Страница 1 от 1

Давност на осъден длъжник от банка

МнениеПубликувано на: 05 Ное 2017, 22:20
от vili78vili
Здравейте, моля да ни дадете правен съвет какво е възможно да се направи при следният казус. Взета кредитна карта със застрахователна полица. Кредитополучателят плаща вероятно 3 години съдейки от медицинските документи на заболяванията му.Но се разболява получава ТЕЛК 50% и следва невъзможност за плащане на кредита. В кратък срок банката го осъжда и е даден на съдия изпълнител. Всичко това наследниците на длъжника разбираме на 31.10.2017 В годината /2007/на получаване на кредитната карта декември получава вътремозъчен кръвоизлив. Февруари месец 2008 в експертно решение на МБАЛ е описан мозъчен инфаркт. Не е ясно докога е плащана кредитната карта имайки в предвид заболяванията му. След тези заболявания последват и други. При получаване на мозъчен инсулт 2013 е освидетелстван, тъй като при получаване на инсулта удря главата си и получава раздвоение на личността- януари 2014 лекарска комисия му дава- 94% ТЕЛК. След смъртта му наследниците разбираме неговите задължения. Никой не го е потърсил тези години, тъй като е бил под наше наблюдение. Има ли давност и каква е за задължение за кредит на длъжник осъден и непотърсен 6 години? Изпълнителният лист е издаден 11.02.2011 от тази дата до октомври 2017 длъжникът не е потърсен. На 17.10.2017 съдия изпълнител изпраща запорно съобщение за запориране на сметки в банки. В сметката на длъжника има постъпила сума от социални помощи, които са блокирани -не могат да се изтеглят - не могат да се вземат и от съдия изпълнителят. Какво следва да се направи? На 28.10.2017 длъжникът умира. Какво трябва да направят наследниците, за да не наследят този дълг? Може ли да се изиска от банката докога е имало плащане?

Re: Давност на осъден длъжник от банка

МнениеПубликувано на: 05 Ное 2017, 23:09
от jhoro
Здравейте. Доста дълъг пост, но сте изпуснали важни детайли.

Казвате „кредитна карта“, но не посочвате с какъв лимит!
Каква част от този лимит е усвоена и каква част от усвоеното е възстановена.

„Може ли да се изиска от банката докога е имало плащане?“
Може, даже банката е длъжна - за да докаже какво претендира. Малката подробност е, че Вие трябва да сте титуляр или наследник на сметката.

„Какво трябва да направят наследниците, за да не наследят този дълг?“
Принципа е „Aut Caesar, aut nihil - Или всичко, или нищо!“ Ако се откажете от наследство - губите всичко. Както негативите, така и позитивите.
Чл. 60. (1) Наследниците, които са приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават.

Re: Давност на осъден длъжник от банка

МнениеПубликувано на: 06 Ное 2017, 01:29
от nikodim77
Преди всичко, се обърнете към Адвокат, или поне-към друг близък, познат и т.н. Юрист, който е навътре в материята.
Ако отидете в банката или при ЧСИ, сами без юридическо съдействие, е налице вероятност да оплетете конците.
Вариант да научите какво е било движението по сметката, до кога е имало плащaния, и др. важни има, от книжата по делото (заповедното производство) в районния съд. Там следва банката към искането си да е приложила документ – извлечение от счетоводните си книги, или поне справка по чл. 366 от ГПК.
Относно давността има тънкости. Така както описвате обстоятелствата, (запор на сметки) вероятно давността е прекъсната с предприемане на действия за принудително изпълнение.
Относно онаследяване на дълга, jhoro Ви е дал изчерпателен отговор. Само ще вметна, че наследство може да се приеме и по опис. (това последното не съм убеден, че е вариант за „измъкване” от задължението).

Re: Давност на осъден длъжник от банка

МнениеПубликувано на: 06 Ное 2017, 10:16
от ivanov_p
Трудно ми е да чета дълги постове, но от всичко написано не виждам нито един факт.
Кога е умрял длъжникът?
Кога и срещу кого е заведено съдебното производство?
Кога и срещу кого е заведено изпълнителното производство ?
Кога са връчени съобщенията по изпълнителното и съдържат ли заповед за изпълнение с указани срокове за обжалване?
Отделно - отивате в съда издал заповедта за изпълнение, взимате делото от архива и го снимате с телефона. Малко вероятно е да има давност, но по някой суми е възможно, защото те стават изискуеми на определена дата, в един период от определен брой дни след покупката или тегленето. Въпреки това трябва да се провери.

Re: Давност на осъден длъжник от банка

МнениеПубликувано на: 06 Ное 2017, 10:39
от kalahan2008
Ако в периода от 11.02.2011 г., когато е издаден изпълнителният лист, до 17.10.2017 г., когато е наложен запорът, не са предприемани други действия по принудително изпълнение, задължението е погасено по давност. Но дали е така, това може да се установи само след преглед на изпълнителното дело и изпълнителния лист, което е добре да бъде сторено от адвокат.
Ако обаче в този период са предприемани други такива действия, давността е прекъсната и е започнала да тече нова 5-годишна давност.
Ако задължението е погасено по давност, трябва да заведете отрицателен установителен иск по чл. 439 ГПК срещу взискателя или да възразите срещу заповедта за изпълнение (ако е по чл. 417 ГПК).
Другият вариант е да се откажете от наследството или да го приемете по опис - в зависимост дали наследодателят е оставил някакво наследство и дали вече не е прието това наследство по някакъв начин.
По този въпрос също Ви е нужна специализирана юридическа помощ от адвокат.