Страница 1 от 1

ЖАЛБА БЕЗ УВАЖЕНИЕ (НОИ)

МнениеПубликувано на: 28 Май 2021, 11:08
от kolova
Здравейте,
През месец декември 2020 навърших необходимата възраст за пенсиониране.
Междувременно имах и повече от изискуемия осигурителен стаж.
Подадох заявление и придружаващи документи в НОИ през декември 2020.
Един ден преди изтичане на 4 месечния срок за издаване на разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст, производството бе спряно ( за не повече от 6 месеца) на основание "възложена проверка " от ръководителя на отдел "Пенсии" на ръководителя на отдел" Краткосрочни Плащания и Контрол".
Обжалвах спирането на производството в 14 дневен ( законов ) срок на основание, че всички данни свързани с осигурителния ми стаж са налични в електронните регистри на НОИ и НАП. Същевременно помолих да се възобнови пенсионното производство.
С решение на Директора на ТП на НОИ жалбата ми е отхвърлена.
Естествено, че считам това за неоснователно.
В НОИ просто са се забатачили и не се справят в срок. Естествено, че се оправдават с пандемията....и си измислиха някаква "проверка" на период, в който хем съм била наемен работник по ТД, хем съм си внасяла и осигуровки като СОЛ...., което прави осигурителния доход висок и може би съмнителен за НОИ, но вноските са внесени и това се вижда в регистрите на НАП.
Тъй като жалбата не е уважена на основание ЧЛ.117, АЛ.3 ОТ КСО, бих желала да получа коментари в тази връзка.
Не мога точно да разбера какво иска да каже текста : "С решението ръководителят на
териториалното поделение на Националния осигурителен институт решава въпроса по същество
или отменя разпореждането и връща преписката за ново разглеждане
".....защото явно моя казус е "решен по същество"
Предварително благодаря за коментарите.