Страница 1 от 1

Касиер насила-против волята ми ?!

МнениеПубликувано на: 03 Фев 2013, 00:17
от mmmeriann
Избрали са ме за касиер на входа без да съм присъствала на събрание и без някой да ме пита за това. Истината е че пътувам често в командировки и не ходя на събрания.Плашат ме с някакви законови основания че съм длъжна да се съглася ,на аз не искам да ставам касиер.Могат ли да ме задължат по някакъв начин против моята воля?! :roll:

Re: Касиер насила-против волята ми ?!

МнениеПубликувано на: 15 Мар 2013, 10:40
от georgiev_sfbg
mmmeriann написа:Избрали са ме за касиер на входа без да съм присъствала на събрание и без някой да ме пита за това. Истината е че пътувам често в командировки и не ходя на събрания.Плашат ме с някакви законови основания че съм длъжна да се съглася ,на аз не искам да ставам касиер.Могат ли да ме задължат по някакъв начин против моята воля?! :roll:

НЕ!
Уведомете Управителния съвет - писмено (или в присъствието на свидетел/и), че не желаете и нямате възможност да изпълнявате длъжността.

ЗУЕС - Чл. 20. (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Собственик или ползвател може да откаже да бъде член на управителния съвет (управител) или член на контролния съвет (контрольор) само в случаите на трайна фактическа невъзможност поради болест или дълготрайно отсъствие през съответната година, както и при предложение за повторен избор.

Цитираната по-горе разпоредба, не се отнася за длъжността касиер! Нещо повече - длъжностите касиер и член на управителния съвет, както и член на контролния съвет, са несъвместими и е незаконосъобразно, да бъдат заемани от едно и също лице!

ЗУЕС - Чл.24, ал.(7) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Член на контролния съвет, контрольор или касиер може да бъде собственик или ползвател, който не е съпруг, член на домакинството, не е във фактическо съпружеско съжителство, в родствена връзка по права линия, по съребрена линия до втора степен и по сватовство до първа степен с останалите членове на контролния съвет, както и с членовете на управителния съвет или с управителя.

Re: Касиер насила-против волята ми ?!

МнениеПубликувано на: 15 Мар 2013, 18:05
от argentata
Аз карам втори пореден мандат.С управителя на ЕС си подадохме оставките,но не ги приеха.Казаха , че много добре сме си вършили работата и не можели ,да се лишат от нашите услуги още една година.Всички бягат от отговорност и никой не желае,да се занимава управлението на ЕС. Не съм юрист , но мисля,че не законно да бъде избран човек,който не присъства на ОС.

Re: Касиер насила-против волята ми ?!

МнениеПубликувано на: 16 Мар 2013, 02:07
от pilmal
Добре. Аз лично съм съгласен с вас. Представете си че изтича срока на УС и КС съответно и касиера. На никой от тези хора не има се занимава повече и си подават оставката така да се каже. Никой от останалите не иска да поеме отговорност и съответно не идва на събранието, на което трябва да се изберат гореописаните длъжности. Какво правите :? Пак същите. Докога! Пожизнено май... :mrgreen:

Re: Касиер насила-против волята ми ?!

МнениеПубликувано на: 16 Мар 2013, 21:55
от dikobraz
За мен решението е едно - платен касиер и домоуправител.
В момента когато разберат че трябва да дават на някои пари, може и да се жертват.
Но може и да си плащат, за да не не се тормозят.
И съответно обратното, ако касиера и домоуправителя е платен, при желание на някой да изпълнява тези функции безплатно, му се предава касата и / или управлението.
Накратко - няма пожизнен безплатен касиер, но няма и пожизнен платен касиер.
Още повече, че всяка година се прави ревизия.
Иначе се губи сметката, нещата се забравят, пропускат и прочие и прочие /Както казваше президента Желев /

Re: Касиер насила-против волята ми ?!

МнениеПубликувано на: 18 Мар 2013, 10:43
от argentata
Дори и да се плаща , манталитетът на българите е такъв : "щом ти плащат - ти си роб " ! 24 часа в денонощието всеки се оплаква от проблеми , дори не засягащи ЕС. Отговорността е голяма ! Касиера е и счетоводител , охрана на парите и домакин ...