начало

Пет кабелни оператора ощетили големи телевизии с над 10 млн. лв. Пет кабелни оператора ощетили големи телевизии с над 10 млн. лв.

notarialen akt

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


notarialen akt

Мнениеот hello » 14 Окт 2003, 16:57

какво мислите за нотариален акт за покупко-продажба на основание поемане на задължение на продавача към трето лице от купувача?
доколко такъв нотариален акт е стабилен и какви са начините да бъде развалена сделката?
страните са юл
hello
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 14 Окт 2003, 16:53

Re: notarialen akt

Мнениеот anonymus » 14 Окт 2003, 17:33

смятам че нотариалния акт е стабилен.
нямаш проблем
anonymus
 

Re: notarialen akt

Мнениеот Тета » 15 Окт 2003, 16:14

Моля те изясни ситуацията. Нещо не се връзва, излиза, че договорът има две основания, а това е невъзможно. Или може би става дума за някакво условие на договора за покупко-продажба?Казусът ти е интересен, но за да получиш сериозни мнения, трябва да го поставиш точно.
Тета
 

Re: notarialen akt

Мнениеот hello » 15 Окт 2003, 16:24

основанието за нотариален акт е тристранен договор по силата на който едната страна се задължава да прехвърли недв.имот,а другата страна се задължава да заплати дълга на първата към трета страна.
hello
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 14 Окт 2003, 16:53

Re: notarialen akt

Мнениеот МСМ » 15 Окт 2003, 16:30

Ами няма проблем да се сключи такъв договор. Единият вариант е кредиторът на продавача да се съгласи да освободи продавача от отговорност (заместване в дълг).
В противен случай ще имаме встъпване в дълг - чл. 101 от ЗЗД. Тогава договорът за прехвърляне на имота ще може да се развали по съдебен ред от продавача, ако купувачът не изпълни поетото задължение.
МСМ
 

Re: notarialen akt

Мнениеот hello » 15 Окт 2003, 16:49

по тристранния договор поемателя на дълга се задължава да плати на третата страна,а длъжника, който прехвърля имота има право по събеден ред да го развали единствено ако третата страна предяви претенции към него т.е. един вид регрес.нали така?
hello
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 14 Окт 2003, 16:53

Re: notarialen akt

Мнениеот МСМ » 15 Окт 2003, 16:55

Третата страна (кредиторът) не може да предяви никакви претенции, защото вече се е съгласила да освободи стария длъжник.
МСМ
 

Re: notarialen akt

Мнениеот Тета » 16 Окт 2003, 16:59

Доколкото разбирам имаш два договора.Единият натариален акт за покулко продажба между първоначалния длъжник -продавач и новия длъжник -купувач и втори договор за заместване в дълг между новия длъжник, стария длъжник и кредитора.В този случай старият длъжник -продавача на недижимия имот се освобождава от задължението си към продавача. По съдебен ред се разваля само покупко-продажбата на недвижимия имот, но според мен в този случай тази сделка не може да бъде развалена, ако в нея е записано, че е заплатена цялата продажна цена(не говорим за скрити недостатъци на вещта, за да не усложняваме излишно).
Тета
 

Re: notarialen akt

Мнениеот Тета » 16 Окт 2003, 17:06

Има голям проблем да се сключи нотариален акт за покупко- продажба плюс заместване в дълг.Това е така, защото за двата вида договори законът предвижда различна форма. В нотариална форма се сключват само сделки за учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти. Заместването в дълг не е такава сделка.
Тета
 

Re: notarialen akt

Мнениеот МСМ » 16 Окт 2003, 17:13

Добре, а ако сключа договор за замяна на недв. имот срещу МПС, няма ли прехвърлането на собствеността върху МПС-то да стане със същия нотариален акт?
Идеята ми е, че с нотариален акт може да се прехвърли всякакво право, съответно да се поеме или опрости всякакво задължение.
МСМ
 

Re: notarialen akt

Мнениеот МСМ » 16 Окт 2003, 17:15

Никаква продажна цена не е заплатена. Вместо да плаща продажна цена, купувачът се задължава да плати задължение на продавача (прехвърлителя на имота) към трето лице.
Не е казано дали това трето лице, кредитор на продавача, участва в съглашението. Т.е. не е ясно дали има заместване в дълг или само встъпване в дълг.
МСМ
 

Re: notarialen akt

Мнениеот здравейте » 16 Окт 2003, 19:58

първоначално е сключен тристранния договор между длъжник, кредитор и трето лице.По силата на този договор длъжника се задължава да прехвърли определен недвижим имот, срещу което кредитора опростява лихвата по вземането,а третото лице се задължава след като му се прехвърли имота да заплати в определен срок дълга на длъжника към кредитора.
на основание на горния договор е сключен нотариален акт за покупко-продажба, в който е вписано единствено че цената е платена по тристранен договор между страните.
здравейте
 

Re: notarialen akt

Мнениеот МСМ » 17 Окт 2003, 09:34

Само не разбрах защо е трябвало да се пише, че цената е ПЛАТЕНА?? Вярно, че винаги така пишат, но това не значи, че е задължително. И продължавам да си поддържам мнението, че с нот. акт могат да се поемат всякакви права и задължения. Нотариалната форма е просто една "по-висока" форма, която покрива всички "изисквания" към писмената, към устната, към нотариалната заверка на подпис и така нататък. А не им противоречи.

Тета е на мнение, че в този случай договорът не може да се развали, но според мен има шанс да се докаже пред съда, че написаното в НА за платената цена не е вярно и тогава няма пречка да се развали договорът.
МСМ
 

Re: notarialen akt

Мнениеот Тета » 17 Окт 2003, 13:14

По първата точка от поста ти, да замяната на жилище срещу МПС ще се извърши с нотариален акт съгласно чл. 18 от ЗЗД.
Другата ти идея е в сферата на правните илюзии. Дори и да се намери нотариус-революционер да състави договор за поемане или заместване в дълг в нотариална форма по арг на по-силната основание от чл. 18 ЗЗД, този договор не подлежи на вписване съгл. чл. 1 от Правилника за вписванията. Тогава ?
Тета
 

Re: notarialen akt

Мнениеот Тета » 17 Окт 2003, 13:21

Тогава какво е ясно?

P.S. Неяснотата в съдържанието на договора ще породи някое от основанията по чл. 26, ал.2 от ЗЗД за нищожност.
Тета
 

Re: notarialen akt

Мнениеот Тета » 17 Окт 2003, 13:24

Да, това е най-прецизният вариант от правна гледна точка.
В този случай покупко-продажбата не може да бъде развалена по чл.87, ал.3 от ЗЗД. Дори и да бъде заведен такъв иска не виждам какви основания могат да бъдат посочени.
Тета
 

Re: notarialen akt

Мнениеот МСМ » 17 Окт 2003, 13:31

Поемане на дълг по повод прехвърляне на недвижим имот. Вместо плащане на цена. В същия НА, с който се прехвърля имотът. Не е необходимо нотариусът да е революционер. ;-)

Колкото до другото - ако се намери нотариус революционер, който да извърши в нот. форма сделка, за която такава форма не е необходима - ами чисто и просто такава сделка няма да се вписва. Къде пише, че ВСЕКИ нотариален акт се вписва? Само онези, с които се прехвърлят и т.н. права върху недвижими имоти (член сто и кой беше от ЗС). Аз и без това не съм предлагала такива революционни сделки, защото не си струват усилията и разходите. :-)
МСМ
 

Re: notarialen akt

Мнениеот МСМ » 17 Окт 2003, 13:32

Не е ясно от постинга (от най-първия постинг на hello). Не че договорът не е ясен.
МСМ
 

Re: notarialen akt

Мнениеот МСМ » 17 Окт 2003, 13:39

Основанието ще бъде пак същото - неизпълнение. Ще се доказва, че отразеният в нотариалния акт факт - платена вече цена - не е верен.

Ще кажете, че този нотариален акт е диспозитивен документ, а не свидетелстващ. Да, така е, що се отнася до прехвърлянето на собствеността и пораждането на насрещното задължение. А за това, дали е платена вече цената, е само свидетелство за факт. Този факт после може да се оспорва. Друг въпрос е как на практика ще се докаже неплащането.
МСМ
 

Re: notarialen akt

Мнениеот katy_ib » 17 Окт 2003, 14:06

Доколкото проследих дискусията ви по темата, считам, че записването в нотариалния акт, че " цената е платена по тристранен договор" изобщо не е правно издържано, тъй като всички уговорки между страните относно съществените условия на договора следва да намерят място в нотариалния акт. Така направен нотариалния акт не дава възможност на никоя от страните по него да го разваля и прави възражения, произтичащи от тристранния договор, тъй като той не е част от договора запокупко-продажба. Затова считам, че тристранния договор е следвало да намери място в нотариалния акт. Това ,че за него не е необходима нотариална форма, не е пречка той да се подпише в такава. С вписването също няма проблем, тъй като вписването има действие само за подлежащите на вписване обстоятелства, т.е. самия закон допуска , че е възможно да се впишат обстоятелства, които по принцип не подлежат на вписване.
относно развалянето считам, че ако тристранния договор е заместване в дълг, Прлодавачът не може да го развали поради неизпълнение на Купувача на поетото задължение за плащане на дълга, тъй като няма правен интерес от това. самия факт, че се е освободил от задължението си е цената на сделката за него.
Ако тристранния договор е встъпване в дълг, то пак не би могъл да се атакува нотариалния акт на основания произтичащи от тристранния договор, тъй като този договор не е част от договора за покупко-продажба.
Или поне така мисля аз
katy_ib
Младши потребител
 
Мнения: 80
Регистриран на: 16 Окт 2003, 10:44

Следваща

Назад към Покупко-продажба


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта


cron