Страница 1 от 1

Участие в сдружения с нестопанска цел

МнениеПубликувано на: 05 Фев 2018, 22:46
от kdstefanova
Имам питане. Полицаите имат ли право да участват в сдружения с нестопанска цел?

Re: Участие в сдружения с нестопанска цел

МнениеПубликувано на: 03 Мар 2018, 18:03
от bvoykov
Съгласно чл. 153 от Закона за МВР не виждам това да им е забранено. Притеснява ме само ал. 5, т. 2 на същата разпоредба: "(5) Несъвместимост със служба в МВР не е налице: 2. при участие в юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност;", тоест трябва да отговаря на изискванията на чл. 37-44в от Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Преди се искаше всички тези сдружения да бъдат вписани в централен регистър към Министерство на правосъдието, но съгласно измененията от преди година и половина това обстоятелство ще се вписва към регистъра, воден от Агенцията по вписванията.