Страница 1 от 1

Чл. 209а.,ал.1 от ЗЗ -объркан текст

МнениеПубликувано на: 15 Яну 2021, 14:38
от nikonikov
Текста на Чл. 209а.,ал.1 от ЗЗ в последната му редакция е : (Нов - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) Който наруши или не изпълни въведени от министъра на здравеопазването или от директор на регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 4 или 7 и чл. 63а, ал. 1 или 2, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 2000 лв.
Така,аз поне разбирам от текста,че с глобата се наказва лице чието деяние съставлява престъпление,а ако деянието не представлява престъпление не се наказва по този член(освен ако деянието не съставлява престъпление).В старата редакция от преди изменението спорния текст беше "освен ако деянието съставлява престъпление"-което е правилно и така се разбира,че ако деянието не е престъпление се наказва с глоба,а ако е по друг ред.

Такъв текст намерих още само в чл. 62, ал. 1 от Закона за защита на животните, „който прояви жестокост към животно по смисъла на чл. 7, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление". на други места текста е освен ако съставлява престъпление,доколкото съставлява престъпление,ако не съставлява престъпление.... и т.п.

Очевидно е допусната грешка в текста на ал.1. Считате ли,че това може да се използва при обжалване на НП по този член?

Re: Чл. 209а.,ал.1 от ЗЗ -объркан текст

МнениеПубликувано на: 15 Яну 2021, 15:03
от kpts_
Много такива текстове има. Даже и един общ в ЗАНН
Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 11 от 1998 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2002 г.) Който не изпълни или наруши постановление, разпореждане или друг акт, издаден или приет от Министерския съвет, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 2000 лева.

Всичките имат смисъла, че ако правонарушението съставлява престъпление, се прилага НК, а не административно-наказателната разпоредба.
Няма как и да се използва успешно това при обжалване на НП. Въпреки словесната разнообразност, смисълът е ясен за всеки съд.

Re: Чл. 209а.,ал.1 от ЗЗ -объркан текст

МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 01:01
от nikonikov
В члена който цитирате няма объркване.Смисъла е правилен и разбираем.В ЗЗ излишната дума е "освен" или пък "не" и така се обръща смисъла и ясно се разбира,че наказанието се отнася за деяние съставляващо престъпление.
от ЗНА - Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) Разпоредбите на нормативните актове се прилагат според точния им смисъл, а ако са неясни, се тълкуват в смисъла, който най-много отговаря на други разпоредби, на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България.

Въпросът е неясна ли е тази разпоредба или е неправилно редактирана,което й придава обратния смисъл.

Re: Чл. 209а.,ал.1 от ЗЗ -объркан текст

МнениеПубликувано на: 16 Яну 2021, 02:04
от nikodim77
Здравейте,
Не споделям становището на kpts за наличие на множество такива текстове, подкрепено с цитат от ЗАНН. Разликата е в добавен израз, но е съществена. Изразът е „освен”! ако добавим същия в цитирания текст от ЗАНН ще се получи следното:
„Който не изпълни или наруши постановление, разпореждане или друг акт, издаден или приет от Министерския съвет, освен ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 2000 лева.
А така формулиран текстът вече е коренно променен смислово. Да, смисълът се подразбира, но некоректно съставената норма подлежи на оспорване. A ако стигне до контрол от международна институция, то най-малко, ще бъдем за присмех с подобно вкарване на разговорен език в нормативен акт.

пп. Докато съм писал постът си Г-н. nikonikov е постнал своя с изведен в него въпрос:
Въпросът е неясна ли е тази разпоредба или е неправилно редактирана, което й придава обратния смисъл.
Да, за чужденец ще да е неясна… :lol: :roll: :lol:
Намирам, че е по-скоро неправилно редактирана, което ѝ придава обратен смисъл. Или законодателят трябва да направи корекция, или по реда на АПК. Но, докато е действаща мисля, че е достатъчен повод за позоваване на нормата в този ѝ вид, респ. черпене на съответните дивиденти от нейното несъвършенство...

Re: Чл. 209а.,ал.1 от ЗЗ -объркан текст

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2021, 16:01
от nqgol
Всички решения относно НП по този член,които съм срещал са отменителни на много други основания и може би за това не съм виждал някой да се е позовавал на обратния смисъл на рзпоредбата,но може да се пробва,да видим как ще се произнесе съда :).

Re: Чл. 209а.,ал.1 от ЗЗ -объркан текст

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2021, 16:59
от portokal
Така,аз поне разбирам от текста,че с глобата се наказва лице чието деяние съставлява престъпление...

Е, де - сериозно ли някой може да си помисли, че с глоба по ЗАНН се наказва лице, чието деяние Е престъпление? А лице, чието деяние не е престъпление, как ще се наказва? По НК?
Пак си е разбираем текстът - ако не от недвусмислеността на този тип конструкция изобщо, граматически, то от контекста - напълно, и не, аз поне (не се занимавам с АН дела) не виждам ама грам никакво основание за отмяната на НП, което да произтича от тази формулировка.
По друг начин: грешка не виждам, има двойна употреба в нашия език на конструкция от типа "освен ако не", която обаче я изяснява смисълът на цялото изречентие, контекстът.
И също ми се струва, че има и други така формулирани текстове, с "освен ако не"; сега, много, малко - не съм ги броила.

Re: Чл. 209а.,ал.1 от ЗЗ -объркан текст

МнениеПубликувано на: 18 Яну 2021, 21:43
от nqgol
В разговорния език частицата НЕ освен за отрицание,се употребява и за усилване,подчертаване.В нормативни актове обаче следва да не се използват неопределени,изискващи тълкуване изрази.
В случая едва ли ще има ефект от позоваването на точния граматически смисъл,тъй като "Разпоредбите на нормативните актове....се тълкуват в смисъла ..., на целта на тълкувания акт и на основните начала на правото на Република България."
Но пък е жалко,че има такива текстове в законите ни.