Страница 1 от 1

продажба на имот от ET

МнениеПубликувано на: 05 Май 2003, 22:45
от njagol
какво ще кажете за следното....
ET продава собст вен недвижим имот,придобит по време на брака.продажбата става чрез пълномощник упълномощен да го продаде сам на себе си и това пълномощно е издадено(и подписано) само от Собственика на ET.но не и от живата му и здрава съпругаНе е ли тази продажба в нарушение на СК и нотаритуса изповядал такава сделка не е ли нарушил закона?Чувам доста различни мнения по този въпрос.

Re: продажба на имот от ET

МнениеПубликувано на: 06 Май 2003, 11:10
от dinev
Не е нарушение!
Закона допуща възможността, от която се е възползвал съответният ЕТ. Имуществото, влизащо в ЕТ и придобито от ЕТ по време на брака не е СИО.

Re: продажба на имот от ET

МнениеПубликувано на: 06 Май 2003, 19:05
от karanedeff
Прав сте относно казаното от Вас,че придобитото от ЕТ в резултат на търговската му дейност е собственост само на лицето,регистрирало се като търговец,а не е част от СИО,макар и търговската дейност да е извършвана по време на брака.
Издадено е Тълкувателно решение на Общото събрание на ВКС по въпроса.
Обаче е възможно имотът,за който ни е поставен въпрос,да не е придобит в резултат на търговска дейност.Всъщност при изповядване на сделката не се прави проверка и няма и как да се провери дали имотът е придобит като резултат от дейността на търговеца.Търговецът просто е представил счетоводен баланс,в който като активи е включен и въпросният имот.Такъв баланс обаче може да състави всеки счетоводител.
Ако имотът не е придобит със средвства от търговската печалба на ЕТ,ощетеният съпруг може да атакува увреждащата го сделка като сключена при заобикаляне на закона и нищожна на това основание.
Няма да е зле да ни се предостави повече информация,включително за това кой кого е упълномощил.Последното според мен не е обяснено ясно.

Re: продажба на имот от ET

МнениеПубликувано на: 07 Май 2003, 12:59
от Тета
Трябва да изясним , какво в случая означава " собст вен недвижим имот,придобит по време на брака". Ако имотът е придобит чрез дарение или в резултат на търговската дейност, няма нарушение на СК.
От информацията, която си дал, не може категорично да се твърди,че има закононарушение и че сделката е недействителна.
Съпругата, във всички случаи, би могла да оспори сделката по съдебен ред. Какъв ще е изходът на делото, зависи именно от представените доказателства за начина на придобиване на имота.

Re: продажба на имот от ET

МнениеПубликувано на: 07 Май 2003, 20:45
от kirils
Proverete ot koya godina e talkovatelnoto reshenie na VS.Za zakupenite imoti na imeto na ET predi datata na tova postanovlenie se iziskva sapruga. No za po sigurno moje da uchastva.

Re: продажба на имот от ET

МнениеПубликувано на: 07 Май 2003, 22:05
от juris
Хм.Аз не мисля,че Тълкувателното решение трябва да се приравнява на закон,за да се прави аналогия с невъзможността материалния закон да има обратно действие.

Re: продажба на имот от ET

МнениеПубликувано на: 08 Май 2003, 23:40
от njgol1
Имота е придобит в резултат продажба по чл 34 от ЗППДОП,като ET е бил арендатор на обекта.Пълномощното е издадено на физическо лице,което е прехвърлило имота на себе си преди изтичане на 5 годишния срок(от окончателното изплащане)по договора за продажба с ОАП,което също е нарушение според мен.Не е представен баланс,инвентерна книга или някъкъв счетоводен документ или пък договора за покупко-продажба с ОАП.Представен е само констативен not. акт издаден на базата на Договора,в който обаче 5-годишната забрана за продажба не е вписана.Изобщо много замотана работа.Благодаря за отношението!

Re: продажба на имот от ET

МнениеПубликувано на: 10 Май 2003, 16:49
от АБВ
Относно недействителността на една сделка, тълкувателното решение е важно да съществува към момента на съдебния спор, за да може да посочим това решение. Но самата сделка е действителна или не, дори и да не съществува тълкувателното решение.

Re: продажба на имот от ET

МнениеПубликувано на: 10 Май 2003, 16:56
от juris
Напълно съм съгласен с уточнението,че задължителното за съдилищата ТР ще повлияе на извода им,докато без него може би не би се направило същото заключение относно недействителността.