Страница 1 от 1

Обратна сила на ИАА

МнениеПубликувано на: 23 Яну 2019, 00:44
от levis
Може ли да се даде обратна сила на индивидуален административен акт?
Ако някой може да даде компетентен и обоснован отговор, ще съм Ви много благодарен.

Re: Обратна сила на ИАА

МнениеПубликувано на: 23 Яну 2019, 17:18
от kalahan2008
При така зададен въпрос не мисля, че някой би могъл да даде какъвто и да е смислен отговор.
Вие какво разбирате под "обратна сила на индивидуален административен акт"?

Re: Обратна сила на ИАА

МнениеПубликувано на: 24 Яну 2019, 03:23
от levis
Разбирам го като „обратна сила на нормативен акт”,
т.е. да се прилага с по ранна дата от издаването му или да създава правни последици по отношение на юридически факти, настъпили преди издаването му.

Re: Обратна сила на ИАА

МнениеПубликувано на: 24 Яну 2019, 13:10
от kalahan2008
В първия момент се шокирах от въпроса, но установих, че такъв въпрос е поставян дори на ниво ВКС.
Съгласно съдебната практика, която намерих /Решение № 75 от 16.08.2016 г. по т. д. № 206 / 2015 г., I т.о. на ВКС и цитираните в него решение №212/23.12.2015г. по т.д.№2956/14г. на първо т.о., решение №157/11.01.2016г. по т.д.№3018/14г. на второ т.о., решение №155/11.01.2016г. по т.д.№2611/14г. на второ т.о., решение №7/26.01.2016г. по т.д.№3196/14г. на второ т.о., решение №28/28.04.2016г. по т.д.№ 353/15г. на второ т.о. и решение №104/27.06.2016г. по т.д.№1610/15г. на второ т.о./:
Прието е,че след като по силата на разпоредбата на чл.177 ал.1 АПК отмяната има действие по отношение на всички,а чл.195 ал.1 АПК урежда по изключение действие занапред само на отмяната на подзаконов нормативен акт,то по аргумент от противното отмяната по съдебен ред на решението на ДКЕВР /което представлява индивидуален административен акт/ има обратно действие,с което се заличават всички целени от неговия издател правни последици от момента на издаването му , респ. допускането на предварителното му изпълнение.

Няма как ИАА да произведе действие преди издаването му, освен ако в закон това не е предвидено изрично.
Що се отнася до това да произведе действие по отношение на юридически факти, настъпили преди издаването му, мисля, че това не представлява същинско обратно действие.

Re: Обратна сила на ИАА

МнениеПубликувано на: 24 Яну 2019, 20:49
от levis
Благодарности към „kalahan2008” за отзивчивостта и най-малкото за труда който си е направил, да се запознае с толкова дела.
За съжаление у мен все още остава малко съмнение.
И аз си мисля, че неможе да се дава обратна сила на ИАА, но от друга страна не намирам и изрична забрана за това. Кодекса в това отношение си оставен малко неясен. Той даже не указва и кога влиза в сила ИАА, така че и това трябва да се извлича от някъде.
При нормативните актове въпросът е по ясен. В чл. 14, ал. 1 от ЗНА е посочено „Обратна сила на нормативен акт може да се даде само по изключение, и то с изрична разпоредба”. По аргументите на противното значи че по принцип не може. Същият извод се налага и от практиката на КС в която се сочи че действието на законите с обратната сила е в разрез с фундаменталните принципи на правовата държава, правна сигурност и закрила и т.н., но именно и той налага противоречивото разбиране за същинска и несъщинска обратна сила (в смисъл когато му изнася е същинска, когато не, е несъщинска), но това е друг тема.
В хипотезата на чл. 14, ал. 2 от ЗНА - „Обратна сила на нормативен акт, издаден въз основа на друг нормативен акт, може да се даде само ако такава сила има актът, въз основа на който той е издаден”, в такъв случай административен орган може да даде обратна сила на нормативен акт, ако закона има такава, но това пак не засяга ИИА.
Според чл. 4, ал. 1 от АПК „ Административните органи действат в рамките на правомощията си, установени от закона”, но не мисля че закон може, а дори и че има право, да даде на някой пълномощие да за това.
Въпросът го поставих в търсена на повече аргументи в едната или другата посока. Нали все пак форума е юридически.