Страница 1 от 1

Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2020, 00:12
от nickolay_s
Здравейте!

Нарушение ли е, ако издадено наказателно постановление от ОДМВР, бъде входирано (обжалвано) директно в Районния съд, а не чрез органът, който го е съставил, в случая ОДМВР? Или не е проблем да бъде разгледано?

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2020, 00:34
от katerinakuch
Следва да се подаде чрез органа, който го е съставил.

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2020, 01:12
от nickolay_s
В такъв случай може ли да бъде процесуално допустима или не се разглежда от съда?

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2020, 13:02
от doondie
Значи....................................................................
Не че ме интересува толкова, но защо искаш да подадеш жалбата директно до съда, след като по закон следва да го направиш чрез наказващия орган?

Краткият отговор е, че може, но това само ще забави производството.

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2020, 16:13
от nickolay_s
doondie написа:Значи....................................................................
Не че ме интересува толкова, но защо искаш да подадеш жалбата директно до съда, след като по закон следва да го направиш чрез наказващия орган?

Краткият отговор е, че може, но това само ще забави производството.


Въпросът ми не касае пряко мен.
Но да кажем, че поради непознаване добре на ЗАНН. НП е подадено в съда. Не съм юрист, но като гледам, че има предприети подобни дейстивия от лица, които би следвало да знаят реда за обжалване...
По-скоро ме интересуваше каква е практиката на съда, ако не бъде спазен чл.60 от ЗАНН. :)

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2020, 19:23
от doondie
Докато търсех информация по-рано днес, попаднах на това не чак толкова старо четиво:
Ръководство по административнонаказателно право
В него пише следното:
На второ място, поставя се въпросът как следва да постъпи съдът в случай, че е сезиран директно от жалбоподателя или прокурора, или наказващият орган препрати единствено сезиращия документ, не и материалите по преписката. С оглед недопускане забавяне хода на делото в тези хипотези съдът е длъжен да упражни правомощията си по чл. 84 ЗАНН вр. с чл. 317 вр. с чл. 255, ал. 1 НПК, като насрочи разглеждането на делото в открито съдебно заседание и служебно, в разпоредително или в открито съдебно заседание изиска материалите по преписката.

Въпросният чл. 255 от НПК обаче е отменен, затова потърсих примери от след това. Изглежда, че практиката не се е променила. Ето пример как някой е сезирал втората инстанция директно, без дори да ѝ каже, че обжалва решение на първата. Въпреки това жалбата е приета и придвижена, но така е изгубен цял месец (което е доста бързо, впрочем).
Определение от 07.08.2019 г. на РС-Стара Загора по АНД № 1844/2019 г.
С оглед на това съдът намира, че следва да прекрати производството по настоящото а.н.д. № 1844/2019 година и да се разпореди така постъпилата жалба да се докладва на докладчика по а.н.д. № 619/2019 година по описа на Старозагорския районен съд за администрирането й.

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2020, 19:41
от nikodim77
Здравейте,
Да, принципно нормата за обжалване чрез съответния орган се определя като императивна, но практиката показва друго. Има три случая, за които знам със сигурност, при които обжалванията са извършени „прескачайки” органът, който е издал НП (ЗПАМ):
Два случая по обжалване на ЗПАМ и НП във Врачанско и един в СРС. В решението на РС от северозапада съдията е споменал, че е следвало да бъде подадена жалбата чрез съответния орган. А при обжалване на ЗПАМ, в деловодството са намекнали за това, но и по трите жалби има постановени СР, без проблем.

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2020, 22:23
от nickolay_s
Почуствах се обнадежден. Благодаря!
Ако желаете, мога да Ви държа в течение какво се е случило.

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 26 Авг 2020, 06:28
от doondie
nickolay_s написа:Почуствах се обнадежден. Благодаря!
Ако желаете, мога да Ви държа в течение какво се е случило.
Според Етичния кодекс на Интернет потребителите в нужда и отговорността, споделяна от тях /ЕКИПНОСТ/ би следвало да ни информираш за развоя на събитията, когато имаш възможност. Това не просто показва уважение към участниците в темата и би било нейн своеобразен завършек, макар да не я изчерпва, но и би било полезно в бъдеще на някой друг потребител със същото или сходно питане. :wink:

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 26 Авг 2020, 13:22
от jhoro
Здравейте! Без да противореча принципно на изказаните мнения, само ще отбележа:
doondie написа:Ето пример как някой е сезирал втората инстанция директно, без дори да ѝ каже, че обжалва решение на първата.

Не разбирам, как ще обжалваш „решение на първата (инстанция)“ пред втора, без (по)кажеш съществуването на това решение?

nickolay_s написа:Но да кажем, че поради непознаване добре на ЗАНН, НП е подадено в съда.

Най-простото решение е - при подаване на жалбата в съда, това да бъде казано.
Още повече, че не е нужно познаване на ЗАНН - на самото НП си пише
Наказателното постановление подлежи на обжалване в 7 дневен срок от връчването му пред Районен съд гр. ..., чрез директора на ... /посочва се административнонаказващия орган/

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 26 Авг 2020, 13:54
от doondie
jhoro написа:Не разбирам, как ще обжалваш „решение на първата (инстанция)“ пред втора, без (по)кажеш съществуването на това решение?
Отговорът е в линка. ;)
По някаква причина - вероятно незнание - жалбата е подадена директно в горната инстанция, като е посочено, че е срещу наказателното постановление, а не срещу решението на първата инстанция, поради което сезираният съд първоначално не е разбрал, че НП изобщо е било обжалвано. Затова е препратил жалбата на долната инстанция, която пък изискала преписката от АНО, който отговорил, че НП вече е обжалвано, затова съдът приел, че жалбата е срещу постановеното вече решение. И тъй като била подадена в срок, той я пратил на съдията по делото за по-нататъшно администриране (изпращане към горната инстанция, която вече ще може да я разгледа). С други думи, не е фатално, но удължава времето за приключване на производството, съответно губи времето и на съда.

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 26 Авг 2020, 16:25
от jhoro
doondie написа:
jhoro написа:Не разбирам, как ще обжалваш „решение на първата (инстанция)“ пред втора, без (по)кажеш съществуването на това решение?
Отговорът е в линка. ;)
По някаква причина - вероятно незнание - жалбата е подадена директно в горната инстанция, като е посочено, че е срещу наказателното постановление, а не срещу решението на първата инстанция, поради което сезираният съд първоначално не е разбрал, че НП изобщо е било обжалвано. Затова е препратил жалбата на долната инстанция, която пък изискала преписката от АНО, който отговорил, че НП вече е обжалвано, затова съдът приел, че жалбата е срещу постановеното вече решение. И тъй като била подадена в срок, той я пратил на съдията по делото за по-нататъшно администриране (изпращане към горната инстанция, която вече ще може да я разгледа). С други думи, не е фатално, но удължава времето за приключване на производството, съответно губи времето и на съда.

Като цяло - разбирам и се съгласявам!
Само за протокола: при административното производство - първа инстанция е административнонаказващия орган, втора - Административния съд (на място) и трета - ВАС. Затова - „решение на първата инстанция“ е именно НП.
Линка не съм отварял.

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 27 Авг 2020, 15:20
от nikodim77
Жоре!?!
Ще цитирам Мели: „Къртиш мифки...” направо бани и кухни къртиш бе човек!!!??!
Това, което за пореден път си изтипосал:
„Само за протокола: при административното производство - първа инстанция е административнонаказващия орган, втора - Административния съд (на място) и трета - ВАС. Затова - „решение на първата инстанция“ е именно НП”

Вероятно ще да е отговора на мой въпрос към теб по друга предходна тема (цитирам):
„Я Jhoro, вземи та ми изброй тези три инстанции, за които пишеш?!?!?!? „

TA!: както ти се изразяваш, – за протокола:
Първа инстанция е Районния съд!
Втора е административния (касация) производствата по обжалване на НП са двуинстанционни!
Нямаш ВАС!
Отчитам кавичките ти при първата инстанция, но неправилно изброяваш инстанциите на същинския съдебен контрол!!!

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 27 Авг 2020, 15:55
от jhoro
nikodim77 написа:TA!: както ти се изразяваш, – за протокола:
Първа инстанция е Районния съд!
Втора е административния (касация) производствата по обжалване на НП са двуинстанционни!
Нямаш ВАС!
Отчитам кавичките ти при първата инстанция, но неправилно изброяваш инстанциите на същинския съдебен контрол!!!

Съгласявам се с маркираното - съдебната част (обжалваненто на НП) е двуинстанционна!
Остава да кажеш, че „административнонаказващия орган“ не е инстанция - различна от „органите, овластените за установяване, извършването на нарушението“?
Да - няма ВАС.
Но пак ще кажа:
1-ва инстанция е административнонаказващия орган,
2-ра - Районния съд
3-та - Административния съд. „Решението не подлежи на обжалване!“
Пак стават т'ли (общо) - до т'ли мога да блоя!!!

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2020, 17:31
от nickolay_s
Жалбоподателят е получил призовка от Районен съд, в която към края е записано, че лицето (перифразирам) следва да предостави писменни доказателства, че срокът за обжалване на НП е спазен. Бихте ли помогнали, какви следва да бъдат - имат входирана жалба с дата, имат и копие от наказателното постановление също, реално погледнато НП е връчено на 18.08, а жалбата е входирана на 24.08. Благодаря предварително!

Re: Обжалване на НП пред РС

МнениеПубликувано на: 16 Сеп 2020, 18:50
от doondie
Призовка за съдебно заседание ли е получил или указания да поправи неясноти/липси в жалбата?
Най-добре щеше да е да качиш снимка, но приемаме, че е призовка за разглеждане на делото.

Въпросният текст шаблонен ли е или е сложен там специално за случая? Не мисля, че трябва да се носи каквото и да е допълнително, тъй като датата, на която е връчено НП, е посочена върху самото НП, съответно датата на завеждане на молбата те си я знаят. Просто да си носи оригинала на НП и талончето с входящи номер и датата на жалбата и това е. Подозирам, че никой няма да му ги иска, но за всеки случай да са си у него.