начало

16 организации препоръчаха на министъра на правосъдието да обяви конкурс за ДСИ 16 организации препоръчаха на министъра на правосъдието да обяви конкурс за ДСИ

Договор за наем с общината ???

Дискусии и казуси в областта на административното право и процес
Правила на форума
Правила на форума
Темите в този раздел на форума могат да бъдат само на български език, изписани на кирилица. Теми и мнения по тях, изписани на латиница, ще бъдат изтривани.
Темите ще съдържат до 50 страници. Мненията над този брой ще бъдат премествани в друга тема-продължение, със същото заглавие, като последното мнение от старата тема ще съдържа линк към новата, а първото мнение от новата - линк към старата.


Договор за наем с общината ???

Мнениеот krasimirnachev1969 » 22 Яну 2015, 15:58

Здравейте уважаеми. За втори път се обръщам към вас и май и първия път бе по подобна тема, а именно сключване на договор за наем с община.

Та накратко. Аз като управител на лечебно заведение изявих желание да сключа договор за наем с една малка община в северозападна България и да разкрия лекарски кабенет в едно селце с около 300 жители. Имайки предходен опит написах молба и за учудване общината бързо реагира и ми предложи договор за помещението. Наема не е много висок, но имайки опит и знаейки че чл.102 от Закона за Лечебните заведения определя размера на наема на 10 % от общинския наем се свързах с администрацията и поисках договорът да бъде написан по този начин и аз да заплащам 10 % от предложения от тях наем.

Ето тук ударих на къмк. Те били малка и бедна община ( не е така ) - малка са но не са бедна. Аз съм бил частен лекар ( това е глупост всички лечебни заведения се регистрират по един и същи закон ) , а и аз вече имам друг договор с друга община и там се спазва този член от закона за лечебните заведения и аз си плащам 10 % от общинския наем вече 15 години.

Искам съвет.
Първо - прав ли съм или не.
ОБщинарите парви ли са да се правят че един закон в България не съществува.
Как да постъпя - да подпиша договора и да си трая ли ( не ми се ще ) това е обидно неспазване на законите от местната власт.
Да подпиша с оосбенно мнение и после да ги съдя ли.

Моля за съвет.

Още веднъж казвам сумата не е голяма ( проблема не е в парите а в ПРИНЦИПА )

Благодаря за вниманието !!!

П.С.
за ваше улеснение член 102 от ЗЛЗ

Чл. 102. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Съществуващите публични здравни заведения за извънболнична помощ се преобразуват със заповед на министъра на здравеопазването в лечебни заведения - еднолични търговски дружества, до 1 март 2000 г. и се регистрират в регионалните центрове по здравеопазване по реда на чл. 40, като видовете лечебни заведения могат да бъдат само тези по чл. 8, ал. 1, т. 2, букви "в" и "г" и т. 3.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.) Трудовите правоотношения с медицинските специалисти, извършващи извънболнична помощ в здравните заведения по ал. 1, се уреждат по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., попр. - ДВ, бр. 114 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 76 от 2005 г., в сила от 01.01.2007 г.) Лекарите и лекарите по дентална медицина, работещи в лечебното заведение при преобразуването му и извършващи извънболнична помощ, или учредени от тях лечебни заведения сключват наемен договор за помещенията, обзавеждането и апаратурата с управителните органи на лечебните заведения.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 65 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Управителните органи на лечебните заведения, до които е направено предложение, са длъжни в срок 15 дни след поискването да сключат наемни договори за помещенията по цени в размер 10 на сто от наемната цена, определена от съответния общински съвет по реда на Закона за общинската собственост, а за обзавеждането и апаратурата по цени, равни на месечните им амортизационни отчисления, съгласно чл. 15 от Закона за счетоводството. Управителните органи не могат да прекратят едностранно договорите по ал. 3 при наличие на договор с Националната здравноосигурителна каса, освен при неизпълнение на основните задължения на наемателя. В случай на отказ на управителния орган да сключи наемния договор, лицата по ал. 3 могат да предявят иск пред районния съд за обявяване на договора за окончателен.
(5) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2000 г.) Наемни договори с лечебните заведения могат да се сключват и с други лечебни заведения при наличие на свободни помещения, обзавеждане и апаратура само след сключване на договорите с лицата по ал. 3.
(6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2000 г.) Имуществото на непреобразуваните публични здравни заведения за извънболнична помощ се управлява от кмета на общината, упълномощено от него лице или от създадено от общинския съвет търговско дружество за стопанисване и управление на собствеността. Медицинските специалисти, които извършват извънболнична помощ в помещенията на тези заведения имат права по ал. 3 и 4.
(7) (Изм. - ДВ, бр. 30 от 2006 г.) Преобразуването по ал. 1 в лечебни заведения за извънболнична помощ може да се извършва след влизането в сила на наредбите по чл. 41, ал. 3 от този закон и чл. 26, ал. 3 от Закона за народното здраве.
(8) (Отм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.)
(9) (Отм. - ДВ, бр. 113 от 1999 г.)
krasimirnachev1969
Нов потребител
 
Мнения: 5
Регистриран на: 02 Апр 2013, 16:54

Назад към Административно право


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта


cron