Страница 1 от 1

Как се формира петленен състав на ВАС?

МнениеПубликувано на: 14 Окт 2017, 16:43
от marinov1
Здравейте,
Интересуват ме правилата за формиране на петчленните състави на ВАС. Предстои ми дело за отмяна на влязло в сила решение на тричленен състав на ВАС. Не съм юрист и не мога да намеря конкретна информация онлайн. Моля Ви за съдействие.
Трябва да разбера следното:
1. Дали в петчленката може да включват и съдии от състава на тричленката, чието решение се гледа за отмяна?
2. Може ли да бъдат вкючени в състава на петчленката и съдии от други отделения?
3. Къде е регламентиран реда за избор на състав при такъв казус(отмяна на влязло в сила решение)?
4. Какво може да се направи след констатирана нередност при формиране на този състав?
5. Нещо важно от процесуално или друго естество при този вид дела, което се пропуска често?
Благодаря Ви.
Поздрави.

Re: Как се формира петленен състав на ВАС?

МнениеПубликувано на: 06 Ное 2017, 11:50
от marinov1
Над стотина преглеждания и нито един отговор?! Никой ли няма информация или е само за платена консултация?

Re: Как се формира петленен състав на ВАС?

МнениеПубликувано на: 06 Ное 2017, 12:38
от kalahan2008
Закон за съдебната власт:
Чл. 9. (1) Разпределението на делата и преписките в органите на съдебната власт се извършва на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 04.01.2011 г.) Принципът на случайния подбор при разпределението на делата в съдилищата се прилага в рамките на колегиите или отделенията, а в прокуратурата и Националната следствена служба - в рамките на отделите.

Чл. 11. (2) Един и същ съдия не може да участва в разглеждането на делото в различни инстанции.

Re: Как се формира петленен състав на ВАС?

МнениеПубликувано на: 06 Ное 2017, 21:40
от marinov1
Благодаря Ви!