Страница 1 от 1

МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВАЛИ СДЕЛКА ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

МнениеПубликувано на: 13 Мар 2003, 20:40
от Горанова
През 2000г.продадох имот който съм притежавала година и половина за да мога да закупя обект за едноличната си фирма.Сега се оказа че дължа данък близо 30000лв.Искам да попитам има ли възможност да започна дело за разваляне на зделката за продажбата на първия имот.

Re: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВАЛИ ЗДЕЛКА ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2003, 10:15
от 777
Ако сделката, оформена с Нот. акт е перфектна няма как да я развалите.
Доколкото разбирам Вие не сте доволна, че дължите голям данък, но не казвате за какво го дължите...

Re: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВАЛИ ЗДЕЛКА ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2003, 10:26
от Stef
Може. Зависи от основанието за разваляне, както и от поведението на купувача.

Re: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВАЛИ ЗДЕЛКА ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2003, 19:08
от емилия
Нотариалният акт може да бъде развален, ако за съставянето му са предоставени документи или с невярно съдържание или невалидни такива.

Re: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВАЛИ ЗДЕЛКА ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2003, 20:14
от Вторкурсник
По принцип сделките могат да се развалят при виновно неизпълнение на длъжника, когато неизпълнението е съществено с оглед интереса на кредитора. Например - не е платена цената на имота, не се изпълняват задълженията за издръжка и гледане и т.н. Сделките по които са придобити вещни права се развалят по съдебен ред - чрез предявяване на конститутивен иск. От това което казвате оставам с впечатлението, че насрещната страна по договора си е изпълнила задълженията, т.е. нямате основание да искате съдебно разваляне на сделката. Вижте и ЗЗД, мисля чл.87.

Re: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВАЛИ ЗДЕЛКА ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2003, 20:18
от Вторкурсник
87. Когато длъжникът по един двустранен договор не изпълни задължението си поради причина, за която той отговаря, кредиторът може да развали договора, като даде на длъжника подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичането на срока ще се смята договора за развален. Предупреждението трябва да се направи писмено, когато договорът е сключен в писмена форма.

Кредиторът може да заяви на длъжника, че разваля договора и без да даде срок, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на длъжника то е станало безполезно, или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното работно време.

Развалянето на договорите, с които се прехвърлят, учредяват, признават или прекратяват вещни права върху недвижими имоти, става по съдебен ред. Ако ответникът предложи изпълнение в течение на процеса, съдът може да даде според обстоятелствата срок за това.

Разваляне на договора не се допуща, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на кредитора.

Правото да се разваля договорът се погасява с петгодишна давност.--------------------------------------------------------------------------------88. Развалянето има обратно действие освен при договорите за продължително или периодично изпълнение. Кредиторът има право на обезщетение за вредите от неизпълнението на договора.

Развалянето на договори, които подлежат на вписване, не засяга правата, придобити от трети лица преди вписване на исковата молба.--------------------------------------------------------------------------------89. При двустранните договори, ако задължението на едната страна се погаси поради невъзможност за изпълнение, договорът се разваля по право. Когато невъзможността е само частична, другата страна може да иска съответно намаляване на своето задължение или разваляне на договора по съдебен ред, ако няма достатъчен интерес от частичното изпълнение.

Re: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВАЛИ ЗДЕЛКА ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

МнениеПубликувано на: 14 Мар 2003, 21:57
от Baba Yaga
Пишете, защо искате да развалите договора за покупко-продажба . Това е много важно. Ако причината е данъкът, нямате никакво основание за иск(дело) за разваляне на договора.

Re: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВАЛИ ЗДЕЛКА ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

МнениеПубликувано на: 16 Мар 2003, 17:28
от НИКОЛА
Госпожо Горанова първо сделка се пише със "С", а не със "З", но това е друга тема.
Вие не пишете защо искате да разваляте сделката.
Всички разсъждения дотук са свободни съчинения по темата. След като казусът не е изяснен, няма какво да се обсъжда.
А данъците са си публични държавни вземания - който дължи си дължи, дори и да развали сключена преди това сделка.

Re: МОЖЕ ЛИ ДА СЕ РАЗВАЛИ ЗДЕЛКА ПРИ ПРОДАЖБА НА ИМОТ

МнениеПубликувано на: 11 Апр 2003, 12:26
от bgjurist
Сега се включвам и аз. По принцип, ако не Ви хванат, всичко е възможно. Но каква е връзката между купувача, продавача и данъка? Развалянето на договора няма да ви освободи от плащането му. И нещо друго - данък не може да се укрие, може да се укрие единствено облагаемата основа, но във Вашият случай няма как да укриете жилището.