Страница 1 от 1

Питане кворум общо събрание

МнениеПубликувано на: 09 Дек 2012, 18:21
от nobreak
Здравейте. В ЗУЕС пише, че в обявения час трябва да присъстват 67% от собствениците на идеални части, ако не дайдат събранието се отлага за след 1 час, като трябва да присъстват поне 33% от собствениците на идеални части и ако ги няма събранието се отменя за другият ден. Това ми е ясно, но в много книжки и статии чета, че ако не се явят първоначално 67%, събранието се провежда след 1 час какъвто и кворум да има....Как е по правилно?

Re: Питане кворум общо събрание

МнениеПубликувано на: 09 Дек 2012, 18:46
от pilmal
Това :
Здравейте. В ЗУЕС пише, че в обявения час трябва да присъстват 67% от собствениците на идеални части, ако не дойдат събранието се отлага за след 1 час, като трябва да присъстват поне 33% от собствениците на идеални части и ако ги няма събранието се отменя за другият ден. Това ми е ясно

Re: Питане кворум общо събрание

МнениеПубликувано на: 20 Мар 2013, 12:05
от georgiev_sfbg
nobreak написа:Здравейте. В ЗУЕС пише, че в обявения час трябва да присъстват 67% от собствениците на идеални части, ако не дайдат събранието се отлага за след 1 час, като трябва да присъстват поне 33% от собствениците на идеални части и ако ги няма събранието се отменя за другият ден. Това ми е ясно, но в много книжки и статии чета, че ако не се явят първоначално 67%, събранието се провежда след 1 час какъвто и кворум да има....Как е по правилно?


Актуално към днешна дата, съгласно последните изменения и допълнения на закона:

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135614516

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
В сила от 01.05.2009 г.
Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г.

ЗУЕС - Чл. 15. (1) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Общото събрание се провежда, ако присъстват лично или чрез представители собственици на най-малко 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, с изключение на случаите по чл. 17, ал. 2, т. 1 - 4.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Ако събранието не може да се проведе в посочения в поканата час поради липса на кворум по ал. 1, събранието се отлага с един час, провежда се по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, ако на него са представени не по-малко от 33 на сто идеални части от общите части на етажната собственост.
(3) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Когато в случаите по ал. 2 липсва изискуемият кворум, събранието се провежда на следващия ден, а ако той е почивен или официален празник, в следващия работен ден, в часа и на мястото, посочени в поканата по чл. 13, ал. 1 за свикване на общото събрание. Ако липсва необходимият кворум по ал. 1, събранието се провежда по предварително обявения дневен ред и се смята за законно, колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

Re: Питане кворум общо събрание

МнениеПубликувано на: 28 Фев 2018, 14:50
от timeforchocolate
Ако в първоначалния час няма кворум от 67% събранието се отлата с един час. Ако тогава има 33% се провежда. Това е ясно. Нека приемем, че имаме кворум от 40% и събранието се състои. В закона пише, че решенията се взимат с 50, 75 и тн. % от идеалните части на ЕС. Това е малко двусмислено. Как ще имаме 50%, като сме направили легитимно събрание с 40% от идеалните части на ЕС ?


чл.17 ал.3: "Извън случаите по ал. 2 решенията се приемат с мнозинство, повече от 50 на сто от представените идеални части от общите части на етажната собственост."

Re: Питане кворум общо събрание

МнениеПубликувано на: 26 Юни 2018, 22:49
от laptop2
Като гледам последният въпрос е попрашасал, а темата още повече, но все пак да кажа за четящите, ако има такива - процентите за решение се гледат като процент от процента присъстващи, това означава "представените". Т.е. идват 40%, като за решение ни трябват 50% от тях, т.е. 20% от общите части на целия блок. Няма просто "процент", има "процент ОТ ...". Та така.