Страница 1 от 1

кой е закона,с наай-дъългоо иимее..

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2014, 10:41
от justmy
Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) :?: :idea: :arrow:

Re: кой е закона,с наай-дъългоо иимее..

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2014, 10:59
от nikol52100
ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ЗМПВВППРБ) 8)

Re: кой е закона,с наай-дъългоо иимее..

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2014, 11:06
от portokal
Оня за възстановяване на собствеността върху имотите, отчуждени по ЗПИНМ, ЗТСУ и още половин дузина закони, които се съдържат в заглавието. 8)

Абе, ти ли си я пуснал тая тема, бе, омраз?

Re: кой е закона,с наай-дъългоо иимее..

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2014, 18:50
от emilgrigorov
:lol:
А броили ли сте , колко са действащите Закони, Кодекси (без ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ) :?:

1. Закон за оттегляне на декларации по международната конвенция относно намесата в открито море в случаи на бедствия, водещи до замърсяване на морето с нефт, от 1969 г. и за ратифициране на протокола относно намесата в открито море в случаи на замърсяване с вещества, различни от нефт, от 1973 г. с измененията от 2002 г.

2. Закон за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по закона за териториално и селищно устройство, закона за плановото изграждане на населените места, закона за благоустройство на населените места, закона за държавните имоти и закона за собствеността.

3. Закон за имуществото на българската комунистическа партия, българския земеделски народен съюз, отечествения фронт, димитровския комунистически младежки съюз, съюза на активните борци против фашизма и капитализма и българските професионални съюзи.

4. Закон за изпълнение на регламент на съвета (ео) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

5. Закон за приемане на декларация по смисъла на член хI, раздел 43 от конвенцията на оон за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на някои специализирани организации.

6. Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. хІ, раздел 43 от конвенцията на оон за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на конвенцията по отношение на световната организация по туризъм

7. Закон за възстановяване собствеността върху конфискуваните с указ № 88 на президиума на нс от 1953 г. (необнародван) недвижими и движими имоти, принадлежащи на католическата черква в пределите на народна република България.

Re: кой е закона,с наай-дъългоо иимее..

МнениеПубликувано на: 01 Апр 2014, 18:52
от justmy
portokal написа:Оня за възстановяване на собствеността върху имотите, отчуждени по ЗПИНМ, ЗТСУ и още половин дузина закони, които се съдържат в заглавието. 8)

Абе, ти ли си я пуснал тая тема, бе, омраз?
Гузен ти е реотана :?: :arrow: Изображение

по темата :idea:
Изображение