Страница 1 от 1

Задължения към ЕС при публична продан на жилището.

МнениеПубликувано на: 03 Дек 2012, 12:47
от svetlasv
Здравейте!
Заглавието ми е малко объркано и затова ще опиша случая.
На общо събрание се реши да се постави дограма във входа. След делба на апартамента-семейно имущество и решение за публична продан в сила от 23.10.2012 сме на етап взимане на изпълнителен лист и съответно съдия-изпълнител. По силата на делбата сме двама собственици- аз и бившият ми съпруг. В момента аз обитавам жилището, като за ползването на неговата част съм отсъдена да платя наем. При тази ситуация може ли да ме задължи ЕС да участвам в това мероприятие. Те не търсят другия собственик, който живее в същия блок. Жилището има вече пазарна оценка и аз нямам интерес да влагам още пари.
Моля, помогнете ми със съвет. Касиерката ми размахва ЗУЕТ и иска от мен само пари.Аз не знам още колко време ще съм в този апартамент. Как да постъпя?

Re: Задължения към ЕС при публична продан на жилището.

МнениеПубликувано на: 03 Дек 2012, 19:16
от pilmal
Делите разноските по фонд ремонт на 2, ако заедно със съпруга си след делбата имате по 50%.

Re: Задължения към ЕС при публична продан на жилището.

МнениеПубликувано на: 07 Дек 2012, 11:25
от svetlasv
Когато има изпълнителен лист при съдия-изпълнител, не е ли в неговите ръце моята собственост!!!!!!!!!

Re: Задължения към ЕС при публична продан на жилището.

МнениеПубликувано на: 07 Дек 2012, 21:01
от averbisadverbera
svetlasv написа:Здравейте!
На общо събрание се реши да се постави дограма във входа. Касиерката ми размахва ЗУЕТ и иска от мен само пари. Как да постъпя?

ЗАКОНА за управление на етажната собственост собственост, урежда САМО обществените отношения, свързани с управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или на части от тях. Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУЕС, Общото събрание определя размера на паричните вноски само за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата и приема решения и за извършване на разходи, които са необходими или неотложни за поддържането или за възстановяването на общите части, за извършване на полезни разходи. Този ремонт нито е неотложен, нито е необходим, нито е за изпълнение на указанията в техническия паспорт, а е полезен разход с който се увеличава стойността на сградата и средствата да си ги вземат от фонд "Ремонт и обновяване" по чл. 50 ЗУЕС. Средствата във фонда се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост, но не по-малко от един процент от минималната работна заплата за страната и други източници. :lol: Общото събрание на собствениците приема решения за извършване на полезни разходи с мнозинство не по-малко от 75 на сто идеални части от общите части.
Сигурен съм на 100% , че ОС на ЕС е проведено в нарушение на закона, а решението е взето не по законоустановения ред. Няма Договор за извършване на ремонт с посочени клаузи за цена, срок, вид на услугата, как се е формирала цената на услугата - нарушение на чл. 16, ал. 5 от ЗУЕС и много други знайни и незнайни правни пороци. :lol: Един живот живееш, живей го както намериш за добре. Когато остарееш да не си кажеш един живот живях и го пропилях. Всеки живот, добре преживян, е дълъг живот.
В България има две правосъдни системи: едната е за богатите хора с власт, които остават над закона, а другата - за обикновените българи, заяви американският посланик Джеймс Уорлик.

Re: Задължения към ЕС при публична продан на жилището.

МнениеПубликувано на: 19 Мар 2013, 21:18
от svetlasv
Презумцията им е да съберат първо парите и междувременно да събират оферти от фирми да извършат поставянето на дограмата. С прост народ не можеш да се разбереш. А да видите протокола на кариран лист, един се подписал, друг само малкото му име.