Страница 1 от 1

ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 22б....

МнениеПубликувано на: 26 Яну 2015, 18:02
от jasta13
От чисто любопитство питам, имало ли е досега такова животно, като Закон за тълкуване на отменен член от друг закон :roll:

Re: ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 22б....

МнениеПубликувано на: 26 Яну 2015, 19:33
от jzschrstsprstr
Изключително любопитно ми е това, ще следя с интерес...
Аз лично дори за "тълкувателен закон" за пръв път чувам. Автентично тълкуване добре, от Народното събрание добре, но със закон? Тълкуване със закон? Звучи ми...странно.

Re: ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 22б....

МнениеПубликувано на: 26 Яну 2015, 19:53
от bird_of_paradise
:roll: Отново са обгрижили някого... нали се сещате, че няма да се много лицата, които отговарят на посочените критерии ( доходи, непревишаващи минималната работна заплата, от които доходи са изключени необлагаемите, пък и лихвите за забава и получени неустойки). То, поне масовия българин да получава неустойки, или лихви за забава в плащане на парични задължения, че да има някакъв значим социален ефект ( освен за тесен кръг лица, пак повтарям).

Сиела не подсказа в "новата" ни съдебна история ( от 50-те насам) да има друг закон за тълкуване, освен този:
В сила от 27.12.1998 г.
Обн. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2000г., изм. ДВ. бр.51 от 5 Юни 2001г.
Член единствен. (Изречение шесто е обявено за противоконституционно с Решение № 13 на КС - ДВ, бр. 51 от 2001 г.) Не подлежат на обжалване, не съдържат фактическо основание и подлежат на незабавно изпълнение заповедите, издадени на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1, на основание чл. 42 или на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, с които се налагат принудителни административни мерки, непосредствено свързани със сигурността на страната. Преценката на съда дали даден административен акт е непосредствено свързан със сигурността на страната, се изчерпва само с посоченото в заповедта правно основание за нейното издаване. Това означава, че съдът не може да разглежда жалби срещу такива заповеди и същите се оставят без разглеждане на основание чл. 20, ал. 1, т. 5 от Закона за Върховния административен съд или на основание чл. 34, т. 1 и 4 от Закона за административното производство. Съдът не може да събира доказателства за фактите и обстоятелствата, мотивирали органа, издал заповедта. В случаите, когато е допуснато разглеждане, съдът е длъжен да прекрати производството. Съдебен акт по същество, постановен по жалба срещу заповед, издадена на основание чл. 40, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 1, на основание чл. 42 или на основание чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за чужденците в Република България, е нищожен и не поражда правни последици.
Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Този закон за тълкуване има действие от влизане в сила на Закона за чужденците в Република България.
-------------------------
Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 12 октомври 2000 г. и на 21 декември 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Но не помня някога да съм чела нещо, като посоченият от вас законопроект.


jzschrstsprstr написа:........ Тълкуване със закон? Звучи ми...странно.


чл.51 ЗНА

Re: ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 22б....

МнениеПубликувано на: 26 Яну 2015, 20:37
от jzschrstsprstr
Актът ще бъде обнародван като закон, но закон ли е, следва ли да бъде приет като закон? Законът е нормативен акт, не тълкувателен (интерпретативен). Може би решение?

п.п. В практиката си обаче Конституционният съд отстоява конструкцията на "тълкувателния закон", която изглежда само за мен е смущаваща: :oops:

Решение № 2 от 7 април 1994 г. по к. д. № 2/94 г.
Решение № 13 от 1996 г. по к.д. № 11/96 г., ДВ, бр. 66/96 г
Решение № 13 от 29 май 2001 г. по к.д. № 2/2001 г.

Re: ЗАКОН ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ЧЛ. 22б....

МнениеПубликувано на: 28 Яну 2015, 14:01
от jasta13
Благодаря за информацията.
Изглежда по този екзотичен начин се опитват да замажат гафа, който сътвориха с калпавия текст на отменения вече член и съгласно, който почти никой няма да може да ползва това облекчение, не че и сега е нещо кой знае какво, а и надали ще бъде приет този законопроект, предвид вносителите му.
Какво да се прави- от година на година нормотворците ни бълват продукти с все по- ниско качество.