Страница 4 от 5

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 25 Авг 2011, 12:37
от sticky
poprangelov написа:Не е вярно за Пловдив ! Чугунените глави приемат, че трябва да се произнесе КС . В същото това време други подобни от ВАС пък казват, че при недопустимост на жалбата не можуе да се иска приложението на чл. 150 от К. , а и не се самосезират !!! Да не говорим и за това, че дори Страсбург да се произнесе , че чл. 189 ал. 5 ЗДвП е в противоречие с международните договори и конвенции , това няма да " топли " никой друг, освен страната по делото в Страсбург , твърди ВАС ! С една дума за всяко НЕДОПУСНАТО дело пътя е - адм. съд, ВАС- молба за отмяна и т.н. , респективно ВАС петчленен състав, за да изчерпиш всички възможни инстанции и да тръгнеш към Страсбург !
Решил съм да пробвам този път, за да си направя след това и гаврата с българската милиционерщина !!! :D :D :D :D :D


Не е необходимо да изчерпвате и извънинстанционните способи, практиката на ЕСПЧ е категорична в тази насока. В случая е мн по - удачно още с жалбата до РС да искате да бъде отправено преюдициално запитване до СЕС дали 189 ал. 13 ЗДвП противоречи на чл. 47 § 2 от Хартата за основните права на ЕС. Хартата е част от първичното право по силата на чл. 6 § 1 ДЕС. Дори РС да не ви уважи искането, за Адм. Съд нещата стоят по малко по - различен начин (629 ал. 3 ГПК) :mrgreen:

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 28 Авг 2011, 21:31
от iva_sh
Да не се пропуска и чл. 59, ал.3 от ЗАНН според който "Не подлежат на обжалване наказателните постановления и електронните фишове, с които е наложена глоба в размер до 10 лева включително, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи на стойност до 10 лв. включително или е присъдено обезщетение за причинени вреди на същата стойност освен ако в специален закон е предвидено друго." Логиката е същата. Би следвало националният законодател да има свобода при определяне на въпросите по които съдебният контрол е изключен. Да бъде съзиран Конституционният съд за да установи дали подобни текстове /които никак не са малко/ противоречат на Конституцията - за всеки отделен специален закон.

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 12 Сеп 2011, 16:35
от nak111
Някой има ли представа, защо никой съд не е отправил преюдициално запитване до СЕС дали чл. 189, ал.13 ЗДП противоречи на чл. 47 ХОПЕС?!
Преди време Лазар Груев и Гроздан Илиев бяха казали в една статия, че за наказателни дела не можело да се отправя преюдициални запитвания тъй като РБ не била приела компетентността на СЕС по наказателни дела
http://www.legalworld.bg/show.php?storyid=16851

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 22 Дек 2011, 20:26
от joro112
Необжалваеми наказателни постановления няма.РБългария е страна по международни документи, Хартата за правата на човека и други. Всеки има право на защита и това право няма право никой да му го отнеме.След като има достатъчно основания да бъде отменено постановлението , защо да не стане? Аз атакувах постановление от 20лв. , което съдът отмени, но актът и постановлението бяха тотално объркани.За съжаление правителството не изтегля полицаите от пътя, не ги заменя с камери?Допълнително е създадена структура като ДАИ, които са по-корумпирани? Подобна структура в ЕС няма? Латвия закри подобна структура, която е остатък от Съветския съюз, защото създаде звено към полицията.Съкрати администрацията си, защото не иска да харчи парите на данъкоплатците!

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 23 Дек 2011, 17:40
от iva_sh
http://www.prjieu.government.bg/bg/database/2/36/
преюдициално запитване има, ама няма отговор. А казват, че съдилищата у нас работели бавно!

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 24 Дек 2011, 17:12
от BladeMast6r
Здравейте, обжалвах в КАТ административното ми нарушение и представих доста доказателства в моя полза. С което очаквах да бъде отменено. Но интересното е че вместо това ми сложиха най минималните глоби които съществуват. За не спиране не стоп 20лв и 7 точки и за не включени къси светлини 20лв, за да не мога да обжалвам повече и с една дума ми затвориха устата. Чудя се дали да се пробвам в съда, на 19.12 си взех постановлението и сега би трябвало до 27 да ми е срока за обжалване нали така? И искам да попитам понеже си нямам идея от право, а в основата на обжалването ми е че полицаите не ме виждат мен и знака и доказвам тяхното местоположение и че от него няма видимост за да ми съставят акт за това нарушение и в тоя ред на мисли мога ли да ползвам че при съставянето на акта е нарушен чл. 40 (1) от ЗАНН (Актът за установяване на административното нарушение се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствували при извършване или установяване на нарушението.)

А самото обжалване смятам да започна така ? -
На основание чл. 6 ал.1 от Европейската конвенция за правата на човека и чл. 59, ал. 1 от ЗАНН обжалвам в законоустановения срок Наказателно постановление № 1237/11 от 07.12.2011г. , издадено от началника на РПУ-***********, като считам горното за неправилно и незаконосъобразно и съображенията ми за това са следните:


И по какъв начин мога да използвам че в административното нарушение фамилията на този който го съставя е едно, а после в наказателното постановление фамилията е различна - Маринов/Марков ?

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 25 Дек 2011, 02:28
от kuzdov
Като чета какви глупости пишеш, по-добре не се занимавай и си плати 40-те левчета. Да не се окаже, че съда има друго отношение към тарикатите и вземе, че наложи максимума :wink: ...

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 25 Дек 2011, 12:50
от BladeMast6r
Моите уважение но не съм аз тарикат, а тези които съставят актове просто ей така защото могат. Мислиш ли че ако не бях прав щях да се занимавам за тия 40 лева. Искам да си търся правата и просто ви моля да ми помогнете малко.

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 25 Дек 2011, 14:51
от iva_sh
http://www.constcourt.bg/Pages/Document ... px?ID=1581
Конституционният съд ще разгледа този спор по същество. Мога да се обзаложа на 99,99 % какъв ще е резултата. Вероятно този частен случай – чл. 189, ал. 13 от ЗДвП, ще бъде повод за промяна в съдебната практика за всички национални закони, които въвеждат необжалваемост на административни санкции. Така че тази тема скоро няма да е актуална. Възможно е обаче да се предвиди въвеждане на такса от 50 лева за обжалване на НП пред съд! Иначе големите районни съдилища ще бъдат блокирани от дела с нищожен материален интерес. Време е да се помисли и за друата крайност - не е нужно по законите да се пишат санкци и глоби от десетки хиляди левове. Те са несъбираеми. Освен това са несъразмерни с глобите по НК, а наказателната отговорност би следвало да е по-тежка от административно наказателната.

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 26 Дек 2011, 23:05
от joro112
Прави са тези, които не говорят за обжалваемост на сумата до 50лв., а за обжалване обстоятелствата около констатиране на нарушението!За съжаление, малките възнаграждения и стремежа на някои служители да натрупат пари от рушвети, привличат в тази така опасна и напрегната професия , понякога и не толкова интелегентни хора.Смяната на служителите на пътя от КАТ и ДАИ , с камери подобно на чужбина, може да намали спиранията без основания и корупцията. Няма логика , щом в чужбина няма подобна структура като ДАИ, в Латвия където подобна структура беше остатък от бившия Съветски съюз е преустроена в звено към полицията, а тук създадоха нова структура?

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 28 Дек 2011, 13:01
от iva_sh
отново се говори за нов проект на административно наказателен кодекс. По сегашната ни Конституция няма особени юрисдикции. Административните органи, които налагат административни наказания с НП обаче са точно такива. Предлагам следното:
1. Административните нарушения да се установяват с актове, съставени от различни компетентни длъжностни лица от администрацията, като при съставяне на акта да се събират и обяснения на нарушителя и други доказателства. Преписката, в срок до 7 дни от съставяне на акта да се внася в районен съд, който да решава - дали да наложи наказание и какво, или да прекрати производството. Втора инстанция - Окръжен съд. Пред втора инстанция участват като страни нарушителя и прокуратурата, подобно на производството по УБДХ, но с по-дълги срокове за обжалване /протестиране/.Такси да няма, за да е достъпно за всички.
2. Състави на административни нарушения за в бъдеще да се предвиждат само в нормативни актове с ранг на закон. Подзаконовата ни уредба е с лошо качество, което е известно на всички.
3. Размерите на административните наказания да се преосмислят - да не са абсурдно големи, което не е в интерес на тяхната събираемост, а и не е социално справедливо те да са по-големи от наказанията по НК.
Цел: правосъдието да се върне на съдилищата, където му е мястото, администрацията да се освободи от решения които не са от нейна компетентност /едно е да се установи нарушение, друго е да се наложи наказание/,повишаване на качеството на административното правораздаване; гражданите да получат по-добра защита срещу административен произвол.
Косвен ефект: намаляване на делата по ЗОДОВ и яснота на тяхната подсъдност - не по АПК, тъй като дейносттта не е административна, въпреки опитите НП да се приемат като административен акт, заради грешното /удобното!/ тълкуване на този вид дейност на администрацията като изпълнителна.

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 28 Дек 2011, 13:21
от nk7702n
iva_sh написа:отново се говори за нов проект на административно наказателен кодекс. По сегашната ни Конституция няма особени юрисдикции. Административните органи, които налагат административни наказания с НП обаче са точно такива. Предлагам следното:
1. Административните нарушения да се установяват с актове, съставени от различни компетентни длъжностни лица от администрацията, като при съставяне на акта да се събират и обяснения на нарушителя и други доказателства. Преписката, в срок до 7 дни от съставяне на акта да се внася в районен съд, който да решава - дали да наложи наказание и какво, или да прекрати производството. Втора инстанция - Окръжен съд. Пред втора инстанция участват като страни нарушителя и прокуратурата, подобно на производството по УБДХ, но с по-дълги срокове за обжалване /протестиране/.Такси да няма, за да е достъпно за всички.
2. Състави на административни нарушения за в бъдеще да се предвиждат само в нормативни актове с ранг на закон. Подзаконовата ни уредба е с лошо качество, което е известно на всички.
3. Размерите на административните наказания да се преосмислят - да не са абсурдно големи, което не е в интерес на тяхната събираемост, а и не е социално справедливо те да са по-големи от наказанията по НК.
Цел: правосъдието да се върне на съдилищата, където му е мястото, администрацията да се освободи от решения които не са от нейна компетентност /едно е да се установи нарушение, друго е да се наложи наказание/,повишаване на качеството на административното правораздаване; гражданите да получат по-добра защита срещу административен произвол.
Косвен ефект: намаляване на делата по ЗОДОВ и яснота на тяхната подсъдност - не по АПК, тъй като дейносттта не е административна, въпреки опитите НП да се приемат като административен акт, заради грешното /удобното!/ тълкуване на този вид дейност на администрацията като изпълнителна.

+ 1, колега! Премахването на особените юрисдикции и отнемането на редица от функциите на административните органи наистина би довело до по - справедливи наказания и по - добра защита на гражданите. Дано да се появявт повече хора, които да възприемат и закрепят тези и други подобни идеи в нормативната уредба.

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 28 Дек 2011, 14:23
от BladeMast6r
Като чета това което си написал, за малко се почуствах в РАЯ. Това в България никога няма да го позволят - да има кой да изслуша гражданите и да получат безпристрастно решение.

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 28 Дек 2011, 17:13
от Гост.
:roll: :lol: Ще ви се, ама не би

iva_sh написа:отново се говори за нов проект на административно наказателен кодекс. :) Този публичен разговор се води поне от около 10 години, като проектът на проф. Лазаров все още не е видял бял свят. Говорилня. По сегашната ни Конституция няма особени юрисдикции. Вярно, но правораздаването се осъществява от съдилищата.Административните органи, които налагат административни наказания с НП обаче са точно такива. Предлагам следното:
1. Административните нарушения да се установяват с актове, съставени от различни компетентни длъжностни лица от администрацията, като при съставяне на акта да се събират и обяснения на нарушителя и други доказателства. Преписката, в срок до 7 дни от съставяне на акта да се внася в районен съд, който да решава - дали да наложи наказание и какво, или да прекрати производството. Втора инстанция - Окръжен съд. Пред втора инстанция участват като страни нарушителя и прокуратурата, подобно на производството по УБДХ, но с по-дълги срокове за обжалване /протестиране/.Такси да няма, за да е достъпно за всички.
:roll: Предлагате да забуксува и без това задъхващата се съдебна система?
Какво му е лошавото на сегашната процедура ( сегашна е доста относително като се има предвид, че от 69 е ЗАНН, като в първоначалният си вид не е търпял ревизия след Р на РС)- две съдебни инстанции.
В касационното производство така или иначе участва представител на окръжна прокуратура.
Удължаване на срокове в това отношение е излишно разточителство- сега има 7 дни пред РС, после 14 за жалба пред АС.
И при сегашната уредба не се внасят държавни такси по АНХД.

2. Състави на административни нарушения за в бъдеще да се предвиждат само в нормативни актове с ранг на закон. Подзаконовата ни уредба е с лошо качество, което е известно на всички.
Ох, то и през последните 10-13 г. законодателството в преобладаващата си част е брак, плод на всякакви напъни на партийната върхушка, но все таки работим с него.
3. Размерите на административните наказания да се преосмислят - да не са абсурдно големи, което не е в интерес на тяхната събираемост, а и не е социално справедливо те да са по-големи от наказанията по НК.
"За" съм за преисмисляне на предвидените санкции относно нарушенията не само по причина несъбираемост( което си е проблем държавен, не на целокупния български нарушител), но и защото се презумира, че адм. нарушение е с по-ниска степен на общ. опастност от едно деяние по НК.
От друга страна пък съдебното ти минало не страда и не влече съответни последици...с известни изключения

Цел: правосъдието да се върне на съдилищата, където му е мястото, администрацията да се освободи от решения които не са от нейна компетентност /едно е да се установи нарушение, друго е да се наложи наказание/,повишаване на качеството на административното правораздаване; гражданите да получат по-добра защита срещу административен произвол.
Правораздаването отколе е в ръцете на съдебната власт и последната именно контролира и ревизира дейността на АНО. За по-добър квестор се не сещам що се отнася до защита правата на гражданите ( да не забравяме, че последните в преобладаващата си част са нарушители, ерго с неправомерно поведение, като фактът ще ли се наложи предвидената санкция лежи изцяло на плоскостта на законосъобразността на проведеното адм. производство.
До сега, опитът ми така сочи, възможно и да греша, не съм срещала чист като сълза набеден нарушител. :D

Косвен ефект: намаляване на делата по ЗОДОВ и яснота на тяхната подсъдност - не по АПК, тъй като дейносттта не е административна, въпреки опитите НП да се приемат като административен акт, заради грешното /удобното!/ тълкуване на този вид дейност на администрацията като изпълнителна.
.

Факт е, че ЗАНН не съдържа регламентация по въпроса за разноските сторени в АНП, но и по реда на ЗОДОВ щения в тази насока са недопустими. :wink:

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 30 Дек 2011, 14:41
от iva_sh
да, абсолютно предвидимо е, че сеашната ни съдебна система ще се срине ако се случи нещо такова с АНПК. Въпрос на воля е - какво точно иска държавата? Повече справедливост или по-малко разходи! Какво пречи към всеки Районен съд да се създаде специална структура от състави които да покриват нуждите от разглеждане на такива преписки и да се занимават само с това по всякакви специални закони. Изглежда утопично, зная. След време администрацията ще се научи да пише АУАН и да събира доказателства, тъй като съдът ще наложи стандарти. И няма да се пишат безумни актове само за отчет пред началника. Субсидиарно да се прилага само НПК /сега втора инстанция е Административен съд, който работи по АПК, а това много обърква нещата - напр. съдия от Административен съд беше определил административният орган да плати разходите за адвокат на нарушителя, тъй като последния бил нередовно призован, въпреки че в ЗАНН има особени правила да се даде ход на делото дори нарушителя да не може да се намери на посочения от него адрес/. Тряба да се реши и спорния въпрос с преклузивните срокове - според някои съдилища ако е съставен акт и НП е издадено в сроковете по чл. 34 от ЗАНН, няма никаква пречка НП да се връчи след 3-5 години /сроковете за давност за наказателно преследване по НК не се прилагат поради липса на такова препращане в ЗАНН/, но според други съдилища е точно обратното. В ЗАНН има пропуск в тази регламентация, вероятно защото се предполага, че ако НП не бъде връчено на нарушителя, се прилаа презумпцията по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН. Но много често не е така - ако нарушителя го няма дълго време в страната повечето наказващи органи няма да приложат тази презупция, тъй като сроковете за изпълнение на някои видове наказания по чл. 82 от ЗАНН са много кратки и те ще останат неизпълнени /извън глобата за която важат други правила, ако е образувано производство по ДОПК/. Каква е ползвата от влязло в сила наказание което не може да бъде изпълнено не защото администрацията бездейства, а защото нарушителя е в чужбина и дори не е разбрал че срещу него има такова НП.

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 03 Яну 2012, 19:01
от joro112
Когато предполагаемият нарушител сам застане пред съда и се защитава, съдът обикновено не приема сериозно хората без юридическо образование.Има ред, процедура на обжалване и поведение в съда, която обикновено трудно се спазват от неюристи. Обикновеният човек, трябва да наеме адвокат занимаващ се с подобни дела, да си плати за неговият труд, да загуби време и нерви , за да събори постановление от 20-50лв. заради принципите? Тези пари излизат доста солени и трябва да преценим дали си струва, на което разчитат полицаите? Аз атакувах обстоятелствата около съставянето на акта и постановлението под 50 лв. сам в съда, защото бях прав и заради авторитета, който надявам се имам пред хората.Сумата няма значение в моя случай!Благодарение на опита, който имам на пътя, се стремя да спазвам правилата и забраните, защото знам какви са последиците! Не говоря за глоби или принудителни мерки!

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 29 Яну 2012, 00:08
от dinkova
Бихте ли ми разтълкували това:


"Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ наказателно постановление № 703/11 от 28.04.2011 г. на Началник на РУ „Полиция”-Харманли , с което Х.Г.К. ЕГН *********** *** е санкциониран както следва: на основание чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДП с глоба в размер на 10 лв., на основание чл.181 т.1 предл.1 от ЗДП с глоба в размер на 30 лв. и на основание чл.175 ал.1 т.3 предл.1 от ЗДП с глоба в размер на 50 лв. и лишаване от право да управлява МПС за 1 месец за това, че на 29.03.2011 г. около 20.34 часа в с.Пясъчево, област Хасково управлявал лек автомобил „Опел Кадет” с рег.№ като при извършената п роверка се установило, 1- не представя регистрационен талон на автомобила, 2.автомобилът не е преминал ГТП за 2011 г., видно от залепен стикер на предно панорамно стъкло и не представя талон за ГТП, 3.по време на извършване на проверката водачът потегля с автомобила посока гр.Гълъбово без разрешение, като напуска мястото на проверката и я осуетява, с което е извършил следното: 1.не носи свидетелство за регистрацзия на МПС, което управлява, 2.не е п редставил ППС на технически преглед, 3.Не спира в най-дясната част на платното за движение при подаден сигнал за спиране от контролен орган, с което виновно е нарушил: 1. чл.100 ал.1 т.2 предл.1 от ЗДП, 2. чл.147 ал.1 от ЗДП, 3./ чл.103 предл.1 от ЗДП, в частта относно наложеното по чл.175 ал.1 т.3 предл.1 от ЗДП наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от 1 месец.

ПРЕКРАТЯВА производството по НАХД № 303/2011 г. по описа на Районен съд-Харманли в частта, относно наказанието глоба в размер на 10 лв., наложено по чл.183 ал.1 т.1 предл.3 от ЗДП за нарушение по чл.100 ал.1 т.2 предл.1 от ЗДП, относно наказанието глоба в размер на 30 лв., наложено по чл.181 т.1 предл.1 от ЗДП за нарушение по чл.147 ал.1 от ЗДП и относно наказанието глоба в размер на 50 лв., наложено по чл.175 ал.1 т.3 предл.1 от ЗДП за нарушение по чл.103 предл.1 от ЗДП, тъй като съгласно разпоредбата на чл.189 ал.ХIII от ЗДП в тази част наказателното постановление не подлежи на обжалване

РЕШЕНИЕТО подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Хасковския административен съд по реда на ЗВАС."
С това НП е взет талона на въпросния Х.Г.К. Сега след като НП е отменено ще може ли да си го вземе или трябва да се платят глобите, който до колкото разбирам са не обжалваеми? Или и те отпадат след като е отпаднало НП?

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 31 Яну 2012, 12:24
от 5311276921
Глобата е санкция за нарушаване на закон. Значи следва да има нарушение и виновност по точен законен текст и лице , упълномощено от закон , да налага глобата.
Ако тези две изисквания не са изпълнени, е налице нарушение на Закона и конституцията от страна на глобяващия и това може да даде основание, за предявяване на иск.
По определение , "Глоба е парично обезщетение, изплащано като наказание обикновено на правителствена организация при извършване на незначително престъпление или друго нарушение на закона."
ГЛОБАТА се налага при нарушение на Закон , а не при нарушение на Наредби , по несъществуващи закони , каквито са примерите свързани с Наредбите на СОС и общините по страната..
Глобите до 50 лева са красноречив пример , как нелигитимни инспектори и чиновници, определят КОЕ Е ЗАКОННО И КОЕ НЕЗАКОННО и съставят нищожни по основание актове , без да имат правна квалификация за това .

ще цитирам член втори от ЗААНН /Закона за административни нарушения и наказания/ :
Чл. 2.(1) Деянията, които съставляват административни нарушения, и
съответните за тях наказания, се определят със закон или указ."
Както виждате , закона изисква административните нарушения и наказанията от тях, да бъдат определени със закон или указ.

"Всичко което не е изрично забранено от закона е разрешено"

МнениеПубликувано на: 02 Фев 2012, 14:22
от 5311276921
poli_g написа:От години се правят опити да се пробие в тази насока ( допълвам си предния пост, но няма да кажа нищо ново)- мога да ви посоча редица СР, в които категорично се отхвърля тезата за нарушение на чл. 6 от конвенцията по АНХД с оглед прекратителните определения.
Трудно. Непосилно. До посочените съдебни актове. Все пак да не се радваме прекалено на тези бели лястовици, макар да е напредък, така щото не са окончателни.

Тази хазна все с нещо следва да се пълни ( вече отпочнаха да идват и клиенти с АУАН за нарушения по чл. 40 от ЗСч 8)- там поне няма основание за прекратяване, но ще е трудно).


Попаднах тук, с желанието на пейсна решенията на Кюстендилския съд , което вече е сторено и видях че глобата от 50 лева е обжалваема.
Но възникна друг въпрос, който /ще ме извините ако пиша глупости/ относно следния текст от ЗААНН :

"Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред."

Има ли правна квалификация на деянията и бездействията, нарушаващи установения ред на управление?
Нима горенето на гуми , продажбата на собствена продукция , почистването на снега, кастрацията на кучетата и чиповете за тях , могат да влязат като нарушения , на този законов текст?
Аз си мисля , че тези деяния или бездействия , нямат нищо общо и не нарушават "установения ред на държавното управление" , нито пък са обявени от закона като виновни.
Чета още и търся консултазия по разшифровката на текстовете:

"Чл. 2. (1) Деянията, които съставляват административни нарушения, и съответните за тях наказания, се определят със закон или указ.

(2) Когато нарушението на закон или указ е обявено общо за наказуемо с определено по вид и размер административно наказание, Министерският съвет и членовете на правителството, ако са овластени със съответния закон или указ, могат да определят съставите на конкретните нарушения."

и по точно в условността на частта от този текст :
"ако са овластени със съответния закон или указ, могат да определят съставите на конкретните нарушения."

Законния тескт е задължителен, даже и когато не е формулиран ясно.
Общинските съвети не могат и нямат право по закон , не са овластени да създават наказателни наредби и да определят санкции , които преди това , не са обявени като наказуеми.

Тук сумата 50 лева не е важна, защото е нарушен принцип- фактическа наказуемост при липса на законна вина, която наказуемост , противоречи на конституционния принцип:
"Всичко което не е изрично забранено от закона е разрешено"

Излиза , че с всяко решение на ОБЩИНИТЕ е незаконосъобразно , ако не е създадено в допълнение на разпоредбата на :

"(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 1992 г.) Общинските съвети при издаване на наредби определят съставите на административните нарушения и съответствуващите на тях наказания, предвидени в Закона за местното самоуправление и местната администрация."


И сега каквоооо?

Re: НЕобжалваеми ли са наистина НП с 50 лв. санкция?

МнениеПубликувано на: 03 Мар 2012, 10:52
от 410gpk
РЕШЕНИЕ № 1
София, 1 март 2012 г.
по конституционно дело № 10 от 2011 г.


(...)


По изложените съображения на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционен чл. 189, ал. 13 от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр.20 от 5 март 1999 г., посл. изм., ДВ, бр.19 от 8 юни 2011 г.).--------------------------------------------------------------------------------