Страница 1 от 1

практика на ВКС

МнениеПубликувано на: 22 Юли 2015, 16:39
от peip
"Изричното уговаряне на разпростирането на действието на ипотеката върху бъдещата сграда с препращане към одобрен инвестиционен проект внася в достатъчна степен яснота относно предметното действие на ипотеката. Подобна клауза не би могла да въведе в заблуждение последващ приобретател на самостоятелен обект в сградата при положение, че ипотеката е вписана по персоналната партида на собственика на терена."

Трето лице закупува апартамент, ведно с правото на строеж върху имота в който е построен. Иска удостоверение за тежести на имота. Ще получи чисто и няма да разбере, че всъщност е закупил ипотекиран апартамент, съгласно поне 6 броя решения на ВКС по чл. 290 ГПК.

Според мен се оказва, че въвеждаме прецедентно право, което противоречи на Конституцията на страната. Жалко.

Re: практика на ВКС

МнениеПубликувано на: 22 Юли 2015, 19:52
от Melly
Не мисля, че трябва да обобщаваме. Вярно е, че ипотеката върху земята обхваща и бъдещото строителство по силата на приращението. Всяко едно от 6-те решения на ВКС е разгледало конкретен казус и струва ми се, че касаят случаи на покупка "на зелено" преди още да е реализирано строителството - ей така, по чертежи и обещания. Не твърдя да съм права в предположението.

Друг би бил въпросът, за да се стигне тази ипотека да се простре и върху изградения самостоятелен обект, поне аз мисля, че след завършване на сградата в степен "груб строеж" и обектите в нея добият статут на годен предмет на разпореждане (чл.181, ал.2 ЗУТ), следва да бъдат сключени отделни ипотечни договори върху конкретните обекти в сградата въз основа на ипотечния договор върху земята и правото на строеж. И тогава гордият купувач (особено ако действа самосиндикално) няма да бъде поставен в положение на изненада.

Re: практика на ВКС

МнениеПубликувано на: 23 Юли 2015, 12:24
от peip
Напълно съм съгласна