Страница 2 от 2

Re: Глоба с ФИШ за неправилно пресичане !

МнениеПубликувано на: 30 Юни 2020, 20:26
от jhoro
Не мога да се съглася, че има „пределегиране на права от един държавен орган на друг“. Просто работата на НАП е такава - събира просрочените задължения на останалите обществени (държавни и общински) органи. А после - ги препраща до взискателя.
Остава да кажете, че и Дирекция „Местни данъци и такси“ във вашата община не си върши работата, щото пак до НАП опира, да събират просрочените задължения!

Re: Глоба с ФИШ за неправилно пресичане !

МнениеПубликувано на: 02 Юли 2020, 05:34
от doondie
balin написа:Благодаря за изчерпателния отговор и обяснения ! Какво имаш предвид под това "но рискът заради 20 лв да трябва да плащаш стотици левове разноски е съвсем реален" ?
Ако решат, могат да поискат издаването на изпълнителна заповед. Съответно да дадат задължението на съдия-изпълнител. За всичко таксите ще са за твоя сметка. На мой роднина за 500 лв задължения към общината (неплатени данъци за сграда, в която не живее, както и за спряно от движение преди 20 г. МПС) му се наложи да плати малко над 1 000 лв общо, тъй като разноските му станаха колкото задължението, а той не е обжалвал, понеже дори не е разбрал, но както и е. Тук опираме до това оправдана ли би била подобна репресия от чисто човешка гледна точка.

bvoykov написа:Както Вие сам казвате - инциденти с пешеходци, правилно пресичащи на пешеходни пътеки, а не такива, които не пресичат на тях. Ако това ми бъде изтъкнато като "отегчаващо" обстоятелство и основание за неприлагане на чл. 28 ЗАНН, аз просто ще контрирам с какъв е смисълът от това да има ефективни наказания за непресичане на пешеходна пътека, щом на пешеходната не е гаранция, че пак няма да възникне инцидент?
Нарочно наблегнах на правилно пресичащи на пешеходни пътеки, за да насоча вниманието към това, че рискът дори при законосъобразно поведение на пешеходците е немалък, а какво остава при произволно пресичане на платното за движение. Смисълът е, че на пешеходна пътека рискът е много по-малък, но дори "много по-малък", той все пак е налице.

bvoykov написа:Друго - трябва да се прецени дали е могъл да създаде опасност за движението - ако е нямало движещи се коли по това време, административнонаказателната репресия не би могла да бъде оправдана.
Има предвидено наказание например за неправилно изпреварване без създаване на опасност за движението. В самата формулировка на нарушението е посочено, че не се създава опасност, но въпреки това е предвидено наказание. В случая има нарушение и е било напълно в компетенцията на полицаите да не го глобяват, а само да го предупредят, дори и с протокол, ако държат да е документирано. Но явно те са преследвали други, користни лични цели.

bvoykov написа:Това по принцип е така, но във форума сме обсъждали вариантите за оспорване на фиш за неправилно паркиране. Той до някъде има същата природа като фиша по ЗАНН, когато глобата не се оспорва. Има практика на съдилища, ако се оспори фиш за паркиране, то съдът приема, че нарушителят оспорва нарушението и не е налице основание за издаване на фиш и изпраща фиша на административнонаказващия орган за започване на производство по ЗАНН по общия ред - с АУАН и НП.
Глобата за неправилно паркиране обаче е съвсем различна от обсъжданата, тъй като за неправилно паркиране се издава фиш в отсъствието на нарушителя, така че жалбата до съда се приема за несъгласие, докато например за неправилно пресичане фишът се издава в присъствие на нарушителя, който се съгласява с всичко (ако не е съгласен в момента, на място му се съставя акт). Затова и, приемат съдилищата, той после няма право на обжалване и делото се прекратява, без да се изпращат материалите на АНО. Това за мен е неправилно, но за съжаление такова е приетото тълкуване на закона.
Иначе "фиш по ЗАНН" е всеки фиш - просто има частни случаи като при тези в ЗДвП. Фиш може да се издаде и по ЗБЛД например. Той пак ще е "по ЗАНН" обаче, тъй като това е общият закон.

hobit написа:Логично възниква съждението, че поради неспособност или нежелание от КАТ да събират наложените от тях глоби, по-лесно им е да прехвърлят това задължение на НАП.
Не че им е по-лесно, не могат или не желаят да събират глобите, а по закон са задължени да ги пращат на НАП. Пример:
Чл. 186 (7) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.
В същото време обаче се случва точно това, което си написал в първия си коментар – мачкан си от две страни. Въпреки че задълженията се пращат за събиране на НАП, т.е. КАТ формално аутсорсва събирането им, като ги "прехвърля" на НАП, на практика имат все повече и повече лостове за последваща репресия. Най-новият е да събират пари на границата дори от пътници в автобуси. Класическият е при "рутинни проверки" да отнемат шофьорски книжки, докато глобите не са платени, нищо че отдавна са изпратени на НАП.