Страница 3 от 3

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 17 Яну 2013, 21:48
от emilgrigorov
Благодаря.

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 17 Яну 2013, 21:51
от nk7702n
Няма защо. Продължи си със съжденията.

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 15 Фев 2013, 17:23
от bird_of_paradise
http://www.apis.bg/bg/news.html?newsid=229

2013-02-06 - Семинар на тема "Промените в закона за устройство на територията и актове за прилагането му"
Поради големия интерес към проведения през м. декември 2012 г. семинар по ЗУТ и желанието на голяма част от участниците да продължи дискусията по темата, Съюзът на юристите в България и АПИС организират втори семинар на 15.03.2013 г.

"ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И АКТОВЕТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ"

Вижте учебната програма и поканата за семинара.


Участието е безплатно. Необходимо е да заявите желанието си за участие тук или на тел.: 02/ 988 35 41, 980 48 27.

Семинарът можете да проследите в реално време и по Интернет на tv.apis.bg

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 15 Фев 2013, 20:51
от sunnyset
bird_of_paradise написа:2013-02-06 - Семинар на тема "Промените в закона за устройство на територията и актове за прилагането му"
Поради големия интерес към проведения през м. декември 2012 г. семинар по ЗУТ и желанието на голяма част от участниците да продължи дискусията по темата, Съюзът на юристите в България и АПИС организират втори семинар на 15.03.2013 г.

"ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И АКТОВЕТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО МУ"

Да, някои вече се записаха за участие в този семинар. :)
Малко извън конкретната тема, но като стана дума за семинари, в "Центъра за обучение на адвокати - Кръстю Цончев" в момента също се провеждат различни обучения. Темите са разнообразни и интересни. Обаче местата за някои от семинарите са вече заети.

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 16 Юли 2013, 10:41
от emilgrigorov
Министерство на инвестиционното проектиране

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 30 Юли 2013, 09:07
от emilgrigorov

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 26 Ное 2013, 13:52
от emilgrigorov

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 23 Яну 2014, 10:40
от emilgrigorov
Трети пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест. С промени в ЗУТ.
Срок за обсъждане: 04.02.2014г
Текст с възможност за коментари
Публикация МС

Re: ЗИД ЗУТ 2014 (хроники)

МнениеПубликувано на: 28 Май 2014, 16:53
от emilgrigorov

ЗИД ЗУТ 2014 (хроники)

МнениеПубликувано на: 12 Юни 2014, 19:33
от emilgrigorov

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 31 Юли 2014, 19:14
от emilgrigorov
ЗАКОН
за Министерството на вътрешните работи
Д.В. брой: 53, от 27.6.2014 г.

§ 68. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г. и бр. 15, 24, 27, 28, 66 и 109 от 2013 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 74, ал. 1, т. 5 и 6 думата „спасяване“ се заменя със „защита на населението“.
2. В чл. 103, ал. 6 изречение второ се заличава.
3. В чл. 106 т. 5 се изменя така:
„5. застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита;“.
4. В чл. 107 т. 6 се изменя така:
„6. застрашените от бедствия територии, определени съобразно картите, изготвени по реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.“
5. В чл. 112, ал. 2 т. 12 се изменя така:
„12. застрашените от бедствия квартали и поземлени имоти, определени съобразно картите, изготвени по реда на наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските планове по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, както и необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита.“
6. В чл. 143, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. положително становище на органите за пожарна безопасност и защита на населението за строежите от първа, втора и трета категория;“.

7. В чл. 220, ал. 3 накрая се добавя „и на изискванията на чл. 106, т. 5, чл. 107, т. 6 и чл. 112, ал. 2, т. 12“.
8. В чл. 221, ал. 2 думите „с разрешение на министъра на вътрешните работи могат да притежават лично оръжие за защита“ се заменят с „могат да притежават оръжие при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия“.
9. В чл. 223, ал. 8 думите „с разрешение на министъра на вътрешните работи могат да притежават лично оръжие за защита“ се заменят с „могат да притежават оръжие при условията и по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия“.
10. В чл. 238, ал. 2, т. 3 накрая се добавя „и на изискванията на чл. 106, т. 5, чл. 107, т. 6 и чл. 112, ал. 2, т. 12“.
11. В чл. 239, ал. 1, т. 3 накрая се добавя „и на изискванията на чл. 106, т. 5, чл. 107, т. 6 и чл. 112, ал. 2, т. 12“.

Re: ЗИД ЗУТ 2015

МнениеПубликувано на: 13 Май 2015, 10:31
от emilgrigorov

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 07 Яну 2016, 09:23
от emilgrigorov
Изменение и допълнение на ЗУТ, ДВ 101/2015г
https://docs.google.com/document/d/1Vja1vAYpzkvEXx5n5CCy-W3LCWkiyWr22J4lV_XH9nk/edit?usp=sharing

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 08 Яну 2016, 11:20
от nk7702n
ОК, вече са приети измененията. На първи прочит не става ясно какво ще се случи със заварените строежи, Невъведени в експлоатация, които не отговарят на новите изисквания за въвеждане в експлоатация по глава 11? Имам предвид случаите, в които строежите са завършени, имат издаден акт 15, но не са въведени в експлоатация? :roll:

Re: ЗИД ЗУТ 2012 (хроники)

МнениеПубликувано на: 09 Яну 2016, 09:15
от emilgrigorov
nk7702n написа:...случаите, в които строежите са завършени, имат издаден акт 15, но не са въведени в експлоатация? :roll:

Има два ясни периода:
1. Построени до 01.01.2001г - Не се въвеждат в експлоатация
2. След 01.01.2001г. Въвеждат се по общия ред, в съответствие с изискванията към момента на започване на административната процедура по издаване на разрешението за строеж.
2.1. Строежи, завършени преди ДВ, бр. 65 от 2003 г. - изменения в обхвата на сега действащия чл.154(5) се доказваха с екзекутиви
2.2. Строежи, завършени след ДВ, бр. 65 от 2003 г. - изменения в обхвата на чл.154(5) се изпълняват след одобряване на проект - преработка
...........
Има и редица обратни действия на законови промени в годините, които не са от голямо значение при въвеждането в експлоатация.