Страница 1 от 2

Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 14:48
от sadiata
Уважаеми колеги Юристи,
Имате ли съдебна практика на ВКС относно въпроса "Задължително ли е учредяването на ипотека в полза на банка във връзка с отпуснат кредит да се спази нотариалната форма ,в която се учредява ипотеката по смисъла на чл.167 ал.1 от Закона за задълженията и договорите. Тоест законната ипотека по смисъла на чл.60 ал.4 от Закона за кредитните инстатуции ,на която имат право банките следва ли че не е необходимо да се спази разпоредбата на чл.167 ал.1 от ЗЗД. Много ще съм благодарен , ако имате съдебна практика по повдигнатите по-горе въпроси.
Може и да изразите становище по поставения казус.

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 15:24
от borovinka
Нотариалната форма е форма за валидност на ипотеката и в този смисъл не е от значение за коя от двете хипотези на чл. 166, ал. 1 от ЗЗД става дума - и в двата случая, щом се касае за ипотека, трябва да е спазена формата и договорът да е оформен като нотариален акт - за договорната ипотека чл. 167, ал. 1 го казва изрично, а чл. 168 говори за вписване по молба на кредитора, като на "вписване" според Правилника за вписванията, подлежат всички актове, с които се учредяват вещни права и тежести (в случая второто).

Малко неясно сте си задали казуса, бихте ли разяснили, за да можем да разсъждаваме по-конкретно.

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 16:02
от Melly
borovinka написа:Нотариалната форма е форма за валидност на ипотеката и в този смисъл не е от значение за коя от двете хипотези на чл. 166, ал. 1 от ЗЗД става дума - и в двата случая, щом се касае за ипотека, трябва да е спазена формата и договорът да е оформен като нотариален акт - за договорната ипотека чл. 167, ал. 1 го казва изрично, а чл. 168 говори за вписване по молба на кредитора, като на "вписване" според Правилника за вписванията, подлежат всички актове, с които се учредяват вещни права и тежести (в случая второто).

Горното наполовина е вярно.
Законната ипотека се вписва в АВп и изисква облекчена форма за действителност - писмена с нотариално заверен подпис на кредитора, и представлява Молба съдържаща всички изискуеми реквизити.
Докато договорната ипотека изисква тежката форма на нотариален акт за нейната действителност.(чл.18 ЗЗД).

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 17:43
от sadiata
Скъпа Melly,
Много се радвам да те срещна тук в правния портал на лекс бг ,но още по щастлив съм ,че вземаш становище по поставения от мен въпрос, а аз ценя твоите правни съждения ,тъй като те смятам за добър юрист. Според мен Melly становището изразено от теб е частично неправилно ,защото моето мнение е ,че чл.60 ал.4 от ЗКИ ,респ.чл.168 от ЗЗД не изключва прилагането на чл.167 ал.1 от ЗЗД, т.е нотариалната форма ,в която следва да се учреди ипотеката е нотариалната такава. Разбира се може да се мисли ,че предвид разпоредбата на чл. 168 ал.2 от ЗЗД законодателя мълчаливо (без изрично да го регламентира) е изключил приложното поле на чл.167 ал.1 от ЗЗД ,когато е налице законна ипотека. В мен повече надделява първото ми разбиране ,а именно ,че чл.167 ал.1 от ЗЗД е приложим и в хипотезата на законна ипотека.
Иначе Melly да кажеш как си вървили работата и надявам се си здрава и щастлива ,което искрено ти пожелавам.

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 19:42
от Melly
Здравей, sadiata,
И аз се радвам да те видя. Беше се запилял нанякъде, но важното е, че не си забравил старата къщичка - Lex.bg :lol: :lol: :lol:

Дали ако поискам да ти продам, а ти се съгласиш да купиш моя автомобил не бихме могли да извършим сключим договора във формата на нотариален акт при все, че за действителността на сделката е достатъчна по-облекчената форма??? :wink:

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 20:04
от karanedeff
sadiata хайде ,моля те, да дадеш примерен образец за учредяване на законна ипотека с нотариален акт :idea:

Жокер: :arrow:
Образците на видовете нотариални актове са утвърдени от министъра на правосъдието :!:

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 21:01
от n_ikito
При законната ипотека, няма 'договор за ипотека', визиран в чл.167 ЗЗД.

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 21:38
от sadiata
karanedeff,
Естествено ,че няма да Ви дам пример и не е необходимо. Чл.167 ал.1 от ЗЗД регламентира договора за ипотека да се сключва с нотариален акт ,такъв съгласно ГПК по образец на министъра на правосъдието. Спорният въпрос е друг- относно формата на сключване на договора за ипотека ,когато се сключва в полза на банка.
Такаче можеш да изложиш правните си съждения по така зададения казус като така се опиташ да защитиш тезата си относно поставения въпрос. Впрочем в отговора ти въобще не се откроява ясна теза по поставения правен въпрос,което единствено може да символизира липса на юридическа подготовка, което се надявам да не е така.
Надявам се на сериозно отношение към повдигнатия въпрос. Нямам нищо против да има противоположни на моята теза тези и винаги съм толерирал независимостта на всеки юрист като смятам ,че независимостта е добро качество и краси юриста.

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 22:24
от karanedeff
sadiata
sadiata написа:относно формата на сключване на договора за ипотека ,когато се сключва в полза на банка.
Договорната ипотека си е договорна ипотека и винаги е в нотариална форма :!:
Законната ипотека не е договор и не се сключва - няма договор кредитор/длъжник :idea:
Това е право на кредитора, в предвидените от закона случаи, да поиска вписване на законна ипотека за обезпечаване на вземането си :!: И по същество представлява едностранна намеса в имуществената сфера на длъжника от страна на кредитора по предвидения в закона ред :arrow:

Както посочи Melly по горе и както е казано в закона - писмена молба с нотариална заверка на подписа с посочване на основанието, описанието на имота, данните за длъжника, размера за който се иска обезпечението и прилагане на съответния документ удостоверяващ правото на кредитора да иска вписване на законна ипотека.
Това е :!:
Няма как тава право на кредитора (от което той може да се възползва, но може и да не се възползва) да се облече в нотариален акт :!: 8)

Ами ти със същите аргументи може да почнеш да твърдиш, че и отказите от вещни права, например, трябва да са в нотариална форма :shock: :roll:

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 22:36
от Melly
sadiata написа:Тоест законната ипотека по смисъла на чл.60 ал.4 от Закона за кредитните инстатуции, на която имат право банките следва ли че не е необходимо да се спази разпоредбата на чл.167 ал.1 от ЗЗД.

Eдинствената възможност според мен Банка да учреди в своя полза законна ипотека е случаят тя да е собственик на имота и да има изискуемо вземане за цената му от приобретателя по продажбата -тогава учредяването на ипотеката е в по-облекчената форма (чл.168, ал.2 ЗЗД).

На практика обаче Банките работят по друга схема, която е много по-доходоносна и по-малко рискова, а именно - обезпечават отпуснатия кредит с договорна ипотека върху имота във формата на нотариален акт.

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 23:34
от n_ikito
Чл.168, ал.2 ЗЗД е формата и начина на вписване на законна ипотека въобще, не само в хипотезите на ал.1. По този начин се вписват ипотеки не само по ЗКИ, но и по ГПК, ЗПСПК, ЗСПЗЗ....

Melly написа:На практика обаче Банките работят по друга схема, която е много по-доходоносна и по-малко рискова, а именно - обезпечават отпуснатия кредит с договорна ипотека върху имота във формата на нотариален акт.


Това е обусловено, от прословутото купуване на данъчна оценка. При такова придобиване, няма как да 'мине' законна ипотека, при положение, че продажната цена е по-малка от кредита. От личния ми опит, при възможност банките се възползват от законната ипотека, защото им е по-лесно, а за длъжника по-евтино.

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 25 Окт 2012, 21:39
от sadiata
ОТНОСНО: от Melly » 24 Окт 2012 09:36 pm
В процесния случай банката не е собственик на имота , а от друга страна с договор за ипотечен кредит е учредена ипотеката,но договора няма нотариална заверка на подписа. Според теорията учредяването на ипотека представлява създаване на ограничено вещно право и в тази връзка считам ,че е приложим чл.18 от ЗЗД. В такъв случай след като договора за банков кредит ,както е в настоящия случай, не е заверен нотариално може ли да се счита ,че учредената ипотека е действителна и в хипотезата ,в която банката не е собственик на апартамента следва ли извода ,че тя може да се възползва от правото на законна ипотека.

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 25 Окт 2012, 22:22
от karanedeff
sadiata написа:....
В процесния случай банката не е собственик на имота , а от друга страна с договор за ипотечен кредит е учредена ипотеката,но договора няма нотариална заверка на подписа. Според теорията учредяването на ипотека представлява създаване на ограничено вещно право и в тази връзка считам ,че е приложим чл.18 от ЗЗД. В такъв случай след като договора за банков кредит ,както е в настоящия случай, не е заверен нотариално може ли да се счита ,че учредената ипотека е действителна и в хипотезата ,в която банката не е собственик на апартамента следва ли извода ,че тя може да се възползва от правото на законна ипотека.

Такъв договор не може да е вписан - ипотеката било то договорна, било законна възниква след вписването - при ипотеките вписването има конститутивно действие. :idea:
Според теорията и според закона е вещно право ипотеката, но по време на действието на Закона за привилегиите и ипотеките - според действащото ни право ипотеката не е вещно право - дефинирана е вече в ЗЗД - ипотеката е право на кредитора да се удовлетвори предпочтително от цената на имота в чиято и собственост да се намира той.
Договора за банков кредит няма нужда от нотариална заверка :!:
sadiata голяма каша създадохте в изложеното до тука :roll:
Хайде по подробно изложи фактологията :idea:

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 25 Окт 2012, 22:27
от REVOLUTION
Всичко е ясно.Има вписана законна ипотека в полза на банка по 60 ал.4 ЗКИ.
sadiata се чуди как да я събори , но търси под вола теле.Иска договора за кредит да е във формата на нотариален акт. :mrgreen:

П.П
Ипотеката е вещно право , с това съм съгласен. :D

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 25 Окт 2012, 23:11
от Melly
REVOLUTION написа:П.П
Ипотеката е вещно право , с това съм съгласен. :D

Ако питаш мен, ипотеката НЕ Е вещно право. :lol: :lol: :lol:
Най-нагледният пример е този, че учредяването й в полза на 3-то лице за обезпечаване на вземането му (кредит/заем) не му създава качеството на приобретател нито на абсолютното право на собственост (вечната триада), нито на ограничено вещно право. :wink:

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 25 Окт 2012, 23:12
от n_ikito
То има нотариален акт, но не е договора за кредит, а сделката по която кредитополучателя е купувач. :wink:

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 25 Окт 2012, 23:29
от REVOLUTION
Melly написа:
REVOLUTION написа:П.П
Ипотеката е вещно право , с това съм съгласен. :D

Ако питаш мен, ипотеката НЕ Е вещно право. :lol: :lol: :lol:
Най-нагледният пример е този, че учредяването й в полза на 3-то лице за обезпечаване на вземането му (кредит/заем) не му създава качеството на приобретател нито на абсолютното право на собственост (вечната триада), нито на ограничено вещно право. :wink:


Вечни работи на този свят няма , най-малкото пък някакви триади. :lol: :wink:

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 25 Окт 2012, 23:42
от Melly
Аааа, бягаш ми по тъча. :D

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 22 Апр 2013, 03:06
от toni_sf
Хайде и едно въпросче и от мен .При кредит с обезпечение на имот отпуснат от банката и при стигане на публична разпродажба и продажба на по ниска цена банката има ли право да си търси разликата .

Re: Учредяване на ипотека в полза на банка .

МнениеПубликувано на: 22 Апр 2013, 03:40
от Melly
toni_sf написа:Хайде и едно въпросче и от мен .При кредит с обезпечение на имот отпуснат от банката и при стигане на публична разпродажба и продажба на по ниска цена банката има ли право да си търси разликата .

Практически си оставаш вечният длъжник на Банката докато вземането й с всичките му "принадлежности" не се погаси изцяло, т.е. дългът стане = 0,00 лв.