Страница 1 от 1

Път ли е алеята в паркинга?

МнениеПубликувано на: 17 Мар 2015, 09:18
от portokal
В общодостъпен подземен гараж или на паркинга на Метро например алеята между паркоместата път ли е според вас по смисъла на ЗДвП?
Формално отговаря на дефиницията за път, ЗДвП други условия не поставя, освен да служи за движение на коли и/или пешеходци, но то и "алеята" между магазините в мола отговаря - служи за движение на пешеходци. ;)
Струва ми се, че не би трябвало да е път, не служи за придвижване между две - не знам как да се изразя - отделни от самия път места. Освен дето зависи само от волята на собственика на мястото дали да съществува въпросният "път".

Re: Път ли е алеята в паркинга?

МнениеПубликувано на: 17 Мар 2015, 14:13
от bird_of_paradise
:) Интересно, нямам отговор, а няма и регламентация на този въпрос.
Сериозно- вярно е, че отговаря на дефиницията по параграф 1 от ЗДВП, но а-ха да допълня, че не е автомобилен път, щото няма знаци ( джелезен аргумент :lol: , признавам) се сетих, че почти всички паркинги имат въведено ограничения в скоростта, наложено със знак ( НЕма да е по установения ред, защото надали поставянето му е одобрено от съотвените органи- зависи изцяло от волята на собственика според мен), та ще пропусна. Имат си и маркировка 8) ( пак както знаците), имат си и някаква наподобяваща организация на движението като при еднопосочна улица( вход- изход), но не е улица. Въпреки това сам законодателят не е решил да регламентира движението в тях, изключая предимството при влизане и излизане
Преди време някакъв пишман водач от м. пол ми отнесе задна дясна врата ( добре, че не помля краката на детето- от тогава сяда на "другото дясно" :lol: ). Когато се обадих на местното РУП, дойдоха хората ( предимството на малкия град), но отказаха да съставят протокол, защото по чл.6 от НАРЕДБА № IЗ-41/13.01.2009г. за документите и реда за съставянето им при ПТП и реда за информиране между МВР, КФН и инф. център към ГФ ( последния да затвори вратата) не било тяхно задължение. Последното не е аргумент против, защото и на път, ако им. щети не са големи и водачите се разберат- пак могат сами да си съставят протокол, друг е въпросът дали застрахователя ще го приеме без удостоверено посещение от пътна полиция.
Спорно би било и приложението на ЗДВП за предимство при липса на одобрена организация за движение.

Re: Път ли е алеята в паркинга?

МнениеПубликувано на: 17 Мар 2015, 14:39
от mi_lena
Въпросът е интересен.
Аз също считам, че не съвсем покрива легалната дефиниция в ДР на ЗДВП. Предназначението му не е общо за движение на ППС, а съставлява само подход към паркоместата, т.е. не е съоръжение, а обслужващ сегмент от съоръжението "паркинг" (какъвто и да е той).

Re: Път ли е алеята в паркинга?

МнениеПубликувано на: 17 Мар 2015, 23:15
от nikodim77
Темата събуди и моя интерес?!
Мисля, че освен на парграф-1 от ЗДВП би могло да се хвърли едно око и на чл.2 от същия Закон. И ако в настоящия казус все пак се приеме, че става дума за път, то защо да не е налице организация на движение? Организация на движение има и на пътища без знаци маркировка и т. н. Уредена от текстове, които указват как да се държат водачите в конкретни случаи. Ето пример с дясностоящия, както е указано в чл.48 от закона и др. текстове. :roll:

Re: Път ли е алеята в паркинга?

МнениеПубликувано на: 23 Мар 2015, 11:45
от bobi9
Не е път според мен,а и смятам,че гледате грешния НА. Има Закон за пътищата. При преглед на разпоредбите му,може да се извадят основните белези,на които трябва да отговаря "онова нещо",за да го приравни закона на път.
"

Re: Път ли е алеята в паркинга?

МнениеПубликувано на: 23 Мар 2015, 14:15
от tokvil
Закона за пътищата и Закона за движение по пътищата уреждат различни обществени отношения. Затова не можем да използваме като критерий дефинициите или уредбата на ЗП. Единият закон има за цел да осигури безопасността при движението на пътни превозни средства, а другият (ЗП) съвсем друга – той урежда експлоатацията, собствеността, ползването, стопанисването и др. на тези пътища. Според мен алеите в паркингите (било то и частните) са път по смисъла на ЗДвП и съответно правилата му следва да се прилагат при движение в тези места. Така например в пълна степен ще важи правилото на чл. 48 ЗДП за предимството на дясностоящия. Законодателят няма за цел да осигури безопасността само на стопанисваните или поддържани от държавата или местните органи пътища, тъй като не от собствеността им произтича нуждата да се осигури тази безопасност, а от факта, че по тези пътища се движат управляваните от гражданите пътни превозни средства, което създава опасност за тях. В крайна сметка законите трябва да се тълкуват не само според буквата, но и според целта им. А и да не се прилага ЗДвП, тогава е налице празнота, която трябва отново да се попълни като се приложат вече сходни съществуващи правила.

Re: Път ли е алеята в паркинга?

МнениеПубликувано на: 23 Мар 2015, 14:30
от Melly
Много се пънете, много. Какви закони ви тревожат, че да отсявате кой какъв вид обществени отношения уреждал. :roll:
Алеята в паркинга, бил той надземен или подземен, е също толкова път, колкото път представляват етажните площадки свързани помежду си със стълбищните рамена в една сграда. Най-точен отговор е дала колегата mi_lena. Тази алея не е пътно платно с всичките му там елементи - наклони, канавки и т.н, по което се движат МПС-та, макар да се изискват определени линейни/радиални параметри.

Re: Път ли е алеята в паркинга?

МнениеПубликувано на: 23 Мар 2015, 14:47
от tokvil
Мисля, че може да се намери достатъчно практика за приложението на ЗАНН или КЗ във връзка със ЗДВП за ПТП, възникнали на паркинги, били те и наземни или подземни. Виж, по-трудно ще е това за междустълбищните площадки в сгради, по които се движат ХОРА, а не пътни превозни средства.

Re: Път ли е алеята в паркинга?

МнениеПубликувано на: 23 Мар 2015, 15:02
от Melly
Различни са отправните ни точки.

Re: Път ли е алеята в паркинга?

МнениеПубликувано на: 23 Мар 2015, 21:18
от nikodim77
Ще отместя темата леко в страни заради хумористичната аналогия с българската действителност: :oops:

...всичките му там елементи - наклони, канавки и т.н,...


Ми, то, следвайки логиката на горния цитат, в нашата страна почти няма пътища.
Особено в общината, в която живея... :D