Страница 1 от 1

Електронен фиш за глоба от преди повече от 1 година

МнениеПубликувано на: 10 Дек 2019, 13:05
от nuneva
Здравейте.
Съпругът ми има автомобил, който не е прехвърлен от предишния собственик, води се на юридическо лице. Днес дамата, собственик на фирмата, звънна, че при проверка за преиздаване на шоф.книжка в РУП, са излезли на нейно име 1 електронен фиш. Съпругът ми на основание чл. 187а, ал. 4 от ЗДвП е подал декларация, че той е извършил нарушението. В полицията са казали, че ще му издадат акт за адм.нарушение. Съгласно електронния фиш нарушението е извършено на 24.02.2018 г.
Може ли в случая да се приложи текстът на чл. 34, ал. 1 от ЗАНН: "....Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението..."?

Re: Електронен фиш за глоба от преди повече от 1 година

МнениеПубликувано на: 10 Дек 2019, 15:32
от katerinakuch
Би могло, да.

Re: Електронен фиш за глоба от преди повече от 1 година

МнениеПубликувано на: 11 Дек 2019, 02:46
от doondie
И според мен е приложим чл. 34, ал. 1 от ЗАНН, тъй като са минали повече от година и 3 месеца от извършване на нарушението. Поне за неподновени навреме лични документи не се дължи глоба след този срок. В случая производството срещу собственика се прекратява и се образува ново – срещу реалния извършител, но вече е късно за това. Тях обаче изобщо не ги интересува – те си гледат количеството актове, не качеството/законосъобразността им.

В 3-дневния срок от връчването на акта съпругът да прати писмено възражение до местния главатар на КАТ, като му обърне внимание на изтеклата давност за образуване на административнонаказателно производство. Очаквам онзи да игнорира възражението и да издаде глоба въпреки всичко, за да симулира дейност, така че вероятно ще се наложи да обжалвате НП в съда после (в 7-дневния срок).

Успех! о/

Re: Електронен фиш за глоба от преди повече от 1 година

МнениеПубликувано на: 11 Дек 2019, 11:56
от nuneva
Благодаря ви много за отговорите!
Акт ще има със сигурност. Възражения ще направим, но от опит знам, че рядко адм.-наказващия орган ги взема в предвид. Ако се наложи ще обжалваме НП пред РС.
По отношение на изпълнението - тук важи принципа, че обжалването спира изпълнението. Т.е неплащането на глобата няма да доведе до последващи санкции като отнемане на шоф.книжка, нали?

Re: Електронен фиш за глоба от преди повече от 1 година

МнениеПубликувано на: 11 Дек 2019, 14:03
от ibryamova
В наказателното постановление ще бъде посочено наказанието, което е наложено за съответното нарушение. Докато оспорвате наказателното постановление, то не е влязло в сила и не е изискуемо. Наложената с него глоба ще бъде дължима от момента на влизане в сила на наказателното постановление (изтичане на срока за оспорване или потвърждаването му с влязло в сила съдебно решение).
Ако в наказателното постановление не фигурира отнемане на книжка, такова наказание няма как да бъде наложено впоследствие, докато тече съдебното производство по оспорване на глобата. Не може да бъде наложено допълнително наказание за едно и също нарушение.

Re: Електронен фиш за глоба от преди повече от 1 година

МнениеПубликувано на: 16 Дек 2019, 16:24
от nuneva
doondie написа:В 3-дневния срок от връчването на акта съпругът да прати писмено възражение до местния главатар на КАТ, като му обърне внимание на изтеклата давност за образуване на административнонаказателно производство. Очаквам онзи да игнорира възражението и да издаде глоба въпреки всичко, за да симулира дейност, така че вероятно ще се наложи да обжалвате НП в съда после (в 7-дневния срок).

Успех! о/


Извинявам се, но чак сега се зачетох по-внимателно в сроковете и затова си позволявам отново да Ви попитам - защо в 3-дневен срок за писмено възражение? Като чета чл. 189 от ЗДвП не откривам възможност за възражение в този срок, а съгласно алинея 6 - 7-дневен срок за писмено възражение и при наличие на хипотези 1 или 2 - за анулиране на електронния фиш; или направо обжалване на фиша по реда на Закона за административните нарушения и наказания - в 14-дневен срок от получаването му.
Тъй като в нашия случай не са налице хипотезите за анулиране на ел.фиш, следва да се обжалва пред районен съд чрез директора на КАТ в 14 дневен срок? Правилно ли разсъждавам?
Благодаря Ви!!!

Re: Електронен фиш за глоба от преди повече от 1 година

МнениеПубликувано на: 16 Дек 2019, 16:40
от doondie
След като ще му пишат акт, той може при връчването му вътре да напише възражение, съответно има право да депозира отделно писмено възражение до администратоивнонаказващия орган (= шефа на регионалния КАТ) в 3-дневен срок от връчването на акта. Не е задължително, нито фатално. Просто би могло производството да бъде прекратено на много по-ранен етап, ако АНО „се подсети”, че няма основание да издава НП.

Re: Електронен фиш за глоба от преди повече от 1 година

МнениеПубликувано на: 16 Дек 2019, 16:47
от nuneva
doondie написа:След като ще му пишат акт, той може при връчването му вътре да напише възражение, съответно има право да депозира отделно писмено възражение до администратоивнонаказващия орган (= шефа на регионалния КАТ) в 3-дневен срок от връчването на акта. Не е задължително, нито фатално. Просто би могло производството да бъде прекратено на много по-ранен етап, ако АНО „се подсети”, че няма основание да издава НП.


Благодаря за разяснението!
Според мен ще му издадат нов електронен фиш, след като попълни декларация за нарушител, или съгласно ал. 5 - "...на лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение".