Страница 1 от 1

Имам проблем с банков кредит

МнениеПубликувано на: 09 Дек 2010, 13:46
от tanya_75
Здравейте.
Имам ипотечен банков кредит, който искам да предоговоря. От известно време имам финансови затруднения( не работя, с малко дете съм и не получавам соц. или майчински, т.е. доход = 0) и не мога да го облужвам. Внасям по-малко и дължимата сума се увеличава и олихвява и с наказателни лихви. Предложих на банката да предоговорим кредита и да намалим месечните вноски докато си "стъпя на краката", но те ми отказаха тъй като бил "ипотечен" кредит. Нямали такава практика, само с бързооборотните можело. Според мен е по редно да разрешат преразглеждане на ипот. кредит, защото имат залог срещу парите си и е по сигурно, че ще си ги получат.
Разговарях с моя роднина, която живее в Германия от много години и тя ми каза, че има европейски закон, който защитава социално слабите и ако живееш само на социални помощи, спираш да плащаш банкови задължения. В момента, в който започнеш да печелиш над 1000 евро, автоматично банката започва да си приспада разликата до соц. минимум. Но не могат да пипат соц. осугуровки. Т.Е. Германия се грижи за населението си да не умре от глад. Но тъй като и ние сме в Европейския съюз, този закон трябва да важи и в България.
Моля Ви, ако знаете нещо по въпроса пишете! С кой закон мога да защитя интересите си, дома си и да не остана с детето си бездомна и безработна.

Re: Имам проблем с банков кредит

МнениеПубликувано на: 09 Дек 2010, 13:59
от REVOLUTION
В България няма такъв закон, пък и в Германия не ми се вярва да има.Ако под дома си имате предвид , жилището което е ипотекирано за кредита , не може да се защити.Ако не е ипотекирано то е вече друга приказка.Ако работите могат да Ви правят следните удръжки , ако заведат изпълнително дело.Чл. 446. (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само:

1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа;

2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа;

3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа;

4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

(2) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение. Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка.

Намерете начин да обслужвате кредита или да го предоговорите , тъй като ако обявят кредита за предсрочно изискуем и банката образува изпълнително дело , дълга ще набъбне още повече с такси и разноски.По този начин е възможно след като продадат ипотекираното жилище да останете да дължите още доста пари.
Ако може да отидете да живеете при родители не е лоша идея и да се опитате да продадете апартамента на свободния пазар.Така ще му вземете пазарната цена , с която да погасите кредита , а може и да Ви остане нещо.

Re: Имам проблем с банков кредит

МнениеПубликувано на: 09 Дек 2010, 14:50
от fighter
Правото на ЕС урежда предимно потребителските кредити. В повечето директиви изрично пише, че не се тонасят до ипотечните кредити.
Вие писмено искане за разсрочване на кредита и/или гратисен период (например 6 месеца) искали ли сте?
Писмен отказ от банката имате ли?
Ако нямате, направете писмено искане!!!!

Re: Имам проблем с банков кредит

МнениеПубликувано на: 12 Дек 2010, 21:07
от naughty
..някои набързо си намират баламурник да им плаща кредита

Re: Имам проблем с банков кредит

МнениеПубликувано на: 20 Дек 2010, 17:50
от tanya_75
Здравейте отново.
Благодаря ви за мненията и съветите!
Както ме посъветва fighter, изпратих e-mail до директорите на банката, където подробно описах финансовото си положение и помолих за предоговаряне на кредита......и о чудо!
Много скоро ми се обадиха да се срещнем и да предоговаряме. Срещнахме се, разговаряхме и те ми предложиха много по-благоприятен за мен вариант. Няма да ми е лесно, но поне знам,че нямат интерес към ипотекираното жилище и са склонни на диалог.
Сега очаквам да ми се обадят да подпишем новите документи и да продължа на чисто с вноските.
Искам да кажа на хората с проблем като моя:
Ипотечен кредит се предоговаря, просто трябва да сте настоятелни и да намерите правилния път за диалог с вашата банка!