Страница 1 от 1

домоуправител събира таксите без да издава документи

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2013, 23:47
от jonstanii099
Здравейте!Имам следния проблем-нашия домоуправител събира таксите за асансьор ,за ток на общите части,ремонт и други "на ръка",тоест без да издава документи за извършено плащане или удостоверяване с подпис в домовата книга.При положение ,че съм съоправител на входа какъв е законния ред да му се противопоставя?Известно ми е ,че мога да разгледам домовата книга по надлежния ред,но всячески ми се пречи.Благодаря предварително!

Re: домоуправител събира таксите без да издава документи

МнениеПубликувано на: 19 Яну 2013, 23:23
от dream1984
Уоу това е доста грешно и незаконо. Предполагам не е от дълго време, а ако е така значи грешката е във вас да позволите такова нещо. Свикайте общо събрание и му поискайте ревизия и т.н.

Re: домоуправител събира таксите без да издава документи

МнениеПубликувано на: 23 Яну 2013, 02:01
от pilmal
И аз ги взимам почти винаги на ръка. Оня ме видял в асансьора, другия на кафето и пр. Не издавам ПКО или др. Опитайте се да направите ревизия и вижте какво е положението. Казвам опитайте се, защото не знаете кой е платил и кой не. Изискайте парите да се събират с подпис на платилия.
Известно ми е ,че мога да разгледам домовата книга по надлежния ред,но всячески ми се пречи.Благодаря предварително!

Домовата книга е НЕЩОТО, в което са вписани иманата на собствениците, обитателите, данни относно обитавания обект, кучета ....
Това, което на Вас Ви трябва е книгата за приходи и разходи.
Контрольор имате ли? Ако да - да действа.

Re: домоуправител събира таксите без да издава документи

МнениеПубликувано на: 15 Мар 2013, 16:09
от georgiev_sfbg
jonstanii099 написа:Здравейте!Имам следния проблем-нашия домоуправител събира таксите за асансьор ,за ток на общите части,ремонт и други "на ръка",тоест без да издава документи за извършено плащане или удостоверяване с подпис в домовата книга.При положение ,че съм съоправител на входа какъв е законния ред да му се противопоставя?Известно ми е ,че мога да разгледам домовата книга по надлежния ред,но всячески ми се пречи.Благодаря предварително!

:idea: :arrow: На първо време - жалба до правоохранителните органи - РУП на МВР и Районна прокуратура.

И не на последно място:
ЗУЕС - Чл. 24. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание може да бъде избран контролен съвет (контрольор) за срок две години.
(2) Контролният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
(3) Членовете на контролния съвет избират от своя състав председател.
(4) Контролният съвет (контрольорът) контролира дейността на управителния съвет (управителя) по изпълнението на бюджета и решенията на общото събрание за изразходването на средствата на етажната собственост.
(5) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Контролният съвет (контрольорът) извършва проверка на касата най-малко веднъж годишно и представя на общото събрание доклад за резултатите от нея. Когато етажната собственост няма контролен съвет (контрольор), общото събрание определя измежду собствениците и ползвателите лица, които да извършат проверката и да отчетат резултатите от нея.
(8) Мандатът на член на контролния съвет или контрольора може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.