начало

Извънредната обстановка се удължава до края на юли Извънредната обстановка се удължава до края на юли

Немотивиран, категоричен отказ от участие в общите събрания

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Немотивиран, категоричен отказ от участие в общите събрания

Мнениеот starla5252 » 12 Яну 2013, 18:50

:roll: КАТО ДОМОУПРАВИТЕЛ МИ СЕ СЛУЧИ СЛЕДНОТО.НА ОС СИСТЕМНО НЕ СЕ ЯВЯВАТ НЯКОЛКО СОБСТВЕНИКА. НА ПРЕДНОТО ВЗЕХМЕ РЕШЕНИЕ ДА ОБЯВИМ. ЧЕ ЩЕ СЕ ГЛАСУВА ГЛОБА ПРИ ПОВТОРНО НЕУЧАСТИЕ, ЗАЩОТО ИСКАМЕ ДА ВЗЕМЕМ ВАЖНИ РЕШЕНИЯ. ТОВА БЕШЕ УПОМЕНАТО КАТО ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ДА СЕ ГЛАСУВА САНКЦИЯ И ЕВЕНТУАЛНО РАЗМЕР НА ГЛОБАТА ЗА СОБСТВЕНИЦИ, НЕЗАИНТЕРЕСУВАНИ ОТ ОС. НА СЪБРАНИЕТО СЕ ПОЯВИ ДОЙДОХА ВСИЧКИ. ЕДНО ОТ СЕМЕЙСТВАТА ДОЙДЕ И СЪПРУГЪТ, И СЪПРУГАТА, САМО ЗА ДА ОПОВЕСТИ, ЧЕ ИДВАТ ДА УВЕДОМЯТ, ЧЕ НИКОГА НЯМА ДА ПОСЕЩАВАТ ОС. В ЗАКОНА САМО ПИШЕ ЧЕ ИМАТ ПРАВО НА ГЛАС, НО НЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ГО ДАДАТ, И ЧЕ ОС НЯМА ПРАВО ДА НАЛАГА САНКЦИИ СЛЕД КАТО ПРИСЪСТВИЕТО Е ДОБРОВОЛЕН АКТ И СИ ТРЪГНАХА КАТО ЗАПЛАШИХА, ЧЕ ДЕЙСТВАМЕ НЕЗАКОННО. СОБСТВЕНИК НА АПАРТАМЕНТА Е МАЙКАТА НА ЕДИНИЯ ОТ СЪПРУЗИТЕ И ЖИВЕЕ В ПРОВИНЦИЯТА.В ЗАКОНА ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НЕ Е ИЗРИЧНО УПОМЕНАТО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ ДРУГО ОТ СТРАНА НА ОС ПРИ НЕМОТИВИРАН КАТЕГОРИЧЕН ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ ЗА В БЪДЕЩЕ, КАКТО И ЗА СИСТЕМНО НЕУЧАСТИЕ ДО НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ. ТОВА ПРЕЧИ НА ВЗИМАНЕТО НА ВАЖНИ И НЕОТЛОЖНИ РЕШЕНИЯ, КАСАЕЩИ ВСИЧКИ ОБИТАТЕЛИ. ИЗГЛЕЖДА, ТОВА Е НЕДОПУСКАНО ИЗКЛЮЧЕНИЕ И БЕЗ ПРЕЦЕДЕНТ. ПОДГОТВИЛА СЪМ ПИСМЕНО ЗАПИТВАНЕ ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА ДОКОЛКО ТОЗИ ОТКАЗ Е ВЪПРОС НА ЛИЧНО РЕШЕНИЕ ИЛИ Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ ДА УЧАСТВАТ АКТИВНО В РЕШЕНИЯТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕС.
ДЕМОНСТРАТИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БЕЗДЕЙСТВИЕ И НЕЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ НЕ СА СЛУЧАЙНИ, ОБМИСЛЕНИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ, НАЙ-МАЛКОТО ДЕМОНСТРИРАТ НЕЗАЧИТАНЕ И НЕСЪОБРАЗЯВАНЕ С ВЪТРЕШНИЯ РЕД И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕС.
ПРИ СЪЗДАЛАТА СЕ ПРЕДПОСТАВКА ЗА ИЗОСТРЯНЕ НА МЕЖДУСЪСЕДСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ РЕШИХ,ЧЕ ЩЕ ПОТЪРСЯ НЕЗАВИСИМ ПРАВЕН СЪВЕТ.
БЛАГОДАРЯ ЗА ВСЕКИ ОТГОВОР!
starla5252
Младши потребител
 
Мнения: 10
Регистриран на: 12 Яну 2013, 18:23

Re: НЕМОТИВИРАН КАТЕГОРИЧЕН ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ОБЩИТЕ СЪБРА

Мнениеот TheOldMan » 12 Яну 2013, 23:55

Ми... не можете да ги насилите да дойдат на събранието, както никой не може да ви насили да отидете да гласувате за президент или парламент. Щом не искат да идват - значи не ги интересува какво решение ще вземат или съществуващото положение ги устройва. Какво ви грее дали няма да ги има ли ще са там, но ще гласуват "против"? Ако за решението са необходими 100% от гласовете - така или иначе няма да ги получите.
Аз не съм юрист. Ползвайте съветите ми на своя отговорност!
TheOldMan
Активен потребител
 
Мнения: 1610
Регистриран на: 08 Май 2008, 15:19

Re: НЕМОТИВИРАН КАТЕГОРИЧЕН ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЕ В ОБЩИТЕ СЪБРА

Мнениеот georgiev_sfbg » 15 Мар 2013, 17:51

ЗУЕС - Кворум за провеждане на общото събрание
Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Немотивиран, категоричен отказ от участие в общите събра

Мнениеот rts » 19 Мар 2013, 16:33

Моите съчувствия, но НЯМАТЕ ПРАВО ДА НАКАЗВАТЕ за неучастие в ОС. Участието в ОС е право, а не задължение. Вътрешният ред не включва такова задължение, а ако сте си го включили в Правилника - е нищожно. Цитирали са Ви извлечение ор ЗУЕС - действайте по правилата.
rts
Активен потребител
 
Мнения: 1407
Регистриран на: 29 Ное 2005, 17:02

Re: Немотивиран, категоричен отказ от участие в общите събра

Мнениеот iamiam » 19 Мар 2013, 16:44

Вие оповестявате събранието с залепване на съобщение и който се яви добре, ако нямате мнозинство след час провеждате събранието с явилите се само и вземате решения, но с тези решения са длъжни да се съобразяват и дошлите и непожелалите да дойдат. Ако непосещаващите събранието не желаят да се съобразяват с взетите решение, следва:

Как ще бъдат санкционирани собственици, които не спазват решенията на Общото събрание?
Решенията на общото събрание се изпълняват в определените за тях срокове. Когато срокът не е определен, решенията се изпълняват в 14-дневен срок от получаването на писмена покана, връчена на лицето. Поканата се връчва на собственика, обитателя или на пълнолетно лице от неговото домакинство, което е вписано в книгата на собствениците. Връчването се удостоверява с разписка в два екземпляра, която се подписва от получаващото лице и връчителя, като се отбелязват датата и часът на връчването. В случаите, когато собственикът или обитателят отсъства или откаже да получи поканата, тя се смята за връчена, като се залепи на външната врата на самостоятелния обект. Залепването на поканата се удостоверява от връчителя с протокол, в който се отбелязват обстоятелствата, поради които поканата не се връчва лично, датата и часът на залепването й. Протоколът се подписва и от един свидетел, собственик или обитател на етажната собственост.
Собственик, който не обитава самостоятелния обект, се поканва чрез упълномощеното от него лице, а ако не е посочено такова лице, чрез залепване на поканата на външната врата на самостоятелния обект.
При съсобственост върху самостоятелен обект с връчването на поканата на един от съсобствениците се смята, че са поканени и другите съсобственици.
Ако собственикът или обитателят не изпълнят решението в определения срок, председателят на Управителния съвет (Управителят) може да подаде заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410, ал.1, т.1 от Гражданския процесуален кодекс. Заявлението се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника. Към заявлението се прилага препис от решението на общото събрание.
iamiam
Младши потребител
 
Мнения: 22
Регистриран на: 08 Май 2012, 13:43

Re: Немотивиран, категоричен отказ от участие в общите събра

Мнениеот georgiev_sfbg » 19 Мар 2013, 17:09

iamiam написа:Вие оповестявате събранието с залепване на съобщение и който се яви добре, ако нямате мнозинство след час провеждате събранието с явилите се само и вземате решения, но с тези решения са длъжни да се съобразяват и дошлите и непожелалите да дойдат....


ДА - АМА НЕ!

:idea: :arrow: ЗУЕС - Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.
ЗСВ-Съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите нямат право да изразяват предварително становище по възложените им дела, както и становище по дела,които не са им възложени. Съдия, прокурор и следовател няма право да дава правни консултации.
georgiev_sfbg
Активен потребител
 
Мнения: 1147
Регистриран на: 13 Окт 2009, 07:26

Re: Немотивиран, категоричен отказ от участие в общите събра

Мнениеот iamiam » 19 Мар 2013, 18:23

Прав сте, но изход пак има Вие го цитирате по горе. Пак си се провежда събрание, но не на деня и датата и то си е легитимно и трябва да се спазва това което е прието на него, дори и от неписъствалите.
iamiam
Младши потребител
 
Мнения: 22
Регистриран на: 08 Май 2012, 13:43

Re: Немотивиран, категоричен отказ от участие в общите събра

Мнениеот pilmal » 19 Мар 2013, 19:18

iamiam написа:Прав сте, но изход пак има Вие го цитирате по горе. Пак си се провежда събрание, но не на деня и датата и то си е легитимно и трябва да се спазва това което е прието на него, дори и от неписъствалите.


С изключение на:

Чл. 17. (1) В общото събрание собствениците имат право на глас, съответстващ на притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата.
(2) Общото събрание на собствениците приема решения:
1. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за предприемане на действия за надстрояване и пристрояване, за учредяване право на ползване или право на строеж и за промяна предназначението на общите части - със 100 на сто идеални части от общите части;
2. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за изваждане от сградата на собственик или ползвател по реда на чл. 45 от Закона за собствеността за определен срок, но не по-дълъг от три години - с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части, оставащи след приспадане на идеалните части на собственика или ползвателя; собственикът или ползвателят, за когото се отнася решението, не участва в гласуването; за изваждането от сградата на обитател решението се взема с мнозинство не по-малко от 75 на сто от идеалните части от общите части;
3. (изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за извършване на полезни разходи и за получаване на кредити - с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
4. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за опрощаване на финансови задължения, както и за отсрочване или разсрочване на изпълнението им - с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части;
5. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за обновяване, за извършване на основен ремонт и за усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или собствени средства или други източници на финансиране - с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части;
6. (нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) за поставяне на рекламни или технически съоръжения върху сградата, за присъединяване на сградата към топлопреносната, водоснабдителната, електроснабдителната и газоснабдителната мрежа и за прекратяване на топлоснабдяването и газоснабдяването в етажната собственост - с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части.

(3) Извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство, повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание с мнозинство повече от 50 на сто от идеалните части от общите части може да реши следните решения да се приемат с мнозинство повече от половината от броя на самостоятелните обекти:
1. приемане, изменяне и допълване на правилника за вътрешния ред;
2. избиране и освобождаване членовете на управителния съвет (управителя) и касиера;
3. избиране и освобождаване членовете на контролния съвет (контрольора);
4. определяне размера на паричните вноски за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата;
5. създаването на условия за достъп в етажната собственост на хора с увреждания;
6. използване на общите части на сградата и прилежащата й площ при възникнали спорове, както и за спазване на вътрешния ред и санитарно-хигиенните норми.
pilmal
Младши потребител
 
Мнения: 92
Регистриран на: 15 Мар 2012, 10:33


Назад към Етажна собственост


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 6 госта


cron