължимите от мен пари за текущи разходи, а останалите да ми се приспадат от месечните такси. На последвалото събрание се реши да не ми се плаща, а ми се приписаха задължения към ЕС от към 2006 г. + горните пари за текущи разходи, реални".

Въпросът ми е:
Мога ли да извадя изпълнителен лист за присъдената сума и той срещу кого ще бъде - срещу управителя или срещу собствениците, над 40 на брой? На практика от кого ще се търсят парите по процедура.

ЕС се явява юридическо лице май, но някак виртуално. Например всички застрахователи отказват да застраховат общи части - тавани и мазета. А през трийсетте години са застраховали, но нещо се е променило.


ЗЗД - Чл. 111. С изтичане на тригодишна давност се погасяват:
в) вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.


:arrow: Можете да извадите Изпълнителен лист срещу Етажната собственост (респ. етажните собственици)!

:idea: Етажната собственост, не е юридическо лице. Юридическо лице е т.нар. "Сдружение на собствениците" в етажната собственост, ако е регистрирано такова, съгл. изискванията на ЗУЕС.

sergymarkov написа:...На последвалото събрание се реши да не ми се плаща...


ЗУЕС - Чл. 40. (1) Всеки собственик може да иска отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Молбата се подава пред районния съд по местонахождението на етажната собственост в 30-дневен срок от оповестяването на решението по реда на чл. 16, ал. 7.
(3) Подаването на молбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.