Страница 1 от 1

Въпрос с повишена трудност дори и за юристи

МнениеПубликувано на: 26 Фев 2017, 13:47
от nedkost1
Здравейте,
Миналата година спечелих дело за мълчалив отказ по ЗДОИ. В мотивите на съда ясно е посочено, че исканата информация е обществена, попада в обхвата на чл.2, ал.1 ЗДОИ и задължава административния орган да удовлетвори молбата ми за достъп или да откаже да направи това, ако са налице пречки, посочените в чл.37 от ЗДОИ.
За моя най-голяма изненада в срока за изпълнение на съдебното решение получих от кмета на общината (осъдения адм. орган) писмо с изричен отказ с мотиви, че за да получа исканата информация трябвало да имам материален интерес съобразно някаква си там наредба на общинския съвет!!! Щом съм нямал материален интерес, то обществена информация не се предостявяла!

Тъй като за мен този отговор представляваше несъобразяване с указанията посочени в мотивите на съд. решение, то аз подадох молба до АС за налагане на санкция на ответника по чл. 304 АПК.
Съда, обаче си плю сам на собственото си съдебно решение и отхвърли молбата ми с мотивите, че адм. орган е изпълнил своите задължения!

Въпросът ми е - мога ли да атакувам изричния отказ за предоставяне на информация по ЗДОИ с мотивите, че той е нищожен съгласно чл.177, ал.2 АПК? Питам тук, защото в Шумен няма и един адвокат, който да може да ми отговори на този въпрос. Гледат само да ти вземат 20 лв (както направи адв. Соня Х. Иванова) за да ти кажат, че си изтървал сроковете за обжалване - впоследствие обжалвах сам и си спечелих делото (мина дори и през ВАС) и без адвокат.

Re: Въпрос с повишена трудност дори и за юристи

МнениеПубликувано на: 26 Фев 2017, 18:48
от teogeo
nedkost1 написа:Здравейте,
Миналата година спечелих дело за мълчалив отказ по ЗДОИ. В мотивите на съда ясно е посочено, че исканата информация е обществена, попада в обхвата на чл.2, ал.1 ЗДОИ и задължава административния орган да удовлетвори молбата ми за достъп или да откаже да направи това, ако са налице пречки, посочените в чл.37 от ЗДОИ.
За моя най-голяма изненада в срока за изпълнение на съдебното решение получих от кмета на общината (осъдения адм. орган) писмо с изричен отказ с мотиви, че за да получа исканата информация трябвало да имам материален интерес съобразно някаква си там наредба на общинския съвет!!! Щом съм нямал материален интерес, то обществена информация не се предостявяла!

Тъй като за мен този отговор представляваше несъобразяване с указанията посочени в мотивите на съд. решение, то аз подадох молба до АС за налагане на санкция на ответника по чл. 304 АПК.
Съда, обаче си плю сам на собственото си съдебно решение и отхвърли молбата ми с мотивите, че адм. орган е изпълнил своите задължения!

Въпросът ми е - мога ли да атакувам изричния отказ за предоставяне на информация по ЗДОИ с мотивите, че той е нищожен съгласно чл.177, ал.2 АПК? Питам тук, защото в Шумен няма и един адвокат, който да може да ми отговори на този въпрос. Гледат само да ти вземат 20 лв (както направи адв. Соня Х. Иванова) за да ти кажат, че си изтървал сроковете за обжалване - впоследствие обжалвах сам и си спечелих делото (мина дори и през ВАС) и без адвокат.


Вижте, съдът просто е отменил мълчаливия отказ на Общината и ги е задължил да се произнесат по съществото, но не ги е задължил да Ви предоставят исканата информация. Просто е отменил мълчанието им и ги е задължил да кажат изрично - ще Ви предоставят или отказват да Ви предоставят.
Материята по ЗДОИ наистина е пипкава и малко хора боравят умело с нея. Имах подобен случай на мълчалив отказ, при който беше спорно дали ответникът е задължен субект по ЗДОИ, като ясно казах на съдията, че няма да му се сърдя, ако ме отреже, напротив - ще го разбера, защото материята не е за всеки и не очаквам от него да я е овладял в дълбочина. Той си ме отряза, аз го жалих на ВАС, върнаха му го. Ама той ми се разсърди :mrgreen:

Re: Въпрос с повишена трудност дори и за юристи

МнениеПубликувано на: 28 Фев 2017, 13:24
от nedkost1
Благодаря за отговора, но:

Та затова ми е въпросът - там е работата, че в съдебното решение е записано, че "връща преписката за ново произнасяне, съобразно указанията в мотивите към решението", а в мотивите е ясно записано, че исканата информация попада в обхвата на чл.2, ал.1 ЗДОИ и че отказ може да има само в случай на пречки посочени в чл.37 от ЗДОИ. В изричния отказ не са посочени мотиви в тази насока, а личи явно неразбиране и объркване на видовете информация и законите по които тя се предоставя.

Re: Въпрос с повишена трудност дори и за юристи

МнениеПубликувано на: 01 Мар 2017, 01:25
от svettoslav
nedkost1 написа:
Въпросът ми е - мога ли да атакувам изричния отказ за предоставяне на информация по ЗДОИ с мотивите, че той е нищожен съгласно чл.177, ал.2 АПК?


Може и да е нищожен, но така докога?
После пак и отново, и отново. .....
Въпросът е как да се принуди органа, а не дела до безкрай. Нищожен, незаконен, унищожаем. .....те само това чакат. Едно дело -година и половина, що да не се посъдим пак?
Сега, ако имаше все пак адвокат, щеше да им дръпнеш сега едни 1000 лв . разноски ,да им натриеш носа поне.