Страница 1 от 1

Неплатени данък сгради и такса смет

МнениеПубликувано на: 04 Апр 2018, 21:40
от nikilinev
Здравейте.
Интересувам се от имот обявен на публична продан, но ме притеснява факта, че собственика дължи на общината данък сгарди и такса смет за 10 години. Въпросът ми е дали може да се впише с постановлението за възлагане и внесен общински данък за прехвърляне на имот, без да са платени старите задължения на предишният собственик към общината?

Re: Неплатени данък сгради и такса смет

МнениеПубликувано на: 06 Апр 2018, 10:58
от thebeast
След като влезе в сила постановлението за възлагане на недвижимия имот на Вас, си подавате декларация по чл. 14 от ЗМДТ в общината по местонахождение на имота, посредством която Ви облагат с данък върху недвижимите имоти и Ви определят такса за битови отпадъци за периода от първо число на месеца, следващ месеца на влизане в сила на постановлението за възлагане. Еднократният данък за придобиване на имота трябва да внесете в същата община преди изготвяне на постановлението за възлагане. Данъка и таксата, която дължи за имота предишния собственик, не е Ваше задължение. От сумата, която постъпи от проданта на имота съдебния изпълнител трябва да задели най-напред за погасяването на разноски по обезпечаването и принудителното изпълнение, след това за дължимия данък за имота, после за погасяване на вземанията, обезпечени със залог и ипотека и ако остане трябва да задели за другите публични задължения на длъжника (след които е и таксата за битови отпадъци за имота). Разпределението на съдебния изпълнител подлежи на обжалване, поради което може да стане така, че да се погасят дължимите данъци и такси за имота от Вас преди да се погасят или изобщо да не се погасят дължимите от предишния собственик за периода до месеца, в който влиза в сила постановлението за възлагане, включително. Подаването на декларацията по чл. 14 от ЗМДТ от страна на собственика, придобил имота вследствие на публична продан, е независим процес от процеса на разпределение на постъпилата сума от публична продан и събирането на дължимите суми от предишния собственик. Приемането на декларацията може да Ви бъде отказано само ако липсват Вашите идентифициращи данни (имената и ЕГН-то или името и ЕИК-а на търговеца) или ако не е подписана, съгласно чл. 99, ал. 5 от ДОПК. Така че като му дойде времето подавате декларацията по чл. 14 от ЗМДТ и докато не Ви дадат входящ №, не си тръгвате. Искайте си навреме постановлението за възлагане, защото ако не сте подали декларация до 2 месеца след датата на влизането му в сила, ако сте физическо лице ще Ви наложат глоба, и ако представлявате юридическо лице или едноличен търговец, ще Ви наложат имуществена санкция с минимален размер 500 лв.