Страница 1 от 1

Нищожен ли е избор на съдебни заседатели за 5 години?

МнениеПубликувано на: 31 Мар 2018, 10:11
от xaoc1973
Макар и свързан с наказателното право, въпросът е административен, та го поставям в този раздел.
Съгласно ЗСВ, срокът на мандата на съдебните заседатели се намали от 5 на 4 години.
През настоящата година, общото събрание на съдиите от едно от нашите съдилища не е съобразило този факт и е избрало съдебни заседатели за срок от 5 години. Явно не са слушали какво гласуват, защото цялото заседание на ОС е продължило 21 минути, за които са разгледали кандидатурите на сто кандидата, мотивирано отхвърляйки някои.
Считам, че това води до нищожност на взетото решение, но, все пак, питам за мнението на четящите дали това е така?
Втори интересен въпрос. Това решение вече се обжалва пред съответния административен съд, макар и с други, при това - доста основателни, мотиви (толкова основателни, че с 99%-ова сигурност може да се твърди, че жалбата ще бъде уважена). Законосъобразна ли е промяната в решението за избор на срока от 5 на 4 години от страна на ОС на съдиите или от Председателя на съда при висящ съдебен процес, констатирайки наличието на ОФГ?
И накрая - десерта! Тъй като липсва предварително изпълнение на решението за избор на заседатели, то обжалването спира изпълнението. Законосъобразно ли е ново ОС на съдиите да вземе решение за избор на други заседатели, преди да има влязъл в сила съдебен акт по жалбата срещу първото решение за избор? Или старите съдебни заседатели ще бъдат заседатели до избор на нови, макар и извън срока, за който са положили клетва?